SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebPregovarački Odbor sindikata je modificirao prijedlog pregovaračkog odbora poslodavca (kako bi se stavovi pregovaračkih strana približili i postigao dogovor) te izmijenjeni prijedlog uručili na sastanku koji je održan 13. 09. 2012.

Nakon zaprimanja prijedloga zakazan je sastanak pregovaračkih strana za 18. 09. Na istom je pregovaračka strana poslodavca u cijelosti odbila prijedlog sindikata, te na sastanku 18. 09. 2012. pregovarački odbor poslodavca je izvijestio pregovarački Odbor sindikata da  će se u četvrtak 20.09. 2012. okončati pregovori o sklapanju Dodatka V TKU prihvaćanjem prijedloga pregovaračkog Odbora poslodavca ili utvrđivanjem da nije postignut sporazum, slijedom čega slijedi postupak mirenja.

Sindikatu vozača i prometnih radnika,kao bitnom čimbeniku u pregovorima je neprihvatljiv prijedlog pregovaračkog odbora poslodavca, posebice prijedlog za umanjenje godišnjeg odmora na 30 dana i smanjenje jubilarnih nagrada za 2012.g u maksimalno neoporezivi dio (5000 kn za 40 g).

Po navedenom prijedlogu bi vozači i drugi radnici koji imaju benificiran radni staž izgubili osam dana godišnjeg odmora.

Sindikat vozača i prometnih radnika koji u članstvu ima skoro sve vozače tramvaja, autobusa i vozača invalidnih vozila,  nikada neće pristati na navedeni prijedlog.

Samim prijedlogom ne samo što bi se izgubilo osam dana godišnjeg odmora nego bi se pojavio i višak vozača što nećemo pristati ni po koju cijenu.

Nakon okončanja pregovora slijedi priopćenje za javnost sa svim detaljima pregovora. Razjedinjenost i veliki broj sindikata s malim članstvom pogoduje poslodavcu u njegovim namjerama.

Sindikat vozača i prometnih radnika poziva sve radnike ZET-a koji nisu članovi sindikata i koji nisu u reprezentativnim sindikatima da se priključe sindikatu po svom nahođenju jer pred nama je vjerojatno najteže vrijeme u očuvanju radničkih prava.
 
Nemojte nasjedati pričama da sindikat koji ima neznatan (mali) broj članova može biti reprezentativan jer to je samo jedna u nizu obmana koje vam se serviraju kako bi ostvarili svoj osobni interes.

Istinitost  možete provjeriti u Zakonu o reprezentativnosti sindikata .

Učinimo danas pravi korak kako nam sutra ne bi bilo žao, jer sve što se izgubi ili umanje prava a mogu se zaštiti biti će ih teško ili možda se nikad neće vratiti. Zato samo dobro organizirani i jedinstveni možemo napraviti najviše u zaštiti opstojnosti ZET-a, radnih mjesta i prava radnika iz tog naslova.

Slijedom vjerojatnog prekida pregovora zakazan je sastanak Upravnog vijeća sindikata za srijedu 26. rujna u 12 sati u dvorani malog restorana. Situacija je krajnje ozbiljna i dolazak članova Upravnog vijeća je obvezan.
 
Izvadak iz Zakona o reprezentativnosti - odredbe koje si tiču pregovaračke pozicije Sindikata:

III. REPREZENTATIVNOST ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje

Članak 7.

(1) Ako na području, odnosno razini za koju se pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora djeluje samo jedan sindikat, isti se smatra reprezentativnim i njegovu reprezentativnost nije potrebno utvrđivati.

(2) Ako na području, odnosno razini za koju se pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora djeluje više sindikata, poslodavac, odnosno udruga poslodavaca može pregovarati s pregovaračkim odborom kojeg pisanim sporazumom utvrde svi sindikati koji djeluju na području, odnosno razini za koje se sklapa kolektivni ugovor, u kojem slučaju se sindikati potpisnici toga sporazuma smatraju reprezentativnim i njihovu reprezentativnost nije potrebno utvrđivati.

(3) Pisanim sporazumom iz stavka 2. ovoga članka mora biti jasno iskazana volja sindikata o njihovom zajedničkom kolektivnom pregovaranju i za poslodavca predstavlja potvrdu da pregovara s reprezentativnim sindikatima.

(4) U slučaju pregovaranja o sklapanju kolektivnog ugovora kojima se ugovaraju prava zaposlenih za koja se sredstva u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu, reprezentativni sindikati, odnosno udruga sindikata mogu pregovarati o sklapanju kolektivnog ugovora samo s pregovaračkim odborom kojeg imenuje ili za to ovlasti Vlada Republike Hrvatske.

(5) U slučaju pregovaranja o sklapanju kolektivnog ugovora kojim se ugovaraju prava zaposlenih za koja se sredstva u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, reprezentativni sindikati, odnosno udruga sindikata mogu pregovarati o sklapanju kolektivnog ugovora samo s pregovaračkim odborom kojeg imenuje ili za to ovlasti nadležno tijelo utvrđeno statutom tih jedinica.

Kriteriji reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje

Članak 8.

(1) Ako na području, odnosno razini za koje se pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora djeluje više sindikata, a isti ne postignu pisani sporazum iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, svaki sindikat, poslodavac, odnosno udruga poslodavaca može pred Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) pokrenuti postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u skladu s ovim Zakonu.

(2) U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata iz stavka 1. ovoga članka, reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat koji kod poslodavca ili na području, odnosno razini za koje se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje dvadeset posto radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih kod poslodavca ili poslodavaca koji posluju na području, odnosno razini za koje se sklapa kolektivni ugovor.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako se pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora na jednom području, što ne uključuje skupinu prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u kojemu djeluje sindikat čiji su članovi radnici iste struke i zanimanja, reprezentativnim sindikatom smatra se i sindikat koji ima najmanje četrdeset posto radnika članova od ukupnog broja radnika iste struke i zanimanja zaposlenih kod poslodavaca koji posluju na području za koje se sklapa kolektivni ugovor.

(4) U smislu ovoga Zakona, sindikatom iz stavka 3. ovoga članka smatra se sindikat u kojem najmanje sedamdeset pet posto njegovih članova čine radnici iste struke i zanimanja koje je izravno povezano s područjem za koje se pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora.

(5) Na utvrđivanje broja radnika članova sindikata iz stavka 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 3. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(6) Ako se u postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi reprezentativnost za više sindikata koji djeluju na području, odnosno razini za koje se sklapa kolektivni ugovor, poslodavac, odnosno udruga poslodavaca može pregovarati samo s pregovaračkim odborom kojeg pisanim sporazumom utvrde svi reprezentativni sindikati.

(7) Pisanim sporazumom iz stavka 6. ovoga članka mora biti jasno iskazana volja sindikata o njihovom zajedničkom kolektivnom pregovaranju i za poslodavca predstavlja potvrdu da pregovara s reprezentativnim sindikatima.

 

***

REPREZENTATIVNOST SINDIKATA
 - Za pregovore unutar tvrtke/pravne osobe reprezentativni su samo oni sindikati koji okupljaju  najmanje 20% članova /radnika  - od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika unutar te tvrtke.
 
 - Za pregovore na razini određene struke reprezentativan je sindikat koji okuplja 75% radnika te struke

 

 

 

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon