SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 41
Uprava
g. Ivo Čović, predsjedniik

Poštovani gospodine Čović,

kao punomoćnik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreba, Ozaljska 105, koji djeluje u Vašoj podružnici 5. Zagrebački električni tramvaj, dobio sam nalog da Vam se obratim u pokušaju ostvarivanja prava radnika zajamčenih kolektivnim ugovorima.

Radi se naime o ugovorenim pravima na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora kao i na jednokratni dodatak na plaću tzv. božićnica.
Ta prava su ugovorena odredbama članka 99. i članka 100. Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba, odnosno odredbama članka 100. i članka 101. Kolektivnog ugovora za radnike ZET-a.

Budući je poslodavac isplatio radnicima dio božićnice u iznosu od 884,00 kune, preostao  je još iznos od 2.000,00 za svakog radnika. Nadalje tijekom 2011.godine neki radnici su već započeli koristiti godišnji odmor sukladno planu korištenja godišnjih odmora koji je poslodavac utvrdio za radnike podružnice ZET- Zagreb. Odredbama gore citiranih članka kolektivnog ugovora je određeno kako se regres za korištenje godišnjeg odmora mora isplatiti prije početka korištenja godišnjeg odmora. Imajući u vidu kako su neki radnici već počeli koristiti godišnji odmor, a da im poslodavac nije isplatio iznos regresa te da nije isplaćen preostali dio božićnice, stekli su se uvjeti za ostvarenje prava drugim sredstvima.
Poštovani gospodine direktore meni je 811 radnika ZET-a potpisalo punomoći za ostvarivanje prava sudskim putem. Nema nikakve sumnje da su navedena prava tj. novčana potraživanja radnika osnovana i da će se u eventualnom sudskom postupku stvoriti dodatni troškovi za poslodavca. Stoga Vas pozivam da se na adresu mojeg ureda pisano očitujete u roku 8 dana o roku u kojem bi poslodavac ispunio svoje obveze prema radnicima. Protekom navedenog roka smatrati ću da nema volje ovaj predmet riješiti izvansudskim putem.

S poštovanjem
Boženko Lozo

Cc
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica ZET
voditelj podružnice Dubravko Baričević

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon