SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSastanak je održan u prostorijama AP Podsused dana 10. listopada 2012.g. sa početkom u 12 sati.

Sastanku su prisustvovali:

g. Jelić Anto - predsjednik sindikata USVPRH
1. Batina Tomislav -zamjenik predsjednika sindikata USVPRH
2. Štaba Stjepan - predsjednik I.O. AP Podsused
3. Jure Kolaković - član I.O. AP Podsused
4. Strabić Željko - član I.O. AP Podsused 
5. Svečak Zdenko - član I.O. AP Podsused
6. Bručić Dragutin - član I.O. AP Podsused
7. Bedenik Đuro - član I.O. AP Podsused
8. Pintek Mladen - Servis AP Podsused
9. Šoštarko Nenad - član I.O. AP Podsused
10. Junković Ivan - član I.O. AP Podsused
11. Klasić Josip - član I.O. AP Podsused
12. Vrban Marijan - član upravnog vijeća SVPR ZET
13. Ištok Dragutin - član udruge USVPRH

Uzvanici: 1. Smolčić Stjepan - direktor autobusa ZET
2. Podbojec Željko - rukovoditelj AP Podsused
3. Žagar Miljenko - šef prometa AP Podsused
4. Besprska Zdenko - referent za sigurnost prometa

D N E V N I   R E D

1. Aktualna problematika
2. Priprema vozila za eksploataciju jesen - zima
3. R a z n o : - problematične dvokratne službe na liniji 128 i 109
- novčana pomoć: Šut Ivo i Blatančić Mijat

RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA:
Ad. 1. do Ad.3.
Štaba Stjepan:

Otvorio je sastanak pozdravivši sve nazočne, posebno g. uzvanike, pročitao planirani dnevni red, te se u uvodnom riječi izjasnio o slijedećim aktualnim problemima:

- grijanje u autobusima na dijelu vozača i putničkog prostora,
- problem uređaja ATRON glede glasnoće emitiranja glasovnih poruka,
- problem dvokratnih službi na linijama 128 i 109,
- potreba uvođenja činovničke službe na liniji 128,
- potreba raspoređivanja više vozača na liniju 128 u toku radnog tjedna,
- nepropisno parkiranje autobusa Samoborčeka i Auto-turista na Črnomercu kod perona 10,
- problem restorana u AP Podsusedu,
- u AP Podsused su u tijeku radovi na plinskoj stanici,
- problem neispravnog natpisa instaliranog na ATRON uređaju linije Žeinci,
- najava isplate osobnog dohotka za mjesec rujan,
- izvješće o pregovorima Sindikata sa Holdingom-izvješće podnio predsjednik g. Anto Jelić,

- te naglasio da je nastupila sezona eksploatacije autobusa jesen-zima kada je nužno potrebna ispravna funkcija grijanja u vozilima kako u prostoru vozača, tako i u prostoru putnika, te se osvrnuo na prošlogodišnje probleme u s vezi grijanja i skrenuo pažnju i obvezu servisa da osiguraju ispravnost sustava za grijanje kako se zbog toga ne bi stvarali problemi u prijevozu putnika, odnosno problemi vozačima koji trebaju radno vrijeme boraviti u tom prostoru.
Kako primjer sadašnjeg neispravnog grijanja je naveo garažni broj 156 u kojem grijanje funkcionira samo u vozačkom prostoru, dok u putničkom prostoru grijanje ne radi, te za otklanjanje takovih problema prozvao servisnu službu.
Potom je kao važan problem naveo previsoku glasnoću ATRON uređaja koji u našim vozilima emitira drastično preglasne glasovne poruke koje u jutarnjim satima šokiraju vozače a kasnije preglasno daju ostale informacije na koju razinu tona vozači ne mogu reagirati, te je naglasio nužnost potrebe, da se opisana glasnoća snizi na normalni nivo ili instalira mogućnost da vozač može nivelirati glasnoću uz opciju kažnjavanja, ako vozač glasnoću smanji do te mjere da je glasovna informacija uskraćena putnicima.
Kao bitan problem je naglasio liniju 128 na kojoj je neposrednim praćenjem utvrdio osim stalne gužve od velikog broja putnika i problem dvokratne službe koja se nakon prvog navrata povlači u garažu baš u vrijeme kad na istoj liniji pristiže sve veći broj putnika koji promatraju odlazak autobusa dok oni ne mogu ući u autobus koji je na peronu prepun, te je stoga ukazao na potrebu ukidanja dvokratne službe na toj liniji i uvođenje činovničke službe koja bi stupila u funkciju u

- 2 -

vrijeme kad počinje priliv putnika, a pored toga je naglasio, da je zbog opterećenja na liniji i zbog težine pružanja trase linije na tu liniju potrebno pisati više vozača u tjednu, a ne samo jednog kako bi vozač lakše izdržao napor koji se od njega zahtijeva.
Pored linije 128 kao problem dvokratne službe je naveo liniju 109 na kojoj je u funkciji dvokratna služba koja nakon drugog navrata završava u vrijeme kad je već u funkciji kasna služba, te se nakon završetka iste službe vozač ne može odmoriti do sutrašnjeg dana kada mu je pisana ista služba, koje stanje je utvrdio po do sada pisanim službama, a u kojem slučaju vozač nema osigurani dnevni odmor u zakonskom trajanju, te je prema iznesenim osnovanim činjenicama zatražio da se sporna služba ukine ili promjeni u razmjer zakonskih okvira.
Pored kritika naglasio je i zadovoljstvo za rješavanje problema na autobusima Turske proizvodnje gdje su izrađena vratašca, kao i razriješen problem na trasi linije 172 Zaprešić koji je rješavan dvije godine, ali nije zaboravio istaknuti još uvijek ne riješen problem restorana u AP Podsused.
Između ostalih informacija objavio je isplatu plače za rujan 2012.g. u petak 12.X.2012.g., te još naglasio da će se istog dana prikupljati pomoć razlogom teškog oboljenja za kolege vozače: Šut Ivu i Blatančić Mijata u s vezi čega moli kolege da se solidarno odazovu i sudjeluju u davanju pomoći.
I na kraju uvodnog izlaganja je spomenuo stari a još uvijek ne riješeni problem parkiranja u blizini perona 10 na terminalu črnomerec što neprekidno rade vozači Samoborčeka i Auto-turista i time ometaju uglavnom naše vozače pri prometovanju na perone 11 i dalje, te je zatražio organizaciju od strane nadležnih da se osigura kontrola spornog parkiranja i sankcioniranje istog, te je nakon svojeg izlaganja aktualnu problematiku i točke dnevnog reda dao na diskusiju.

Batina Tomislav:

U iznošenju aktualne problematike iznio je problem održavanja autobusa marke Mercedes, koji problem se pojavio razlogom što je „Euro-lajn“ zbog raspada sustava van funkcije i više ne obavlja servise, te je zatražio odgovor za rješavanje tog pitanja, zatim je podsjetio nazočne na obečanje koje je dano u proljeće ove godine, a glasilo je: da će plinski autobusi voziti u jesen, što se još nije dogodilo, niti je izgledno da za to postoje uvjeti, zatim je iznio problem za pomanjkanje autobusa za izlaske na linije, posebno nakon prvog navrata kad se iz radionice zbog radova ne može osloboditi autobus, a naši autobusi su u AP Dubrava i imamo teških problema da bi pokrili postojeće linije.
Nadalje je iznio potrebu da se u ATRON uređaju ispravno instaliraju zone jer to sada nisu, zatim je naglasio problem terminala Črnomerec glede skučene prostornosti, problema Samoborčeka i Auto-turista, a posebno naveo potrebu, da kontrola obiđe postojeće linije i utvrdi koja stajališta nemaju pravilne oznake stajališta, a potom da se od odgovornih ishodi postavljanje pravilnih oznaka stajališta, kao i prometne signalizacije na mjestima i raskrižjima gdje je potreban prometni znak za prednost trasom kretanja autobusa.
Nazočne je izvijestio a Akciji + 8 koju provodi UDRUGA OBITELJI u vremenu od 19. do 29 listopada gdje prikupljaju odjeću svih uzrasta, te su se obratili i našoj sindikalnoj udruzi da sudjeluje u akciji što smo prihvatili u namjeri da se pomogne svima kojima je takova pomoć potrebna, pa i ovime zamolio nazočne da sudjeluju u akciji i o tome izvijeste ostale koji mogu doprinijeti akciji, pa da se odjevni predmeti sakupe na jednom mjestu, gdje će članovi udruge doći preuzeti prikupljenu odjeću.
Na kraju svog izlaganja je podsjetio nazočne i zatražio odgovor na problem glede ne isporuke ljetne odjeće vozačkom osoblju, kao i na rano prikupljanje podataka za korištenje godišnjih odmora u slijedećoj 2013.g., i kao stari problem je istaknuo pozivanje vozača na odgovornost zbog prijava koje su zlonamjerne i bez utemeljenosti.

Rukovoditelj: g. Podbojec Željko

U svojem izlaganju je prihvatio prijedloge problema koje je u uvodnom dijelu iznio g. S. Štaba te je pojasnio nazočnima da je za pisanje službi instaliran program koji ne podnosi pisanje službe ako nije ispoštivan zakonski dnevni odmor u trajanju od 12 sati, dok je za problem na liniji 128 iskazao razumijevanje te naglasio da će izvršiti analizu i opisani problem riješiti prema mogućnostima i stvarnom stanju u najkraćem roku, zatim je naglasio da je problem o parkiranju Samoborčeka i Auto-turista radna obveza službujućeg koordinatora a ne garaže jer bi tada on osobno problem odmah riješio, ali problem je u ingerenciji g. Zrnčića, te od njega treba zahtijevati i rješenje.
Glede dvokratnih služni je izrazio razumijevanje, ali je apelirao da se kod izrade jesenskog voznog reda vodi računa o trajanju dnevnog odmora, o trajanju službe ukupno i istaknuo da u pogonu ima dovoljno vozača koji su se sami javili da žele voziti dvokratnu službu, i da im se izlazi u susret glede toga.

- 3 -

Za problem radiusa prometnog traka koji se pruža sa našeg stajališta na Jadranski most prilikom čega naši vozači moraju raditi prometni prekršaj kako bi izvršili skretanje na most bez da kotači autobusa nagaze preko rubnjaka, te za problem širine prometnog traka u Selskoj cesti sve do Horvačanske ceste, sam više puta na kolegiju iznosio problem i tražio poduzimanje mjera za rješavanje problema, ali do danas problem nije razriješen i na rješavanju istog ću i dalje ustrajati.
U s vezi problema ATRON uređaja rukovoditelj je pojasnio nivo glasnoće koji ne može biti konstantan iz razloga što se u praznom i popunjenom autobusu glasnoća različito širi i potreban je drugačiji nivo s razmjeran broju putnika, i naglasio da se to može programski riješiti te predložio da se to riješi sa direktorom g. Baričevićem dogovorno.
Za nadolazeće razdoblje zimskih uvjeta vožnje g. rukovoditelj je naglasio da je sve u nadležnosti vozača nakon što je izašao iz garaže i da vozač osobno određuje brzinu kretanja kao što i donosi odluku da ne prometuje trasom za koju je zaključio da zbog stanja kolnika nije sigurna za prometovanje glede sigurnosti autobusa kao imovine, sigurnosti putnika i svoje sigurnosti.
U s vezi stanja kolnika zbog snijega ili poledice posebno je istaknuo, da kontrolori obilaze brdske linije i o nalazu podnose izvješće prema kojem se na neprohodnim ne prometuje prije prolaska zimske službe, a uz to uvijek je dostupna veza sa Centrom za promet našem vozaču koji je dužan sa istom kontaktirati i poštivati naputke kao i obustaviti prometovanje kad uvidi da isto nije sigurno.
Posebno je istaknuo da je osobnim praćenjem rada zimske službe utvrdio da ista znatno slabije čisti zapadni dio grada u odnosu na istočni dio, ali je naglasio da će uložit dodatni napor i o takvim propustima izvještavati nadležne o propustima zimske službe kako bi se čišćenje izvršavalo po planu.
Zatim se rukovoditelj osvrnuo na problem pokrivanja linija autobusima zbog odsutnosti autobusa u AP Dubrava gdje se trenutno nalazi 10 autobusa zbog problema sa plinskim autobusima, koji nemaju osigurano punjenje plinom.
Glede problema zona koje se sada u autobusima ne označavaju prema stvarnom stanju, rukovoditelj je dao informaciju da će se taj problem rješavati u petak 12.X.2012.g., dok je za problem terminala črnomerec naveo niz problema a posebno istaknuo da se osobno založio za rješavanje tog problema, i da je terminal građen za solo autobuse, dok danas tamo prometuju zglobni autobusi koji zauzimaju više prometnog prostora, i da je osobno napravio plan da se Presečki-bus trajno makne sa terminala na prostor Ilice kod benzinske pumpe, da se skrati linija 146, a posebno naglasio da u rješavanju tog problema trebaju sudjelovati i druge strukture grada, a dotle još jednom poziva vozače da krajnje oprezno prometuju na tom terminalu kako bi izbjegli moguće posljedice.
Rukovoditelj je dao informaciju nazočnima da je 09. 05. ove godine dovršen plan poslovanja Holdinga i da tim razlogom kašnjenja u roku nije bilo ljetne odječe, dok je uz to još postojao razlog prigovora na kvalitetu ljetne odjeće od strane naslovne sindikalne udruge, a zatim se osvrnuo na razlog ranog prikupljanja želja za korištenje godišnjih odmora u 2013.g., te iznio realnu potrebu za takove informacije kako bi se pravovremeno mogao osigurati pravilan raspored korištenja, iako se oko trajanja godišnjeg odmora još vode polemike, a zatim je naglasio svoje mišljenje glede benificiranog radnog staža za koju beneficiju smatra da se zlorabi, jer se ista ne koristi kako bi se odlazilo u mirovinu kada se steknu uvjeti radnim stažom i beneficijom koju poslodavac plača a ista se ne iskoristi.
U svom izlaganju rukovoditelj se osvrnuo na pitanje pozivanja vozača na odgovornost koju i dalje smatra obvezom i zahtjeva da se vozači maksimalno odgovorno ponašaju u obavljanju svojih radnih zadataka, a kod pozivanja smatra da isto ne znači da će se vozaču nešto dogoditi.
Posebno se osvrnuo na obračun plača zbog kojeg je bilo problema i za koji smatra da je ispravno izvršen u AP Velika Gorica i AP Podsused, a naglasio je da bi bila obveza vozača da dođe po izračun plače i da bi trebao biti zadovoljan što se to uredno odrađuje jer i onako službu prima uredno na bližem terminalu pa mu ne bi trebalo predstavljati problem doći po listu u vrijeme kad veliki broj ljudi radi bez plače više mjeseci a neki i godina, a ujedno bi se toga dana odazvao akciji kad se ista provodi radi prikupljanja pomoći.
U završnoj riječi, rukovoditelj je pozvao članove naslovne udruge da djeluju na radne kolege da se racionalno ponašaju, da kvalitetno i štedljivo obavljaju svoje radne obveze, jer je došlo vrijeme da se vodi računa o kvaliteti, štednji i naplati, a istaknuo je, da i sam u AP Podsusedu od svog dolaska radi na uštedama, poglavito utroška vode gdje je ušteđeno 850.000 kuna, a ove godine i uštede pogonskog goriva koje je po izvršenom mjerenju iznosilo 10 % u AP Podsusedu i AP Dubravi.

Pintek Mladen:

Izvijestio je nazočne da je servisna radiona na vrijeme stavila zimske gume na autobuse, i da je prošle godine dobio pisani prigovor od strane g. Jelića za zimske gume koji nije bio po njegovu mišljenju osnovan, a da su sada grijanja popravljena i stavljena u funkciju, ali da se može dogoditi pojedinačan slučaj kao što je primjer sa garažnim 156, zatim je iznio problem grubog rukovanja od

- 4 -

strane vozača na preklopnik za hladno – toplo koji je osjetljiv i vozači ih rukovanjem oštete zbog čega grijanje dođe u problem, a vrlo često se zbog kvara tog ventila poseže za zatvaranjem na mehaničkom ventilu, nakon čega više nema funkcije grijanja.
Posebno je istaknuo, kako je svojom organizacijom riješio problem zujalica i postavio jednog djelatnika da svaki dan gleda zujalice, i kako njega treba platiti, a zatim je istaknuo da se propisom ZET-a na prvu osovinu stavljaju ljetne a na pogonsku osovinu zimske gume, na koju informaciju je naišao na kritiku od strane stručnog osoblja, poglavito od strane predsjednika udruge g. Jelića koji ga je podsjetio na odredbe zakona o sigurnosti prometa na cestama o obvezi zimskih guma iznad kojeg zakona ne može biti nikakav pravilnik ZET-a.
Glede ATRON uređaja je naveo da je isti podešen prema nalogu iz uprave na visinu 60, i da oni po svom nahođenju ne smiju snižavati nivo glasnoće, ali tehnički to mogu odraditi.

Bručić Dragutin:

Iznio je problem funkcionalnosti grijanja i zatvaranja ventila na instalaciji jer je to bila jedina opcija kad elektro-ventil položaja toplo – hladno nije ispravan, a zatim je obrazložio problem jačine ATRON uređaja za koji smatra da se treba smanjiti u glasnoći.

Strabić Željko:

Iznio je problem jačine glasnoće iz uređaja ATRON i pojasnio kako nije isto glasnoću podesiti u praznom i punom autobusu, kao i da nivo od 60 indeksnih brojeva nije u svakom autobusu jednak u glasnoći, te smatra da se ta korekcija mora podesiti u svakom autobusu i prema glasnoći i prema popunjenosti autobusa putnicima.

Direktor: g. Smolčić Stjepan:

U svojem izlaganju je pozdravio nazočne i u uvodnom dijelu je podsjetio sve na složenost sadašnje situacije u ZET-u ali naglasio da u buduće očekuje od svih maksimalno zalaganje i štedljivost u obavljanju svojih radnih zadataka, ali da će i od strane uprave biti osigurani svi potrebni uvjeti za normalno funkcioniranje prijevoza, kako sa tehničke strane glede zimske opreme, tako i u drugim segmentima.
Pojasnio je problem sa „Euro.lajnom“ i kako smo sada do daljeg prešli na servise u MAN ali da postoje još problemi sa nabavkom rezervnih dijelova koji moraju biti originalni od zastupnika, a još se čeka tko će biti glavni zastupnik, ali je istaknuo da će postojeći problem biti uskoro riješen.
Glede plinskih autobusa je istaknuo, da za iste još nema rješenja punjenja, plinara nema kompresora koji je potreban za punjenje i to se neće tako brzo riješiti, a i državna komisija još nije glede toga donijela rješenje.
Vozačima skreće pozornost na prilagođenje brzine u nadolazećoj zimskoj eksploataciji, a u slučaju problema obavezan kontakt sa Centrom za promet prije nego se dogodi posljedica.

Predsjednik udruge: g. Anto Jelić

U svom izlaganju je odgovorio g. Pinteku za pismeno koje mu je uputio prošle godine koje nije bilo neosnovano kako to navodi g. Pintek, već u cijelosti nužno jer je pojašnjavalo propis važečeg zakona o čemu je g. Pintek imao pogrešno mišljenje i primjenu, glede čega mu je primjerom slijetanja autobusa u Dragonošcu podastro razlog i potrebu zimskih guma na svim kotačima, i to ne kao našu volju, već kao zakonsku obvezu.
Nadalje je podvukao problem potrebe ispravnosti grijanja u autobusima, potrebe podešavanja glasnoće ATRON uređaja na koju se vozači masovno žale.
U s vezi ljetne odjeće je naveo da se ovaj sindikat žalio na kvalitetu ljetnih košulja, jakne, cipela i tim razlogom ista nije isporučena jer se nije željelo da se i dalje isporučuje nekvalitetna i tako je ispoštivana kvaliteta kao jedini model, a za zimsku odjeću će sve ostati isto osim košulje, koju smo tražili da bude plava jednobojna i bijela za praznike.
Glede beneficiranog staža je istaknuo da ista nije zamišljena da se vozača izgura, a ima vitalnih ljudi u tim godinama, ali se sa beneficijom može sa 60 godina ići u mirovinu.
Pred nazočnima je pokazao i pročitao prigovor za obračun plače u kojem stoje netočni podaci tumačenja radnog vremena i rada na praznik, koji je potpisala u ime poslodavca g. Žgela Ljuba.

Izvješće o rezultatima pregovora Sindikata i Holdinga:

18. i 20. IX. 2012.g. su završeni pregovori Sindikata koji nisu uspjeli u dogovoru, Uprava Holdinga je najavila otkazivanje kolektivnog ugovora, koji nakon otkazivanja još 6 mjeseci ima

- 5 -

valjanost, ali Holding iste još ne otkazuje i namjerava da će novim pregovorima ipak ishoditi namjeravane rezove određenih prava.
Sindikat ne pristaje na gubitak godišnjeg odmora u trajanju, zatim ne pristaje na 5.000 kuna za jubilarnu nagradu maksimalno za 40 godina radnog staža, stimulativnu otpremninu 6.400 kuna dok oni traže 5.000 kuna, iako bi se na tu malu razliku moglo pristati, kao i na 1/12 cijene godišnje karte mjesečno što je također prihvatljivo, ali umanjenje godišnjeg odmora se nikako ne može prihvatiti.
Mi ćemo morati napraviti neku amortizaciju i neke uštede će uslijediti, ali o tome ćemo razgovarati iduće godine, jubilarne nagrade će biti dekatske, a ne više na pet godina.
U koliko dođe do raskida kolektivnog ugovora, mi se nemamo čega bojati, bit će par godina nekih rezova, ali se druga stečena prava neće dirati, a glede drugih mogućih postupaka od strane Holdinga treba trezveno razmisliti i moguće ustupke odraditi, ali ova godina ostaje kao i do sada.
Pregovarački tim čini Batina Tomislav i Jelić Anto, ali se u krajnosti ima i načina da se na zakonit način borimo za stečena prava uključujući i štrajk i druge zakonske radnje, ali moramo biti svjesni i zadovoljni, jer naša se plača uredno isplaćuje i nije upitna, a par dana u kašnjenju nije razlog za nezadovoljstvo obzirom na opće stanje koje je svima poznato.
Iduće godine bi regres i božićnica iznosili 2.844 kuna i tu poziciju mislimo sačuvat, dok ostalo iz kolektivnog ugovora ostaje isto i nećemo izgubit prava, ali moramo biti svjesni spašavanja situacije i prihvatiti uštede koje su neminovne.
Postoji moguća opasnost za rasčlanjivanje podružnice, počev od čuvarske službe koju mogu dati nekom drugom, ali zato moramo biti jedinstveni i organizirani.
U AP Podsusedu je rukovoditelj Ž. Podbojec vrlo korektan u svojem poslu i organiziran makar ga neki i ne vole, ali njegov rad su činjenice i to stoji i jaki je atribut u daljem poslovanju.
Mi moramo ljudima koji imaju uvjete za mirovinu to omogućiti, one koji imaju 20 ili 30 godina radnog staža, ne možemo poslati na cestu, kad netko izgubi vozačku dozvolu ili postane invalid mi ga nastojimo zbrinuti, ali ne može imati plaču kao onaj koji vozi u prometu, jer se to ne može isplatiti, trenutno je Holding dužan milijardu i tristo miliona kuna i to je teško podmirit, problem je evidentan.
Svima je poznato, da vozač tramvaja i autobusa odradi svoje radno vrijeme, ali ne mogu prihvatiti odgovor Miranda Mrsića koji kaže, da ti vozači ne zaslužuju beneficirani radni staž, i osnovano je za zaključiti da je danas vozaču teže raditi nego prije 20 godina.
U završnoj riječi g. Jelić je naveo, da ne treba zastrašivati ljude, ali se treba potrudit da sutra radimo, mi i naša djeca u ovoj firmi, a sindikati su dovoljno čvrsti i neće prihvatit neprihvatljive uvjete od strane Holdinga.
Jubilarna nagrada će se isplatiti do konca ove godine prema odredbama, a ako se to ne dogodi, ovaj sindikat će poduzeti zakonske mjere i ishodit isplatu istih.
Na kraju je g. predsjednik informirao nazočne da naš Sindikat podržava akciju Sindikata koji sutra 11.X.2012.g. prosvjeduju na trgu Bana J. Jelačića i želimo pomoći ljudima koji se bore za ostvarenje svojih prava.

Junković Ivan:

U svom javljanju za riječ je istaknuo problem regulacije raskrižja: Vrapačanske i Žagarove ulice, gdje bi trebalo, u vrijeme kad je iz smjera Vrapčanske ulice upaljeno zeleno svjetlo za skretanje u lijevo u Žagarovu ulicu, ishoditi da u isto vrijeme bude upaljeno zeleno svijetlo za skretanje u desno iz Žagarove ulice u Vrapčansku ulicu, jer su to paralelni lukovi suprotnog smjera koja regulacija se primjenjuje na ostalim raskrižjima u gradu.

Rukovoditelj: g. Podbojec Željko

Za izneseni problem regulacije raskrižja će se izvijestiti Centar za promet jer je to u njihovoj ingerenciji, a za rješenje postoji osnovanost kako glede regulacije tako i za brže cirkuliranje naših autobusa.

Štaba Stjepan:

Kako je rasprava privedena kraju i iscrpljene su točke dnevnog reda, g. S. Štaba se zahvalio svima na sudjelovanju i raspravi te oglasio sastanak završenim.

U Zagrebu, 11. listopada 2012.g

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon