SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o.
Podružnica ZET
Rukovoditelj ekonomsko financijskih poslova
g. Ljuba  Žgela


PREDMET: Zahtjev za isplatu jubilarnih nagrada

Poštovani, iz našeg saznanja, pojedine podružnice su svojim radnicima koji su stekli uvjete za jubilarnu nagradu istu već isplatili.

Iako jubilarne nagrade nisu predmet kolektivnog pregovaranja iste iz nama nepoznatih razloga niste isplatili, te ste narušili dinamiku dosadašnjeg načina isplate, što izaziva opravdan revolt i nezadovoljstvo radnika koji ispunjavaju navedene uvjete. Ne možemo se složiti da radnicima ZET-a koji rade u najtežim uvjetima i vrlo profesionalno odrađuju svoj posao budu zadnji koji će to pravo konzumirati. Sve se više stječe dojam da se istinski ne vodi briga o radnicima ZET-a, te da svi drugi koji su manje važni u gradskom  sustavu lakše i brže ostvaruju svoja prava. Smatramo da to nije tako, nego da je niz drugih stvari doprinijelo ovakvom promišljanju. Stoga od Vas tražimo da nam dostavite eventualnu odluku o neisplati jubilarnih nagrada, kako bi nas razuvjerili u gore navedenim stavovima.
Iz gore navedenog tražimo od Vas da primjenjujete odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora i da na isplati plaće za veljaču isplatite i jubilarne nagrade za sve radnike koji su to pravo stekli.

Predsjednik sindikata
Anto  Jelić

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon