SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebVozački glasnik 5

Nakon petogodišnjeg mandata vodstva Sindikata provedeni su izbori sukladno Statutu Sindikata vozača i prometnih radnika. Povjerenje koje ste dali, u većem dijelu starom vodstvu, su dokaz provođenja zacrtanih ciljeva i rezultata uspješnosti unatoč teškoj gospodarskoj krizi u RH.

DODATAK IV. i V.:  Iako je iza nas jedno vrlo teško razdoblje sindikalnog djelovanja u uvjetima teške gospodarske krize, Sindikat vozača i prometnih radnika je kroz svoje aktivnosti polučio rezultate koji su prihvatljivi u situaciji negativnih gospodarskih kretanja u RH. Kao najbrojniji Sindikat Zagrebačkog holdinga vodili smo ključnu riječ u svim pregovorima koji su bili od interesa za radnike ZGH i podružnice ZET.

U daljnjem tekstu objašnjavamo iz kojih razloga možemo biti zadovoljni i što je Sindikat vozača i prometnih radnika ostvario kroz pregovore u kojima smo u pregovaračkom timu imali jednog člana pregovaračkog odbora i jednog zamjenika, od devet članova pregovaračkog Odbora. U travnju 2011. godine sklopljen je Dodatak IV. TKU u kojem je na određeno vrijeme (do isteka 2015.) umanjena božićnica i regres, dok je prijevoz u javnom mjesnom prijevozu radnicima bio isplaćivan u gotovini, čime je dobiveni iznos bio veći od visine iznosa razlike božićnice i regresa. Unatoč nastavku i produbljenju krize, u rujnu 2012. g. sklopljen je Dodatak V. TKU, u kojem je na određeno vrijeme (5 god.) umanjena jubilarna nagrada, dok se u istom osiguralo da nema umanjena prava do isteka 2016. g., i što je najvažnije, izmijenjen je članak 71. u kojem su koeficijenti i otežani uvjeti rada sastavni dio TKU i ne mogu se mijenjati bez kolektivnog pregovaranja. Razumnim prihvaćanjem Dodatka V. TKU uspjeli smo u nastojanju i sačuvali TKU od mogućeg otkazivanja istog od strane Uprave ZGH a, čije bi posljedice bile nesagledive.

ZAŠTITA PROMETNOG OSOBLJA: Ustrajnim nastojanjima u cilju zaštite i sigurnosti vozača, kontrolora karata i ostalog prometnog osoblja i nakon niza sastanaka i dopisa prema Poglavarstvu Grada Zagreba i Ministarstvu pravosuđa uspjeli smo ishoditi dosljednu primjenu Kaznenog zakona u kojem je po prvi puta napadač na prometno osoblje dobio kaznu zatvora od 8 mjeseci, dok su uglavnom protiv napadača bile podnašane prekršajne prijave, te se kažnjavali novčano ili oslobađani zbog materijalnog statusa. U tijeku je izrada novog Pravilnika o službi na autobusu i tramvaju gdje će se regulirati prava vozača u situaciji kad putnik ne želi platiti kartu i želi nasilno ostvariti prijevoz, te je po zahtjevu Sindikata vozača i prometnih radnika raspisan natječaj za nabavku video nadzora za autobuse.
 
RESTORANI: Nakon nekoliko godina uspjeli smo dogovoriti s Upravom podružnice otvaranje restorana u garažama Podsused i Dubrava, kako bi radnicima u navedenim pogonima osigurali minimum higijenskih uvjeta za konzumaciju hrane. Nastojimo utjecati na poboljšanje ponude i kvalitete prehrambenih proizvoda i održavanje navedenih prostora.

VOZNA VREMENA: Stalnim kontroliranjem i zahtjevima veći dio voznih vremena smo uskladili sa stvarnim potrebama, kako u tramvajskom, tako i u autobusnom podsustavu. Cilj nam je osigurati dostatno vozno vrijeme za sve linije, kako bi vozači mogli poštivati ZOSPC.

SLUŽBENA ODJEĆA: Nakon izraženog nezadovoljstva kvalitetom službene odjeće, Sindikat vozača i prometnih radnika se aktivno uključio u poboljšanje kvalitete i dizajna službene odjeće. U zimskoj jakni je umjesto pod jakne (koja je bila ujedno i ljetna) ubačena podstava koja je fizički odvojiva. U dogovoru s Upravom URIHA, u Sindikat je dostavljeno više vrsta modela muških i ženskih ljetnih košulja i odijela. Korisnici službene odjeće su istu isprobali, dali sugestije i mišljenja i izabrali najprihvatljiviju ljetnu službenu odjeću. Kako bi još više prilagodili službenu odjeću vozačima i drugima koji koriste istu Sindikat vozača i prometnih radnika je nabavio dvadeset tamno plavih i sto svijetlo plavih polo majica, koje vozači nose kao test probu i ako se pokaže zadovoljavajuća kvaliteta i postojanost boja, iste će biti predložene u sastavu za ljetnu službenu odjeću, koja bi bila u primjeni za 2016. g.

KONTROLNI OBRAČUN KARATA: Ukazivanjem na nepotrebno oduzimanje vremena vozačima, koji su morali svaki mjesec obavljati kontrolni obračun karata i time gubiti vrijeme predviđeno za odmor ili dolaziti sa slobodnog dana (obračun nije davao nikakve rezultate) na sastanku s Upravom podružnice dogovoreno je da se ukine kontrolni obračun karata uz uvjet da vozači moraju za vrijeme trajanja službe imati dovoljan broj voznih karata.

SLUŽBENA KOLA ZA IVANJU REKU: Odlukom Uprave podružnice ZET-a ukinuta su pojedina službena kola (po procjeni Uprave na linijama gdje je bilo malo korisnika) i pritiskom Sindikata vozača i prometnih radnika vraćena su službena kola za Ivanju Reku i produžena trasa službenih kola iz Zaprešića do okretišta Ljubljanica. Nastojimo osigurati službena kola gdje god ima ili se ukaže potreba.

ZAPOŠLJAVANJE DJECE NAŠIH RADNIKA: Na sastanku predstavnika Sindikata vozača i prometnih radnika sa Upravom podružnice postignut je dogovor da prioritet pri zapošljavanju u podružnicu ZET prednost imaju djeca ili supružnici naših radnika. Na zahtjev Sindikata upućen prema Upravi podružnice i Upravi ZGH već je zaposlen veći broj parkirača i vozača autobusa, gdje se u dobroj vjeri vodilo briga o gore navedenom dogovoru. Nastavljamo sa pritiskom za zapošljavanje još određenog broja vozača autobusa, parkirača (kako bi parkirači koji već rade na tim poslovima mogli sukladno zahtjevu ići u promet), vozača tramvaja i drugih radnika koji su neophodni za funkcioniranje podružnice u cijelosti.

ZAKON O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA: Uredbom EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet, predložene su izmjene Zakona o mobilnim radnicima u kojem je stajalo da se nakon šest sati rada mora napraviti stanka od pola sata, a ako radno vrijeme iznosi više od devet sati, stanka  mora biti 45 minuta, što bi za rezultat polučilo sve dvokratne službe (rana, srednja, kasna i noćna ) u autobusnom podsustavu. Sindikat vozača i prometnih radnika je zatražio sudjelovanje u izradi Prijedloga zakona, te smo kroz Udrugu sindikata vozača i prometnih radnika dobili mjesto u grupi za izradu predloženog zakona. Na našu inicijativu je u Zakonu o radnom vremenu mobilnih radnika dodan članak 8. koji daje mogućnost da se prava na linijskom prijevozu do 50 km urede Kolektivnim ugovorom (čime su izbjegnute sve dvokratne službe, da dnevno radno vrijeme može biti i 12 sati, da se noćni rad računa od 24 do 6 sati), i to je zasluga isključivo ovog Sindikata.

PROFESINALNA MIROVINA: Po Direktivi EZ Europskog parlamenta, staž sa uvećanim trajanjem (beneficija) bi se u skorije vrijeme trebao ukinuti i u pripremi je Prijedlog o Profesionalnoj mirovini, koji bi regulirao godine odlaska u mirovinu za poslove koji su do sada imali uvećani staž trajanja (beneficiju). Odlukom Ministra rada i mirovinskog sustava osnovana je Radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona o kategorizaciji poslova i profesionalnoj mirovini, gdje je u podskupini za cestovni promet u radnoj skupini iz USVPRH izabran predsjednik Anto Jelić, te iz APP Požega Darko Crnković. To je veliko priznanje i uvažavanje USVPRH kao socijalnog partnera na državnoj razini, jer smo dobili prigodu kreirati u najboljoj vjeri predloženu Profesionalnu mirovinu i godine u kojima bi vozači odlazili u redovitu mirovinu.

NOVA ORGANIZACIJA PODRUŽNICE ZET-a: Na prijedlog Uprave ZGH i podružnice ZET, pokrenuta je rasprava o Novoj organizaciji podružnice sa katalogom radnih mjesta i pripadajućim koeficijentima. Sindikat vozača i prometnih radnika je već u pregovorima kroz Dodatak V. TKU uspio kao vodeći Sindikat u ZGH i nositelj pregovora, ugraditi članak 12. u kojem stoji da do kraja 2016. g. neće biti umanjenja radničkih prava. Očekujemo da se Nova organizacija uskoro završi i da  ista krene u primjenu, te da se prava i plaće ostvaruju sukladno Novoj organizaciji i pripadajućem radnom mjestu.

OSVRT: Ovo su u kratkim crtama značajnije aktivnosti koje je realizirao Sindikat vozača i prometnih radnika. Nisu spominjane aktivnosti Izvršnih odbora koji su svakodnevno sa neposrednim rukovoditeljima i šefovima rješavali probleme u pojedinim pogonima. Sindikat vozača i prometnih radnika danas ima približno 1500 članova, uglavnom iz prometne struke ali i drugih radnika koji su prepoznali ovaj Sindikat kao zalog sigurnosti na radnom mjestu i prava iz TKU, i imajući spoznaju da je u podružnici ZET-a trenutno zaposleno oko 3600 radnika , blizu smo polovice ukupnog broja radnika, što se po pristupanjem radnika ovom Sindikatu uskoro očekuje. U prošlom mandatu smo znatno osnažili Sindikat u financijskom smislu i danas je na raspolaganju preko 3 .000.000,00 kn, čime smo jedini Sindikat koji može, ukoliko se pokaže potreba za štrajkom, financijski pokriti više od sedam dana svakom članu ovog Sindikata. U svim prometnim pogonima imamo apsolutnu većinu članova Sindikata i predsjednici IO i povjerenici zaštite na radu vode brigu o svakom članu. Iz navedenog je vidljivo da se približavamo realizaciji ideje o jednom jakom i moćnom Sindikatu!!!

Predsjedništvo sindikata:

 • Anto Jelić, Predsjednik
 • Tomislav Batina, zamjenik predsjednika
 • Vladimir Jozić, predsjednik Skupštine
 • Zoran Vidović, koordinator za tramvajski podsustav
 • Stipan Ribić, koordinator za autobusni podsustav
 • Ivica Grgić, koordinator za administrativne poslove
 • Stjepan Štaba, član predsjedništva

Predsjednici Izvršnih odbora

Predsjednici IO SVPR ZET Zagreb


PRODAJA
CROATIA dopunsko zdravstveno osiguranje za radnike ZET-a, po cijeni 75 kn sa istim pravima kao i dopunsko HZZO, plus B lijekovi kojih nema na popisu dopunskog HZZO-a;
POLIKLINIKA za kirurgiju, fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i neurologiju „ DOKO“ za članove Sindikata povoljnije i do 30% i na deset obroka (pregledi i terapija);
BAMT- MAČE  sve što je potrebno za građenje, domaćinstvo, poljoprivredu za članove Sindikata na 50 a za druge radnike ZET-a na 40 obroka;
Najpovoljnije AUTO OSIGURANJE  na deset obroka uz pozajmicu 1000 kn za tehnički pregled;
TUHELJSKE TOPLICE karte za cjelodnevno kupanje po cijeni 45 kn odrasli, djeca 30 za članove Sindikata, a za ostale radnike ZET-a 50 odrasli a 35 kn djeca;
STUBIČKE TOPLICE karte za unutarnji bazen i kompletan ručak (mesno jelo, prilog, salata kruh) za 45 kn i masaža pola sata 35 a cijeli sat 70 kn;
POZAJMICA za članove Sindikata 5000 kn velika, i 1000 kn mala, na osam obroka;
Ostale informacije u tajništvu, tel. 3651-516, radnim danom od 7 do 15 sati.

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

 • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
 • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
 • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
 • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
 • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon