SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebDopis uprave ZGH o namjeravanoj odluci izdvajanja ZET-a iz ZGH

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca(ZET)-obavijest, dostavlja se; savjetovanje, traži se

Poštovani,
Sukladno odredbi čl. 137. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14; nastavno: ZR), obavještavamo vas da je Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. donijela odluku kojom se namjerava provesti postupak statusne promjene trgovačkog društva i to podjelom (odvajanjem) s osnivanjem novog društva (Zagrebački električni tramvaj d.o.o.) temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15; nastavno: ZTD), uz odgovarajuću primjenu ZR-a te drugih propisa Republike Hrvatske.
S poštovanjem,

Sektor upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon