SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSindikalni glasnik br. 25 od 01.02.2017

UGROŽENA PRAVA 1024 RADNIKA ZET-a!!!

I ako je od strane sedam sindikata upućen jasan i nedvosmislen stav oko pokušaja primjene nedovršene Nove organizacije, gdje su sindikati upozorili Upravu o neprihvatljivosti primjene necjelovite i neusklađene Nove organizacije sa člankom 71. TKU-a, nastavlja se pritisak na prava radnika.

Unatoč tomu što je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta podružnice Zagrebački električni tramvaj potpisan od strane Pregovaračkih odbora Uprave i sindikata, želi se primijeniti samo onaj dio koji njima odgovara i s kojim će ugroziti prava 1024 radnika podružnice ZET-a. Sindikati su zatražili da se obustavi postupak primjene Nove organizacije i da se radnici ne prisiljavaju da potpisuju nove Ugovore o radu,  do konačnog rješenja!

Sve više nam se obraćaju članovi Sindikata i ostali radnici ZET-a, od kojih se traži da potpisuju nova rješenja sukladno Novoj organizaciji, u kojima su im smanjena prava iz TKU-a. Sindikati su upozorili Upravu da se ne provodi samovolja nad radnicima, sve dok se u cijelosti ne dovrši Nova organizacija i dok se članak 71. TKU-a ne uskladi sa stvarnim stanjem u podružnici. Sa ovakvom ne cjelovitom organizacijom veći dio od gore navedenog broja radnika bi imao manje koeficijente i ako rade vrlo profesionalno i odgovorno svoje poslove preko dvadeset i više godina, dok drugi ne bi mogli dobiti rješenja za radna mjesta koja kvalitetno obavljaju dugi niz godina.

Stav sindikata je da se radnicima koji su do sada kvalitetno obavljali svoje poslove mora izdati pripadajuće rješenje sa naslova radnog mjesta kojeg rade, a da ostali zadrže koeficijente koje su do sada imali. Veliki problem je što  u dosadašnjoj izradi Nove organizacije nema dovršeni Priloga 2. 4. i 5.

Imamo problem i moramo biti spremni preuzeti odgovornost za rješavanje istog.

Pred nama je vrijeme odlučnosti sindikata i spremnosti za pregovaranje kako bi kroz Dodatak VI promijenili grupe složenosti i time omogućili svima zadržavanje trenutni prava.

Ne možemo radnicima „prodavati maglu“ kao neki sindikati a u stvari se boje odlučnih poteza s kojima se mora i može zaustaviti agresija usmjerena na radnike.  
Sindikat vozača je znao očuvati TKU i znati će očuvati i ostala prava koja se pokušavaju sustavno umanjivati.
Radici ZET-a nam daju povjerenje sve više i to povjerenje moramo opravdati, te smo spremni zajedno sa ostalih šest sindikata, koji zajednički rade od interesa za radnike, poduzeti aktivnosti u zaštiti prava radnika.

Pred nama je još jedan veliki izazov i samo zajedničkim nastupom prema poslodavcu moći ćemo iznaći rješenje koje će zadovoljiti radnike Zagrebačkog električnog tramvaja. Kako bi zauzeli zajednički stav za 1.2.2017.g. je zakazan sastanak Sindikata branitelja i radnika - Matijević, Sindikat UVA - Vlašić, Sindikat radnika JGPPRH - Kočet, Sindikat tramvaja busa i servisera - Harni, Vozački strukovni sindikat - Čermak, Vozački sindikat - Marić i Sindikat vozača i prometnih radnika - Jelić, koji će se održati u prostorima ZET-a.

SVE VIŠE NEISPRAVNIH AUTOBUSA

Sindikat vozača i prometnih radnika upozorava na sve lošije održavanje autobusa, čime se ugrožava sigurnost u prometu. Nakon što je u dva navrata (nalet na policijsko vozilo i osobni automobil ) u autobusu zakazao sustav kočenja, postavlja se ozbiljno pitanje slabog ili skoro nikakvog održavanja u autobusnom podsustavu. Čak se spominje da na jednom od autobusa nije bilo periodičnog pregleda. Neshvatljivo je da se bilo tko ponaša krajnje neozbiljno i time ugrožava sigurnost vozača autobusa ali i putnika korisnika usluga. Tražimo od odgovornih da pod žurno poduzmu radnje u sprečavanju gore navedenih pojavnosti, te smo u protivnom spremni zatražiti odgovornost osoba koji su zaduženi za tehničku ispravnost autobusa, koju jamče svojim potpisom. Sigurnost u prometu nema alternativu.

>> Samo jak i brojan sindikat može zaštititi Vaše interese<<

UPOZORENJE ZA VOZAČE

Nakon što je prije tridesetak dana vozaču tramvaja izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom H kategorije na tri mjeseca, stigla je i druga. Vozaču autobusa u AP Podsusedu je I Postaja prometne policije Zagreb izdala obvezni prekršajni nalog kojim mu je izrečena novčana kazna kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom D kategorije u trajanju od 6 mjeseci, a koji je nalog postao pravomoćan i izvršan.

Vozač nije na vrijeme zaštitio svoje interese i nije se na vrijeme obratio u Sindikat i preko odvjetničkog društva „Lozo & partneri“ osporio prekršajni nalog, što je rezultiralo pravomoćnom kaznom. Odvjetnički ured je spreman sudskim putem osporiti izrečenu kaznu, ali je za navedeni spor potrebito određeno vrijeme. Za to vrijeme vozač autobusa ima zabranu upravljanja D kategorijom i time mu je ugroženo radno mjesto.

Sindikat vozača i prometnih radnika pokušava iznaći rješenje za vozača autobusa do okončanja sudskog spora. Iz navedenog Vas upozoravamo na ozbiljnost u situacijama kada se dogodi prometni prekršaj, te da odmah dođete u Sindikat i osigurate sebi besplatnu pravnu zaštitu. Sindikat vozača i prometnih radnika je uz besplatnu pravnu zaštitu osigurao i vraćanje 50%  od izrečene kazne, koje su danas iznimno velike.

SPORAZUM KOJI NAM DAJE SIGURNOST

2.siječnja 2017.g. voditeljica podružnice ZET-a Ljuba Romčević Žgela i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić potpisali su sporazum u kojem stoji da će u narednih petnaest godina ZET biti prijevoznik u gradu. Ovo je veliki korak u očuvanju ZET-a u cijelosti i izniman doprinos sigurnosti radnih mjesta u podružnici, posebice za autobusni podsustav. Također uspjeh je postignut i povećanjem subvencije Grada Zagreba ZET-u, koja je za prošlu godinu iznosila cca 480 000 000,00 kn a za ovu godinu je dogovoreno i potpisano oko 650 000 000,00 kn. No najvažnije je da je za svaku slijedeću godinu dogovoren parametar, po kojem se točno zna iznos subvencije Grada Zagreba ZET-u. Uvećani iznos subvencije nam daje za očekivati da će se više ulagati u podružnicu ZET-a, nabavljati rezervni dijelovi, oprema i sredstva, te opremanje infrastrukture. I ako je postojao veliki pritisak da se potpiše sporazum o subvenciji "po mogućnosti" g. Žgela je uspjela snagom argumenata osigurati puno povoljniji ugovor. Ostaje nam da kao socijalni partneri dogovorimo prioritete ulaganja sredstava i znatno poboljšamo uvjete vozača i drugih prometnih radnika, radnika u održavanju i servisa, te svih ostalih. No najvažnije u svemu je činjenica da smo dobili sigurnost u očuvanju  ZET-a u cijelosti  a time i sigurnost radnih mjesta u naredni petnaest godina.

UPUĆEN ZAHTJEV ZA POPRAVAK SKRETNIČKIH SKLOPOVA

Sindikat vozača i prometnih radnika je uputio dopis prema rukovoditeljici poslovnog područja održavanje Jasenki Pleić u kojem se traži brže i kvalitetnije održavanje skretničkih sklopova. Ne prihvatljivo nam je da pojedine skretnice stoje i po više mjeseci u kvaru i da nitko ništa ne poduzima. Tražimo posebice, da se pod žurno poprave skretnice koje su na frekventnim mjestima, te na mjestima gdje izlazak vozača iz vozačkog prostora nije siguran. Sve više skretnica je u kvaru, te od Vas tražimo žurno popravljanje istih.

RJEŠAVANJE GRIJANJA KOD INTERVENTNE GRAĐEVINSKE EKIPE

Predstavnici Sindikata vozača i prometnih radnika su obišli prostorije Interventne građevinske ekipe, te sa predsjednikom IO Željkom Pletkovićem u razgovoru sa radnicima traže rješavanje grijanja u navedenim prostorima. Nakon održanog sastanka i razgovora sa voditeljem odjela Franjom Miličevićem, Sindikat će uputiti Upravi zahtjev za uvođenjem grijanja i sređivanja prostorija radnika Interventne građevinske ekipe.

KOMENTAR: Sindikat vozača i prometnih radnika je jedini Sindikat u ZGH koji je dobio sudski spor u tužbi protiv ZGH u dokazano neopravdanom otkazivanju TKU-a, čime smo jedino mi zaštitili prava radnika regulirana TKU-om. To je činjenično stanje svima u ZGH poznato. No sada se pojavljuje nešto što baca sumnju u poštene i korektne namjere pojedinih sindikalnih lidera. Po izjavama istih Uprava ZGH tuži njih zbog TKU-a a ne Sindikat vozača i prometnih radnika koji je tužio i dobio spor. Čudno. Bojim se da to nisu „igre“ pa da se izgubi spor, tj. da ga Uprava ZGH dobije i da sve ide na Ustavni sud čime bi se možda pokušao osporiti i ovaj dobiveni spor. Neshvatljivo je i da smo na okupu skoro svi zetovi sindikati osim baš ti koji su tuženi. Možda je ovo samo plod dubljeg razmišljanja i volio bih da nije tako, ali…. puno toga nam nije jasno. Čudno. Upravo iz naše vjerodostojnosti i suradnje sa ostalim sindikatima (i ako smo daleko najbrojniji)radnici nam daju povjerenje, jer vjeruju da nismo „foliranti“ nego predstavnici radnika.

PRODAJA: povoljno kupanje u St. Toplicama u unutarnjim i vanjskim bazenima sa korištenjem saune za 35 kn, kupanje uz saunu i masažu od 30 minuta za 80 kn, kupanje uz kompletan ručak za 63 kn. Korištenje uz člansku iskaznicu. Karte za Tuheljske toplice - 45kn odrasli, 30kn djeca. Povoljno kvalitetni domaći med.
Najveća socijalna davanja za članove, pozajmica od 5.000 kn po učlanjenju, bez kamata i do dvanaest obroka, bolničko liječenje 100 kn po danu, smrt člana na radnom mjestu 10.000 kn i dr.

>> detaljne informacije u tajništvu na tel 3651 516 i 517, te na web i facebook stranici sindikata<<

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon