SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebDana 15. listopada 2012. godine s početkom u 12 sati  održan je sastanak  IO TP Trešnjevka i TP Dubrava.
Sastanku  nazočili:
Predstavnici poslodavca: S. Uglik - Izvršni direktor za istraživanje i razvoj, Ž. Zrnčić - Rukovoditelj Centra za nadzor i upravljanje prometom, D. Kočet - Rukovoditelj PTD , D. Slavnović - Rukovoditelj PTT,  Z. Kranjec - Šef TST, S. Poljak - Šef TSD, D. Jakić - Šef PTD, B. Cvek - Služba za sigurnost prometa, D. Hudek - Služba za planiranje voznog reda

Predstavnici sindikata: A. Jelić- Predsjednik SVPR ZET - Zagreb, R. Nikolić - Dopredsjednik sindikata za tramvajski podsustav, M. Barišić, D. Šatrak, V. Pavlek, M. Hamidić, Z. Vidović - članovi IO TP Dubrava, Z. Maslać, K. Dukić, Ž. Nikolić, I. Jozić- članovi IO TP Trešnjevka, D. Jambrović- IO Centar.

Članovi sindikata: K. Holub, Z. Marković, M. Bjeljac, J. Zetić, S. Omeragić, T. Žužić
Izostanak pravdali obvezama: D. Baričević- Voditelj podružnice, I. Miličević- Izvršni direktor za promet

Sastanak je otrvorio predsjednik sindikata A. Jelić, pozdravio nazočne i zahvalio im na odzivu. Riječ prepušta predsjednicima Izvršnih odbora.

Z. Vidović predlaže slijedeći;

DNEVNI RED:

1.  Radna problematika
   -Aktualno stanje u tramvajskom podsustavu
   -Priprema kola za zimski period
   -Realizacija dosadašnjih zahtjeva
   -Ostala pitanja članstva
2.Aktivnosti Izvršnih odbora i izvješće Predsjednika UV
3.Slobodna riječ

Budući nije bilo dopune predloženom dnevnom redu, a isti je prihvaćen jednoglasno krenulo se u raspravu.

Ad.1

- Trenutno stanje na tramvajskoj mreži držimo katastrofalnim. Pruga kroz N. Zagreb od Muzeja Suvremene umjetnosti do Trnskog, na dijelu Vukovarske od Kruga do Savske, u Savskoj kod Vjesnika i kod MUP-a nije za vožnju niti 5 km/h, kao i dio pruge u Zvonimirovoj od TŽF do Šubićeve, pa ne možemo a da se ne zapitamo tko to određuje rekonstrukciju određenih dijelova pruge na trasi, kada se događa da onaj dio pruge po kojem se može voziti još par godina, trenutno rekonstruiramo, a dio pruge koji bi po malo ozbiljnijem prometnom stručnjaku bio zatvoren, ostaje i dalje ne dirnut. Ne možemo , a ne izraziti svoju zabrinutost takovim ponašanjem i donošenjem odluka.

- Isto tako već dugi niz godina upozoravamo na semaforsku regulaciju na pojedinim križanjima. Međutim, uz najbolju volju naših kolega iz Odjela za sigurnost prometa, tromost u funkcioniranju drugih službi u gradu doista je frustrirajuća. Pa ljudi moji, zar sigurnost u prometu svima nama ne bi trebala biti na prvom mjestu, jedan izgubljeni ljudski život ne smije biti pravdan tromošću i lošom koordinacijom bilo koje karike u lancu.

U tijeku je pilot projekat rješavanja semaforske regulacije kojom bi se detekcijom broja linije omogućio brži protok voznih jedinica, što bi bilo za svaku pohvalu, jer držimo da je naš interes u što kraćem vremenskom periodu, sigurnije prevesti što više putnika. 

-  Priprema kola za zimski period, uvjeravaju nas šefovi oba servisa, je uvelike u tijeku, i nadamo se da će to funkcionirati. Rečeno je i kako su grijači za skretnice  u pogonima i na trasi osigurani, te da ove godine ne očekujemo neke poteškoće s tim dijelom problematike.

-  U nastavku sastanka ukazali smo na ignorantsko ponašanje pojedinih službi, a inzistiramo na konkretnim povratnim informacijama. Zapravo, iz sindikata upozoravamo na određene manjkavosti u svakodnevnom obavljanju radnih zadataka, pa tako i našim dopisima zahtjevamo otklanjanje istih. No, morali smo i na ovom sastanku pomenuti par dopisa koji datiraju još iz 7 i 8 mjeseca prošle godine, na koje se ama baš nitko nije očitovao, pa samim time niti poduzeo određene radnje.

Nabrojat će mo samo dio zahtjeva koji ni do danas nisu realizirani, a obećavalo nam se: Postavljanje folija na vozačke kabine NT 2200, asfaltiranje staza u pogonu Dubrava, kao i uspostavljanje parkinga za motore i bicikle, postavljanje naljepnica upozorenja korisnicima naših usluga na naša vozila, ispitivanje funkcionalnosti tipkala za kontakt s Centrom i drugo.
Da naravno, pogađate da je i ovoga puta bilo obećanja kako će veliki dio pobrojanog biti riješen u narednom periodu. Pa ponovo nam ne preostaje ništa drugo, nego vjerovati na riječ, i čekati da trava naraste.   

-  Ne možemo a ne pohvaliti odrađeni dio posla,  koji se odnosi na ugradnju grijača na KT- 4 kola, kao i skidanje blokade na NT 2200. No, mišljenja smo kako bi pojedince koji daju sebe i ulože svoj trud trebalo i nagraditi, pa tako dati do znanja da nas se uvažava i poštuje naš rad. Žalosno, ali takove stvari se vrlo rijetko  događaju.

-  Kad smo došli do dijela sastanka otvorenog za pitanja članstva dosta toga se dobroga moglo za čuti. Od problema sa grijanjem i signalom zatvaranja vrata na TK 2100, pitanja uštede električne energije, slabo čišćenje vozačkih kabina na tramvajima, postavljanje pravih i relevantnih obavijesti za putnike duž trase, izmjene Pravilnika o obavljanju službe na tramvajima i td.
Posebno je istaknuta vrlo loša funkcionalnost sustava veza ATRON, gdje pri emitiranju programa iz Službe za odnose s javnošću dolazi do totalne blokade u komunikacijskoj vezi između Centra i vozača, te se predlaže emitiranje na dva kanala, kao kvalitetno rješenje. Naglašeno je kako veza Centar- Vozač niti u kojem trenutku ne bi smjela izostati, a čujnost u vozačkoj kabini morala bi biti podesiva od strane vozača.
Postavljeno je pitanje gdje je monitor sa displeja na Kvatriću, kao i zašto na Autobusnom kolodvoru u smjeru Zapruđa nema displeja na stupu stajališne oznake, zašto prolazni kolosjek u Zapruđu još uvijek nije u funkciji, jer je i ovaj po kojem se prometuje u vrlo lošem stanju.
I ovaj puta je naglašeno kako svaka promjena stanja na pruzi iziskuje korekciju voznih vremena. Također je stavljena primjedba na neovlašten ulazak u službene prostorije civilnim osobama, kao i kontrola zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama.

Ad.2

-  Predsjednik UV Sindikata u svome izlaganju ističe kako su sve takozvane uštede Uprave  nelogične, pa u krajnjem slučaju i iskrivljene, jer većina onoga što se plasira među radnike je suprotnost pravom stanju.

Članstvo je izvješteno o prekidu pregovora za potpisivanje Aneksa V, jer sindikati nikako nisu mogli pristati na pojedine prijedloge Uprave Holdinga koji se odnose na ogromno kresanje materijalnih prava radnika. No, i ovaj puta je rečeno kako sva prava po kolektivnom ugovoru za 2012. godinu nisu upitna. Pokrenut je sudski postupak za nadoknadu regresa radnicima koji su koristili prvi dio godišnjeg odmora do 29. travnja 2011. godine, a ne bude li poštovan Sporazum o provedbi fonda sati za radnike koji rade u smjenskom radu, također će mo ono što nas pripada ishoditi tužbama putem suda.

-  U daljnjem tijeku sastanka ukazano je na problem otpremničkog bloka na Črnomercu  gdje otpremnici imaju dosta poteškoća u kvalitetnom obavljanju posla iz razloga ne preglednosti i mogućnosti kvalitetnog nadzora tramvaja koji dolaze na okretište. Upozoreno je i kako linija 17 nema dobro vozno vrijeme u oba smjera te bi trebalo napraviti korekciju. Ponovo se ukazuje na loš odnos vozač- otpremnik, a potencira se i na provedbi obračuna sati za radnike koji rade na dane blagdana, pa je bilo i konkretno pitanje da li će na primjer radnik u servisu dobiti naknadu za rad 01. studenog. Još jednom se postavlja i pitanje preraspodjele voznih redova linija 12 i 14 između pogona Dubrava i Trešnjevka. No, na većinu postavljenih pitanja nema odgovora o konkretnim potezima.
Sastanak dovršen u 15 sati i 30 minuta. Ne preostaje nam ništa drugo nego vjerovati da će veliki dio pobrojanog biti barem u pokušaju rješavanja.

PREDSJEDNIK IO TP DUBRAVA
Zoran Vidović

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon