SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSindikalni glasnik br. 17

ORGANIZIRANO U ZAŠTITI PRAVA!

Dok se čeka sudski epilog u sporu koji je pokrenuo Sindikat vozača i prometnih radnika u zaštiti neopravdanog otkaza TKU-a od strane Uprave ZGH, istovremeno se sindikati spremaju i na eventualno i drugačiji ishod spora. Održani su sastanci na kojima je napravljena zajednička platforma sindikata ZET-a i sindikata HŽ-a, koji su spremni na zajedničke akcije u cilju zaštite interesa radnika i jedne i druge grupacije.

 • Sindikat hrvatskih željezničara
 • Sindikat željezničara Hrvatske
 • Sindikat infrastrukture HŽ-a
 • Sindikat radnika JGPPRH  - Ivan Kočet
 • Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a –Anto  Jelić
 • Sindikat vozača i automehaničara ZET-a – Radoslav Vlašić
 • Sindikat branitelja i radnika ZET-a – Darko Matijević


SPORAZUM
O ZAJEDNIČKOM NASTUPU U ZAŠTITI PRAVA RADNIKA U JAVNIM, DRŽAVNIM I PODUZEĆIMA U VLASNIŠTVU LOKALNIH SAMOUPRAVA

Poslodavci u javnim, državnim i poduzećima u vlasništvu  lokalnih samouprava moraju osigurati  kvalitetan servis svim građanima Republike Hrvatske.
Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske, resorna ministarstva, županijske i gradske uprave  moraju  donijeti jasne strategije razvoja javnih, državnih i poduzeća lokalnih samouprava  kako bi naši građani dobili najbolju uslugu koju zaslužuju.

TEMELJNE ODREDBE: Sporazum o zajedničkom nastupu u zaštiti prava radnika u javnim , državnim i poduzećima u vlasništvu lokalnih samouprava okuplja sindikate koji dobrovoljno pristaju na suradnju i solidarnost pri zaštiti interesa članova koje zastupaju. Ovom sporazumu mogu dobrovoljno pristupiti svi sindikati koji okupljaju članove u državnim, javnim i poduzećima u vlasništvu lokalnih samouprava.

CILJEVI DJELOVANJA : zaštita i promicanje interesa članova sindikata potpisnika Sporazuma, zajednički nastup pri zaštiti prava članova sindikata potpisnika, organizacija zajedničkih aktivnosti s ciljem zaštite prava članova sindikata.

ORGANIZACIJA ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI: zajedničke aktivnosti se organiziraju na inicijativu bilo kojeg sindikata, potpisnika ovog Sporazuma. Organizaciju i koordinaciju zajedničkih aktivnosti vodi inicijator, odnosno Sindikat(i) zbog kojeg se aktivnosti organiziraju.

NASTUP U JAVNOSTI:  za svaku aktivnost potpisnici ovog Sporazuma zajednički donose odluku o istupanju u javnosti.
Nakon održanih sastanaka napravljena je platforma za zajednički nastup gore navedenih sindikata u borbi za očuvanje prava radnika koju nakon usuglašavanja stavova trebaju potpisati gore navedeni sindikati. Pristupanje ovom Sporazumu su najavili i drugi sindikati koji djeluju u gore navedenom, te se očekuje jedna jaka i moćna zajednička sindikalna aktivnost, kako bi zaštitili interese i prava radnika iz tih poduzeća. Nećemo i ne smijemo biti samo nijemi promatrači, dok uprave javnih tvrtki smišljaju kako bi umanjili prava radnika, jer samo masovnim akcijama možemo zaustaviti pošast  sustavnog urušavanja prava radnika.

KRAJNJE NERAZUMNA ODLUKA!

Nakon što je Sindikat vozača i prometnih radnika usuglasio stav sa Upravom podružnice i sukladno istom upućen je zahtjev prema Upravi ZGH u kojem se traži da se sa vozačima autobusa, sukladno ZOR-u, sklopi Ugovor o radu za trajno u povratnoj informaciji došao je nikome razuman odgovor. U istom je suprotno svim načelima jednakog postupanja, samo jednom vozaču ponuđen i sklopljen Ugovor na neodređeno radno vrijeme dok su preostali suprotno ZOR-u dobili Ugovor na određeno.

Sindikat vozača i prometnih radnika kojem su u sastavu članstva ima skoro sve vozače autobusa i tramvaja neće dopustiti nejednako postupanje i postupanje na štetu prometnog osoblja i učiniti će sve da vozači dobiju pripadajući status. U cilju rješavanja ugovora  za vozače autobusa za trajno i rješavanje pripadajući koeficijenata za iste zatražen je i dogovoren sastanak predstavnika Sindikata vozača i prometnih radnika sa predsjednicom Uprave ZGH, Anom Stojić Deban u četvrtak 6.listopada 2016.g.

Nema niti jednog opravdanog razloga da se ovaj problem ne riješi, jer ZOR je jasan i decidiran i mi ćemo ga sprovesti u djelo. Sindikat vozača i prometnih radnika je zatražio da se ugovori vozača autobusa “do uspostavljanja novog upravljačkog modela“  preinače u Ugovor na određeno ili neodređeno vrijeme, jer gore navedeni ugovori nisu poznati u pravnoj ili bilo kojoj drugoj  formulaciji.

DOPIS ZA RJEŠAVANJE GRIJANJA U GRAĐEVNOM POGONU

Sindikat vozača i prometnih radnika, kojem se sve više učlanjuju radnici servisa, održavanja i ostalih radnika (jer se njihovi problemi do sada nisu kvalitetno ili nikao rješavali) je uputio zahtjev za rješavanjem grijanja u Građevnom pogonu u kojem stoji: „ Dana 01.09.2016. godine upoznali smo vas sa nedostatkom centralnoga grijanja u Građevnom pogonu (Leteća, Mehanizacija, kancelarija skladišta). Pošto postoji već postojeća toplinska mreža u Tramvajskoj kolskoj radionici koja se nalazi u neposrednoj blizini mogla bi se povući mreža (cijevi) ispod zemlje do naših objekata koji se nalaze u blizini i problem koji traje već više od 30 godina bio bi riješen na obostrano zadovoljstvo. Kako bi to bilo unutarnje uređenje moglo bi se to izvesti sa našim strojevima kojih imamo i sa našim radnicima u „ZET“-u i cijena koštanja ovih radova ne bi bila velika.“ Očekujemo poduzimanje radnji i rješavanje problema !

SLUŽBENA ODJEĆA

Kako radnici podružnice ZET-a, imaju sve više problema sa veličinama službene odjeće,izdavanjem pojedinačnih dijelova i potrošenosti prije isteka vremena trajanja, od Uprave je zatraženo poduzimanje radnji u sprečavanju navedenih pojavnosti. Zatraženo je da se osigura isprobavanje veličinskih brojeva po pogonima i da se službena odjeća izdaje u kompletu, te da se na web stranici objavi vrijeme zaduženja svakog radnika. Napominjemo da radnici kojima se službena odjeća strga, promijeni boju ili na drugi način ošteti bez njihove krivnje, imaju pravo istu zamijeniti uz odobrenje neposrednog rukovoditelja ili šefa. Javite se istima i riješite problem.

ZATRAŽEN JE SASTANAK U CENTRU

Sindikat vozača i prometnih radnika je zatražio sastanak u Centru, kako bi poboljšali vozna vremena u autobusnom i tramvajskom podsustavu, na linijama na kojima su ista nedostatna. Ne možemo i nećemo dopustiti da se vozači „forsiraju“ kršeći ZOSC kako bi mogli ostvariti redovitost polazaka na linijama.

 • zatraženo je da se pod žurno riješi nabavka potrebitih dizalica „krokodilki“ u servisu PA Dubrava
 • cjelovito izvješće sa sastanka Upravnog vijeća možete čitati na web stranici i na oglasim pločaama

pravo na pozajmicu od 5000 kn stječete nakon učlanjena, isplata za boravak u bolnici 100 kn po danu uz otpusno pismo, smrt roditelja 2000 kn u zajedničkom kućanstvu 2500kn, nadoknada od 50% od kazne u prometu, bez utjecaja alkohola i crveno svjetlo, rođenje djeteta 500kn, smrt djeteta u zajedničkom kućanstvu 4000kn, bolovanje 3 mj. 200, 6 mj.-500kn, 12.mj-1000kn,18 mj- 1500kn, 24 mj- svaki mjesec 1000kn, članu koji dobije otkaz a u sporu je svaki mjesec iznos po odluci U. Vijeća

PRODAJA:

 • Bamt- Mače od igle do lokomotive na 50 rata,
 • Croatia- dopunsko 75 kn,bez nadoplate za lijekove + B lijekovi,
 • najpovoljnija auto osiguranja Croatia i Euroherc, posebne pogodnosti za članove Sindikata,izrada polica u Sindikatu,
 • mesnice Francek na više rata,
 • Moja optika 20% popusta, povoljno med,
 • Športska oprema GIVOVA-komplet 650 kn na više rata,

svu ostalu sindikalnu prodaju možete pogledati u tajništvu Sindikat

Povoljno krumpir crveni i bijeli 2 kn po kg u vrećama od 15 kg. možete naručiti u tajništvu

VIŠE INFORMACIJA U TAJNIŠTVU SINDIKATA NA TEL 3651- 516 I 517, TE NA WEB I FACEBOOK STRANICI

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

 • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
 • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
 • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
 • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
 • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon