SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSindikalni glasnik br. 45. od 24.01.2018.

 

ODLUKA O MOGUĆEM ŠTRAJKU

Nakon što su sindikati pokrenuli sudski spor u ostvarenju prava na isplatu božićnice u cijelosti i najave gradonačelnika Grada Zagreba da će u slučaju pokretanja sudskih sporova jednostrano donijeti odluku o smanjenju plaća radnika ZGH a time i ZET-a, održan je sastanak sindikata koji djeluju u ZET-u.

17.1.2018. g. u sindikalnoj dvorani ZET-a održan je sastanak sindikata ZET-a ( Sindikat branitelja i radnika- Matijević, Sindikat UVA-Vlašić, Sindikat radnika JGPPRH- Kočet, Sindikat vozača tramvaja busa i servisera- Harni, Vozački sindikat-Marić, Vozački strukovni sindikat-Čermak i Sindikat vozača i prometnih radnika- Jelić) na temu najve smanjenja plaće radnicima ZGH i ZET-a, te zaštita interesa radnika ZET-a u izdvajanju ZET-a iz ZGH  bez odmarališta u V. Lošinju.

Na sastanku su donesene odluke :

  1. U koliko bi došlo do jednostrane odluke o smanjenju plaće od strane poslodavca, sedam sindikata ZET-a će vršiti pripremu, organizirati i provesti štrajk u cilju zaštite prava radnika ZET-a.
  2. Sindikati su izdali nalog odvjetničkom uredu „Lozo & partneri“ u kojem se traži pravno osporavanje izdvajanja ZET-a bez imovine s kojom je ušao u ZGH (uvećanje temeljnog kapitala društva za vrijednost imovine Odmarališta u V. Lošinju i nekretnina u Samoboru) i vraćanje navedenih nekretnina u imovinu novoosnovanog društva ZET,d.o.o.

Navedena odluka o štrajku bi se aktivirala danom donesene odluke o smanjenju plaća radnicima ZET-a.
U slučaju aktiviranja odluke o štrajku za potporu navedenoga biti će pozvane i braniteljske udruge, te sindikati HŽ-a sukladno potpisanom sporazumu.

BOŽIĆNICA ISPLAĆENA U CIJELOSTI

Kako je gradonačelnik Grada Zagreba donio odluku o isplati dijela božićnice u iznosu od 1250 kn. Sindikat vozača i prometnih radnika je poduzeo aktivnosti u ostvarenju punog iznosa božićnice sukladno TKU. Pokrenuti su sudski sporovi od strane sindikata ZGH u kojima se traži isplata punog iznosa od 2884,70 kn. I ako je stav gradonačelnika bio dosta „tvrd“, nakon što je u poglavarstvo Grada Zagreba, ZGH i ZET stigao zahtjev Općinskog radnog suda u Zagrebu u kojem se traži očitovanje o razlozima ne isplate božićnice sukladno TKU, zakazan je sastanak u prostorima ZGH.

Na sastanku koji je održan 19.siječnja 2018.g. gradonačelnik je donio odluku da se preostali dio božićnice isplati u što skorijem vremenskom razdoblju. Preostali iznos božićnice je isplaćen 22.1.2018.g. I ako je božićnica u punom iznosu neosporno pravo koje bi svaki radnik koji pokrene tužbu ostvario, zahvaljujući odvjetničkom društvu „Lozo & partneri“ koje je uvaženo u pravosuđu RH i koje jedino dobilo spor u zaštiti TKU-a od otkazivanja od strane ZGH ( druga dva sindikata su dobila nakon pet mjeseci i po tzv.„presuđenoj stvari“), postiglo se da je Općinski radni sud u Zagrebu u samo pet dana obradio predmet i poslao zahtjev na ZGH i ZET.

Temeljem ubrzanog postupka od strane odvjetničkog tima koji zastupa Sindikat vozača i prometnih radnika, utjecalo se na brzu odluku o isplati cijelog iznosa božićnice.

budi član najbrojnijeg sindikata u ZET-u, zaštiti svoja prava

OSNOVANO GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

Nakon što su sindikalne središnjice postigle sporazum sa gradonačelnikom Grada Zagreba, Milanom Bandićem, osnovano je Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu. Na  sastanku održanom  22.siječnja 2018.g. u zgradi uprave Grada Zagreba, vijeće je konstituirano. Za predsjednika vijeća je izabran Igor Škrgatić iz Be-on savjetovanja kao predstavnik poslodavaca, dok su zamjenici Olivera Majić ispred Grada Zagreba i Darko Kleinberger ispred sindikata.

Članovi gospodarsko-socijalnog vijeća su Đurđica Kahlina kao predstavnica Saveza samostalnih sindikata i Anto Jelić kao predstavnik HURS-a. Na sastanku su nazočili i pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić i savjetnica gradonačelnika Andreja Šulentić. Aktivirajući rad gospodarsko socijalnog vijeća prilika je da se napokon problemi radnika ZET-a i ZGH, dignu na višu razinu i krene u sustavno rješavanje istih. Na sastanku su još imenovani tajnik i zamjenik tajnika gospodarsko-socijalnog vijeća, te tajnik Ureda za mirenje pri gospodarsko socijalnom vijeću. Dogovoreni su sastanci koji će se redovito održavati svaki zadnji ponedjeljak tekućeg mjeseca uz pripremljeni dnevni red.

ZAUSTAVIMO NAPADE NA PROMETNO OSOBLJE

Unatoč postignutom sporazumu između Sindikata vozača i prometnih radnika i gradonačelnika Grada Zagreba u kojem je upućen naputak da se radnicima ZET-a, osigura pravna i svaka druga pomoć u slučaju napada na radnom mjestu, te da se pokriju svi troškovi nastali prilikom liječenja, napadi se nastavljaju. Nakon nekoliko uzastopnih napada na prometno osoblje, Sindikat vozača i prometnih radnika je uputio dopis gradonačelniku u kojem se traži poduzimanje i poboljšanje mjera u zaštiti prometnog osoblja. „U koliko se ozbiljno i sustavno ne krene u rješavanje problema napada na prometno osoblje Sindikat vozača i prometnih radnika će morati poduzeti aktivnosti koje će rezultirati poboljšanjem sigurnosti na radnom mjestu“-stoji u priopćenju koje je upućeno gradonačelniku i predsjedniku savjeta za sigurnost Grada Zagreba.

POTPORA SINDIKATIMA HŽ-a

Nakon najave o otpuštanju preko 300 prometih radnika HŽ-a, za  19.1.2018.g. u prostorima HŽ-a na Glavnom kolodvoru najavljen je satanak sindikata koji djeluju u HŽ kako bi se donijela odluka o aktivnostima sindikata u cilju zaštite radnika od otpuštanja. Kako su sedam sindikata iz ZET-a potpisnici sporazuma o zajedničkom nastupu na sastanku će nazočiti i sindikati ZET-a. Sindikati ZET-a će dati potporu u rješavanju problema oko otpuštanja radnika i učestvovati u zajedničkim aktivnostima. U koliko dođe do prosvjeda ili drugih aktivnosti bit će pozvani svi zainteresirani radnici da se priključe istima.

Danas oni, sutra mi???
Nećemo i ne smijemo to dopustiti !!!
Budimo zajedno i nitko nam ništa ne može.

PRODAJA KARATA

Sindikat vozača i prometnih radnika je u više navrata ukazivao na potrebu za povećanjem broja prodajnih mjesta i broja prodavača karata. Nakon upućenih zahtjeva otvorene su noćne blagajne na Trešnjevci, Dubravi i Podsusedu, koje rade od 23 do 7 sati. Zatraženo je da se na svim prodavaonicama karata stavi obavijest o prioritetu kupnje karata za vozače koji su u službenoj odjeći, kako bi se izbjegli konflikti sa putnicima. Pratimo potrebu za kupnjom karata i shodno tome će Sindikat reagirati.

DŽEPNI KALENDARI ZA PISANJE SLUŽBI

Nakon što je Sindikat vozača zatražio da se ubrza postupak izrade džepnih kalendara za pisanje službi, iz URIHA je stigao odgovor da je u tijeku izrada i da će do srijede 31.siječnja
svi džepni kalendari za pisanje službi biti u skladištu.

Odlukom tijela Sindikata vozača i prometnih radnika, povećava se naknada za smrt supružnika na 3000,00 kn. Odluka vrijedi od 1. Siječnja 2018.g.

>> detaljnije informacije u tajništvu na telefon 3651-516 i 517, te na web i facebook stranici <<

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon