SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSindikalni glasnik br. 18

PRED NAMA JE VRIJEME ISTINE!!!

Sve smo bliže odluci suda u kojoj je Sindikat vozača i prometnih radnika pokrenuo sudski spor u zaštiti interesa radnika i u osporavanju opravdanosti odluke Uprave ZGH o otkazu TKU-a.

Sudska presuda je 2.11.2016.g. u Županijskom sudu u Zagrebu i uvjerenja smo da će ista biti u korist Sindikata, te da ćemo time u cijelosti zaštiti prava radnika podružnice ZET-a i ZGH. Nadamo se i vjerujemo da će pravda pobijediti i da se ista neće donositi u interesu kapitala, koji želi srušiti i zadnju utvrdu.

Po tumačenju ili po želji Uprave ZGH, Kolektivni ugovor prestaje važiti 5.11.2016. čime  bi Uprava ZGH mogla sama donositi odluke o pravima radnika ZGH !

Kako smo sve bliže gore navedenoj odluci, tako je pred sindikatima i radnicima sve više pitanja, što će biti nakon sudske presude?

Da li smo spremni svi zajedno stati u zaštiti interesa radnika i prava iz radnog odnosa?
Jesmo li svi sindikalno organizirani i da li će netko drugi rješavati naše probleme?

Jedna je samo istina, nitko nam ništa nije i neće pokloniti ako se za to sami ne izborimo.

Vrijeme istine je sve bliže jer imamo saznanja da Uprava ZGH priprema Pravilnik o radu u kojem su određena  prava radnika (plaća, dodaci, božićnica i ostala prava koja smo konzumirali iz TKU-a) bez mogućnosti i utjecaja sindikata.


Po informacijama sa kojima raspolažemo Uprava ZGH je spremna donijeti odluku da Pravilnik o radu bude u primjeni bez obzira kakva će biti odluka suda.  Po njihovim navodima, odluka koja se donese je prvostupanjska i uvjerenja su da će se bilo koja nezadovoljna strana žaliti i da će donijeti navedenu odluku i istu primijeniti do konačne i pravomoćne presude.

Sindikat vozača i prometnih radnika je spreman zajedno sa sindikatima u ZET-u, (Sindikat branitelja i radnika, Sindikat UVA, Sindikat radnika JGPPRH i Sindikat vozača tramv. busa i servisera) te uz potporu braniteljskih udruga HŽ-a, braniteljskih udruga grada Zagreba, Sindikata HŽ, s kojima je potpisan sporazum o zajedničkom nastupu u zaštiti interesa radnika navedenih grupacija, donijeti odluku o sindikalnim akcijama, pa i štrajku.Imamo široku potporu i gore navedeni sindikati su spremni učiniti sve kako bi zaštitili interese radnika ZGH i podružnice ZET-a. Očekujemo da svi radnici shvate ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i da se radnici koji nisu sindikalno organizirani osvijeste i sindikalno organiziraju, jer isti u slučaju da se donese odluka o štrajku neće moći učestvovati.

Radnici koji nisu članovi sindikata će morati raditi (sukladno ZOR-u mogu štrajkati jedino članovi sindikata koji su najavili i pokrenuli postupak štrajka ) i tako će znatno umanjiti snagu štrajka a time i ostvarenje cilja zbog kojeg bi se eventualno isti organizirao.

Sindikat vozača i prometnih radnika neće i ne može dopustiti da bilo tko odlučuje o pravima radnika bez mogućnosti utjecaja predstavnika istih.
Imamo snagu i brojnost, te uz potporu sindikata iz podružnice ZET-a (koji surađuju od interesa za radnike) i ostalih gore navedenih, te uz Vas članove sindikata spremni smo osigurati prava radnika i prisiliti poslodavca na poštivanje sindikata kao socijalnih partnera.

Kolektivni ugovor moramo imati, jer jedino Kolektivni ugovor osigurava prava radnika putem pregovora dviju strana.
Zato, iz ozbiljnosti situacije i vremena koje će uvelike odrediti budućnost radnika ZGH i podružnice ZET-a, pozivamo radnike koji nisu članovi niti jednog sindikata  da se učlane u sindikat po svom uvjerenju, jer u koliko zaista dođe do sindikalnih akcija moramo biti kao jedan i svaki radnik mora dati svoj doprinos.

Od svih nas zavisi koliko ćemo uspjeti izboriti svoja prava i čime će ona biti određena. Moramo spriječiti samovolju poslodavca i mogućnost da sam odlučuje o pravima radnika. Kolektivni ugovor nema alternative i moramo biti  spremi na sve kako bi ga sačuvali,  jer se time osigurava sigurnost   i prava iz rada !

RJEŠAVANJE UGOVORA I KOEFICIJENATA

Nakon što je Sindikat vozača i prometnih radnika pokrenuo zahtjev da se vozačima i parkiračima u podružnici ZET-a osigura Ugovor o radu na neodređeno vrijeme i isti je usklađen sa Upravom ZET-a i poslan prema ZGH, Ugovori su vraćeni nazad uz traženje da se dostave prijedlozi za Ugovore na određeno vrijeme.

Na zahtjev Sindikata,6.10.2016.g. održan je sastanak predsjednika Jelića sa tročlanom Upravom ZGH, Ana Stojić Deban, Danijela Franić i Bernard Mršo.

Na sastanku je iznesena nelogičnost navedenih ugovora i zatraženo rješavanje istih. Uprava je upoznata sa sporom administracijom u kojem se vozačima mora otkazati Ugovor o radu ili korištenje godišnjeg odmora da ne bi imali prekid radnog odnosa.

Također je neshvatljivo da se vozačima ne uvećava koeficijent sukladno Pravilniku. Donesen je zaključak da se problemi koji su izneseni sustavno rješavaju.

Nastavno na navedeni sastanak, 11.10.2016.g. održan je zajednički sastanak predsjednika Jelića i voditelja poslova ljudskih resursa Pavičića sa direktoricom službe za ljudske resurse ZGH, Željkom Šurbek Deduš.

Na istom je dogovoreno da se pod žurno promijene Ugovori do uspostavljanja nove upravljačke strukture u Ugovore o radu na neodređeno, te je postupak u tijeku. Također vozačima kojima ističu ugovori a drugi još nisu stigli, biti će Aneksom omogućen nastava rada da isti ne bih imali prekid radnog odnosa a time izgubili kontinuitet rada i prava iz istog.

Sindikat vozača i prometnih radnika nastavlja s aktivnostima o promjeni Ugovora o radu na određeno u Ugovore na neodređeno radno vrijeme i povećanje koeficijenata za vozače koji imaju manje ulazne koeficijente. Očekujemo rješenje problema i ostvarivanje pripadajućih koeficijenata.

ODRŽAN JE SASTANAK U CENTRU

Održan je sastanak IO Centar na kojem je bio nazočan Rukovoditelj poslovnog područja promet Željko Podbojec, voditelj odjela Paško Đirlić i koordinator Pero Rubinić,te referent za izradu voznog reda Kudek, dok je ispred Sindikata uz nazočnost IO Centra i mnoštvo članova bili nazočni i dopredsjednici Ribić i Vidović, predsjednici IO autobusnih pogona, Štaba, Dumenčić i Tokić, član U.V. Švaljek i predsjednik Jelić.

Na sastanku je ukazano na nužno ostvarenje prava na rješenje i pripadajući koeficijent za radnike koji rade kao prometnici a imaju rješenja kao kontrolori ili otpremnici.
Iznesen je materijalni gubitak istih uz neprimjerenost da rade na jednom radnom mjestu a ostvaruju prava iz drugog.
Također je iznesen zahtjev za povećanje voznih vremena na određenim linijama i usklađivanje sa stvarnim potrebama.
Kudek je ukazao da su se na mnogim linijama vozna vremena povećala a da će uskoro ići na provjeru i povećanje voznih vremena na linijama na koje su ukazali predstavnici sindikata. Opširnije na web stranici.

ZATRAŽENA ŽURNA SANACIJA DOTRAJALIH OBJEKATA

Nakon što se urušio strop u tramvajskoj radioni i dovođenja u opasnosti ljudi i materijalnih sredstava, od Uprave je zatraženo da se pod žurno pristupi sanaciji svih derutnih objekata, te objekata čije stanje ugrožava sigurnost na radnom mjestu.

Svi objekti se moraju dovesti u stanje sukladno propisanim tehničkim uvjetima i istima se mora osigurati bolje i kvalitetnije zagrijavanje.

Također tražimo da se nastavi sa uređenjem prostorije za parkirače u Dubravi i osposobljavanje tuševa, te da se u svim prostorima osigura preuređenje sanitarnih čvorova i tuš kabina.
Radnicima koji rade u slabo zagrijanim prostorima treba osigurati kvalitetniju i bolju zaštitnu opremu, odjeću i obuću, kako bi bar malo ublažili ekstremne uvjete u kojima rade.

Sindikatu vozača i prometnih radnika sve više pristupaju radnici u održavanju i servisima te  moramo istima osigurati bolje uvjete u kojima rade. Radnici moraju imati sredstava za rad i opremu kako bi mogli izvršavati  obveze.

Na inicijativu Sindikata vozača i prometnih radnika počela je ugradnja grijača za ogledala, na kolima ČKD u pogonu tramvaja u Dubravi
Uskoro bi trebala početi provjera veličinskih brojeva za službenu odjeću. Vozači i ostali radnici dođite isprobajte veličine koje vam odgovaraju , jer ne postoji mogućnost zamjene

pravo na pozajmicu od 5000 kn stječete nakon učlanjena, isplata za boravak u bolnici 100 kn po danu uz otpusno pismo, smrt roditelja 2000 kn u zajedničkom kućanstvu 2500 kn i druge pogodnosti

PRODAJA - Bamt - Mače od igle do lokomotive na 50 rata, Croatia- dopunsko 75 kn,bez nadoplate za lijekove + B lijekovi,najpovoljnija auto osiguranja Croatia i Euroherc, posebne pogodnosti za članove Sindikata,izrada polica u Sindikatu, mesnice Francek na više rata, Moja optika 20% popusta, kemijska čistiona CleanExspres 20% popusta, povoljno med,Športska oprema GIVOVA-komplet 650 kn na više rata, svu ostalu sindikalnu prodaju možete pogledati u tajništvu Sindikat
Povoljno krumpir 2. kn po kg u vrećama od 15 kg. varaždinsko kiselo zelje i kisela repa 7. kn (kanta 20 kg, cijena kante 30 kn a može i zamjenska posuda) Isporuka 25. 10. i 15.11. 2016.g
>>VIŠE INFORMACIJA U TAJNIŠTVU SINDIKATA NA TEL 3651- 516 I 517, TE NA WEB I FACEBOOK STRANICI

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon