SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET Zagreb14.03.2014. održan je sastanak predstavnika sindikata i Uprave podružnice ZET-a sa radnicima u V. Gorici. Ispred sindikata su bili nazočni predsjednici Jelić, Grofelnik i Glavina, dok su ispred Uprave bili nazočni Izvršni direktori Miličević i Smolčić. Sindikati su u svom izlaganju obećali da će učiniti sve da članovi Sindikata imaju mogućnost izbora garaže koja im je bliže mjestu stanovanja, te da se zaštite prava radnika i pravo na rad sukladno stručnoj spremi. Sindikat vozača i prometnih radnika je dao prijedlog da se iznađe rješenje ostavljanja autobusa u V. Gorici kako bi se zaštitili vozači od nepotrebnog gubljenja vremena a ujedno smanjili nulti kilometri. Uprava ZET-a je dala nalog da se u dogovoru sa gradom V. Gorica iznađe povoljno rješenje navedenog problema. Problema će biti ali smo spremni zajedno s Upravom učiniti sve kako bi se isti rješavali u hodu a od interesa kako za radnike ZET-a tako i korisnike naših usluga.

I ako Sindikat vozača i prometnih radnika čini sve kako bi se osigurala nesmetana prodaja karata vozača autobusa i sigurnost vozača na radnom mjestu provodeći odluku Uprave o ulasku putnika na prva vrata i naplati karata pojedini rukovoditelji sebi daju za pravo da donose odluke koje nisu u njihovoj razini odlučivanja. Tako se na pojedinim oglasnim mjestima pojavila obavijest da vozačima autobusa nije dozvoljeno zaustaviti autobus ako putnik ne želi platiti kartu. Uglavnom putnici koji ne žele platiti kartu vrijeđaju vozača a Pravilnik o službi na autobusima članak 81. kaže da ukoliko putnik ometa vozača u obavljanju službe vozač će zatražiti od putnika da napusti vozilo a ukoliko isti to ne učini vozač može zatražiti pomoć policije. Iz navedene odluke je vidljivo da važeći akti podružnice nisu pročitani i da se tumače kako se kome prohtije. Vozači imate pravo zaustaviti vozilo i pozvati policiju u bilo kojoj situaciji kad vas putnik ometa u obavljanju službe što je određeno Pravilnikom o prometnoj službi. I bilo koja odluka ne može i ne smije biti donesena samo na razini jednog pogona jer isti nisu zasebne cjeline. Odluku takove vrste može donijeti samo Direktor podružnice ili zamjenica kao opunomoćenik istog i to istovjetnu za sve pogone. Ovakav naputak je štetan kako za vozača tako i za povećanje prihoda podružnice što nije i ne smije biti nikom u interesu. 

Nakon upućenog zahtjeva Sindikata vozača i prometnih radnika za vraćanje televizora u prostore gdje se okupljaju vozači i frižidera u prostore gdje su bili dobili smo pismeni odgovor koji je na tragu naših zahtjeva. Isti možete pročitati na web i facebook stranicama, te na oglasnim pločama našeg Sindikata.

Održan je sastanak IO AP Podsused na kojem je uz nazočnost izvršnog direktora za autobusnu tehniku Smolčića, rukovoditelja pogona Podbojca,te šefa servisa Pinteka svoju nazočnost upriličio i znatan broj članova Sindikata. Izvješće sa navedenog sastanka možete pročitati na web i facebook stranici, te na oglasnoj ploči Sindikata.

14. 03. održan je sastanak predsjedništva Sindikata na kojem su donošene odluke o daljnjim aktivnostima Sindikata sukladno trenutnoj situaciji u ZGH i u podružnici ZET-a.

Sastanak IO TP Trešnjevka je predviđen za 25. 03. 2014 u testirnici ispod ambulante u 13.00 sati. Svi sastanci su otvoreni i pozivaju se članovi da svojim dolaskom i učešćem u raspravama usmjeravaju aktivnosti Sindikata.

 

Možete naručiti piletinu i suhomesnate proizvode po akcijskim uskršnjim cijenama a isporuka je predviđena za 26.03.

Osigurali smo vrlo povoljno karte za Tuheljske toplice, odrasli 40 a djeca 25 kn, dok su iste u Tuheljskim toplicama u prodaji po cijeni od 60 kn radnim danom, 70 kn vikendom te za djecu 35 radnim danom a 45 vikendom.

Vrlo povoljno ljetovanje u Veloj luci, dvanaest dana 2640 kn puni pansion. Uvjete ljetovanja i način plaćanja u tajništvu Sindikata.

Potpisan je novi ugovor sa osiguravajućim društvom „ EUROHERC“ u kojem su potpisani znatno povoljniji uvjeti obveznog osiguranja automobila, kasko osiguranja,tehnički pregled i registraciju na deset obroka obustavom iz plaće ili na drugi način plaćanja. Član Sindikata koji želi obaviti tehnički na drugim mjestima može uzeti pozajmicu od 1000 kn na više obroka. Dodatne pogodnosti su a) ne obračunava se 3% na obročno plaćanje, b) uz policu AO poklanja se polica zaštite bonusa do tri godine c) poklanja se polica osiguranja za vozača do 500 000 kn. Detaljnije informacije u tajništvu.

Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje možete sklopiti odmah po cijeni od 70 kn s istim pravima kao i HZZO. Potpisivanjem obrasca u tajništvu našeg sindikata raskidate dosadašnje osiguranje i odmah dobivate puno povoljnije Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje sa potpuno istim pravima kao i HZZO plus B lijekovi.

Omogućena je kupovina u trgovinama Perutnina Ptuj uz popust 10% uz predočenje članske iskaznice sindikata.

Sindikat vozača i prometnih radnika donosi odluku da se pozajmica od 3000 kn može vraćati u 5 obroka. Isplate pozajmica će biti dva puta u tijeku mjeseca (četvrtak) a upisi za pozajmice će biti zaprimljeni najkasnije dva dana prije isplate. Pozajmica se može ostvariti jednom u godini izuzev teže bolesti, nabavke lijekova i pomagala i sličnih situacija a koje budu procijenjene opravdanim razlogom.

Donesena je odluka da se članu sindikata kome umre član uže obitelji uz nepovratnu pomoć koju ostvaruje sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava omogući i pozajmica od 5000 kn unaprijed,kako bi se istom pomoglo oko organizacije sprovoda.

Članovima sindikata omogućen je tehnički pregled za osobna vozila na osam rata u stanici za tehnički pregled u Zaprešiću. Dodatne informacije u tajništvu.

Progreso grupa posreduje kod dizanja i refinanciranja nenamjenskih, stambenih i hipotekarnih kredita svih banaka na jednom mjestu. BAMT Mače – kupovina na 50 rata za članove i 40 rata za ostale; Trgovina Pivka –  prodaja na 4 rate; Mesnica Bajić na Ljubljanici – do 3 rate; Očna optika Aralica i Monokl – do 5 rata; Borovo – kupovina obuće na 3 rate,  za članove 5% popusta; Auto-škola Drvinje i auto-škola Bolid u Sesvetama – na 10 rata; potvrde o kreditnoj sposobnosti od 8- 14 sati u tajništvu sindikata, informacije na tel. 365-151.

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon