SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebZ  A  P  I  S  N  I  K
sa  sastanka   I.O.   SVPR ZET    AP   PODSUSED

Sastanak je održan u prostorijama AP Podsused dana  18. ožujka  2014.g. sa početkom u 12 sati.

Sastanku  su  prisustvovali:

1.   Štaba  Stjepan - predsjednik  I.O.  AP   Podsused  i  predsjedavajući          
2.   Batina  Tomislav - potpredsjednik sindikata  SVPR ZET

Uzvanici: 

1.  Smolčić  Stjepan  direktor  Autobusa    
2.  Podbojec  Željko   rukovoditelj   AP   Podsused   i   AP   Velika   Gorica
3.  Pintek  Mladen  Predstavnik  Servisa  AP  Podsused
        
Ostali  nazočni:
1.   Jure  Kolaković - član  I.O.  AP  Podsused
2.   Bručić  Dragutin - član  I.O.  AP  Podsused
3.   Junković  Ivan - član  I.O.  AP  Podsused
4.   Marković  Mirko - član  I.O.  AP  Podsused
5.   Strabić  Željko - član  I.O.  AP  Podsused
6.   Šoštarko  Nenad - član  I.O.  AP  Podsused
7.   Švaljek  Dubravko - član   udruge  usvprh
8.   Latković  Roberto - član   udruge  usvprh

D N E V N I       R E D

1.  Aktualna  problematika  u  AP  Podsusedu
2.  Tehnička  ispravnost  vozila
3.   R a z n o :

RASPRAVA    PO    TOČKAMA    DNEVNOG    REDA:
od  Ad. 1.  do   Ad.3.  GOVORILI    SU    SLIJEDEĆI    DISKUTANTI:

g. Štaba  Stjepan:

    Otvorio je sastanak pozdravivši sve nazočne, pročitao dnevni red, a potom je u uvodnom govoru iskoristio priliku i osvrnuo se na bitne detalje aktualnih problema, te naglasio da je praktično zima iza nas, da smo imali sreće sa postojećim stanjem zimskih guma na autobusima progurati zimu bez problema, te naglasio, da su dispečeri pravilno disponirali autobuse sa zimskim gumama na brdske linije, što je i on i g. rukovoditelj ocijenio pohvalno.

    Od ostalih aktualnih problema je nabrojio i obrazložio slijedeće:

- problem  autobusa  Samoborčeka  i  Auto-turista  na  terminalu  Črnomerec:

    Vozači Samoborčeka i Auto-turista i dalje bitno ometaju odvijanje prometa autobusa ZET-a što je stari i neriješeni problem koji je prije imao žarište problema u blizini perona broj 10 gdje su stalno parkirali po dva autobusa i ometali prometovanje ZET-ovih autobusa, dok se sada problem proširio na središte terminala i u predio u blizinu perona broj 6  dok je i dalje ostao prijašnji problem kod perona broj 10.
    Stoga ostaje i dalje problem spornog parkiranja i ometanja od strane Samoborčeka i Auto-turista, koji problem je trebao rješavati Centar za promet ZET-a  a prema situaciji ne promijenjenog stanja problema, sve se svodi na zaključak da Centar za promet nije odradio svoj dio posla, čime je upitno: dali je od strane Centra za promet kontaktirano sa upravom Samoborčeka i Auto-turista u pismenom obliku, dali u tom smislu postoji pisani trag, ili uopće nije ništa odrađeno, pa je rezultat nemoguće očekivati.

- problem  autobusnog  terminala  Zaprešić:

    Ovo je problem također starijeg datuma o kojem smo i prošle godine raspravljali i imali poteškoće sa parkiranjem autobusa prijevoznika „Meštrović“  dok je sada zbog istog problema na terminalu nastao kaos.
    Problem se najviše očituje u nemogućnosti zaustavljanja autobusa ZET linije 182 i 184 na predviđenom mjestu za izlaz putnika, jer se na tom mjestu stalno nalazi više parkiranih autobusa prijevoznika „Meštrović“.
    Dok su se odvijali radovi imali smo razumijevanja, da je takovo parkiranje zbog radova problem prostora, ali je problem ostao i nakon okončanja radova, stoga vozači linija 182 i 184 zaustavljaju autobuse na otvorenom dijelu kolnika, a ne na predviđenom dijelu, i to na štetu i rizik putnika, kao i veliki rizik i odgovornost vozača koji to izvodi.
    Da bi se postojeći problem riješio, Centar za promet ZET-a  je poduzeo određene mjere, te je 17.03.2014.g. obavio nadzor stanja i problem pokušao riješiti uz pomoć Poglavarstva iz Zaprešića i Policijske postaje Zaprešić na način: da se prometna površina zatvori za prometovanje drugih vozila osim prijevoznika koji vrše prijevoz putnika, ali su se obje institucije usprotivile takovom rješenju i odbile predloženo rješenje, točnije Poglavarstvo je tražilo mišljenje Poliicije Zaprešić, gdje su zatvaranje prometovanja za druge sudionike odbacili i stanje prepustili slučaju,  čime je problem i dalje ostao, kao i problem parkiranih autobusa prijevoznika „Meštrović“, na čemu će se i dalje raditi kako bi se iznašlo konačno rješenje.

- problem  kontrole  karata  u  autobusima:

    Nakon uvođenja postroženog načina kontrole karata kod putnika u autobusima ZET-a nastali su višestruki problemi vozačima kod kontrole karata, koji su rezultirali negodovanjima, svađama, uvredama, i fizičkim napadima od strane putnika na vozače, u čemu je bilo više slučajeva da je vozač bio fizički napadnut i pretučen, te za posljedicu imao i tjelesne ozljede.

    Naime, cijeli problem je nastao od izdavanja naputka o načinu prijema putnika u autobuse samo na prva vrata, zatim zadrška otvaranja ostalih vrata za izlaz dok se ne izvrši prijem putnika, koji naputak je sadržavao samo postupak koji vodi u problem između putnika i vozača, dok ostatak naputka o okončanju problema koji je nastao, nikad nije izdan, ali se intenzivno započelo kontrolirati vozače, kako primaju putnike u autobus, a usporedo sa time započelo je i pisanje prijava vozačima koji su po mišljenju koordinatora ili linijskog kontrolora pogrešno radili.

    U pisanju takovih prijava prednjačio je mladi koordinator Lenardić koji ih je u jednom danu napisao više nego ostali u toku jednog mjeseca.

    Odmah je bilo jasno, da će putnici odbojno reagirati nakon toliko vremena kad su u autobuse ulazili na sva vrata i nisu bili obvezni vozaču svaki puta predočiti kartu, za što vozač onda, a niti sada nije imao nikakvih ovlasti, niti je u slučaju konflikta netko iz ZET-a stajao u njegovu zaštitu.

    Nedvojbeno je, da su problemi nastali samo kod putnika bez valjane karte, koji je zbog svoje namjere bio redovito agresivan, prost, i spreman fizički napasti i ozlijediti vozača, a vozač je pri svakoj kontroli karata trpio uvrede, poniženja i razna ružna prozivanja i psovke, a naročito su bile problematične situacije, kad je putnik samo prošao pored vozača bez karte i u autobusu mu svašta pogrdno vikao što bi slušali ostali putnici i vidjeli kako taj putnik na nijedan način ne snosi posljedice zbog takovog ponašanja i putovanja bez karte.

    Bilo je slučajeva kada je uspjelo doći do intervencije policije, ali tada je vozač kao i putnik imao jednak status, pa je protiv jednog i drugog pokrenut prekršajni postupak za remećenje javnog reda i mira, bez da je policija kod postupanja okvalificirala prekršitelja, dok je vozač bio na radnom mjestu i nije mogao biti okvalificiran kao okrivljeni.

    Do danas se taj status i zaštita vozača nije promijenio, što je nužna potreba da se status vozača stavi u zakonske okvire i zaštitu od napada putnika.

    Stoga je nužno, da se ishodaju ovlasti vozača i kontrolora karata, kako bi njihov rad bio osiguran u cilju kontrole i prodaje karata u autobusu.
 
    Obzirom da je u današnje vrijeme sve više nasilnih ponašanja prema osobama koje rade sa strankama, a tu se ubrajaju i vozači, a već smo iz nedavnih akcija nastavnika i profesora imali priliku vidjeti, da su oni zatražili, da ih se zakonski stavi u status službene osobe, kako bi se tada moglo nakon incidenta zakonski sankcionirati napadača, koji primjer bi i za vozače, te kontrolno osoblje trebalo slijediti, jer je problem identičan i zahtjeva jednaki pravni tretman, međutim još je upitno dali će takav pristup zaživjeti u ZET-u.

    Posebno je znakovito, da vozač tramvaja nema takovih problema, a putnike je teško dovesti u red u autobusu, kad u tramvaju svi bez poteškoća ulaze na sva vrata i ne moraju se logirati kod svakog ulaska u vozilo.
    Iz naše info službe su bile emitirane poruke putnicima preko Atron uređaja, kako su putnici obavezni u autobuse ulaziti samo na prva vrata, što je bila polovična informacija kao i naputak o kontroli koji vodi u problem, ali ne i iz njega, pa je tako ta informacija da se ulazi samo na prva vrata u autobus, bila nedorečena, jer nije sadržavala obvezu putnika da pri tom ulasku mora pokazati kartu i logirati se na uređaju, zbog čega se sve svodilo na komentar putnika, da ih se maltretira pri ulasku u autobus, dok to u tramvaju istog prijevoznika ne treba.
    Da problem bude kompleksniji, prvi valiator kod vozača obično ne čita kodove karata, pa se na njemu ne može provjeriti valjanost svake karte, i tada problem ide u krajnost, zatim se još pored toga na usputnim stajalištima pojavljuje veliki priliv putnika kad se ne može obaviti ulaz samo na prva vrata, čime je problem naplate i dalje neriješen i vozači nemaju ovlasti zaustaviti i sankcionirati na dopušten način putnika bez karte.

    Ako se problem temeljitije sagleda, tada se dolazi do zaključka, da vozač ne može odraditi propuste koje je ZET godinama gomilao u načinu naplate karte, a to datira još od trenutka prelaska na samonaplatu pa do danas, a zatim su uslijedili razni i mnogobrojni bonusi sa natpisima na našim autobusima veličine 50 x 50 cm  na kojim je pisalo: tko se sve vozi besplatno.

    Pored toga su se putnom kartom smatrali razni dokumenti, iskaznice, pa čak i tekstualni napisi, u tu svrhu je služila i identifikacijska isprava, dakle prijevoznik nije na temelju odredbe o besplatnom prijevozu izdavao svoje karte za takovu grupu građana, kako bi ti građani kao putnici u vozilu imali ZET-ovu kartu, pa je tako sve došlo do lepeze dokumenata koji su mogli poslužiti za besplatno putovanje.

    Zatim se pojavila famozna mogućnost putovanja bez karte modelom naplate putem mobitela, čime je prijevoznik zakinut za ogromne iznose ostvarenog prijevoza putnika, pa se se putnici vozili na način da na mobu imaju pripremljenu poruku, koju će poslati ako zagusti, i tako su godinama putovali, a još su si instalirali i druge internetske mogućnosti, pa su sa jednom kupljenom kartom putovali razni putnici diljem grada koji su podatke crpili sa internetskog profila, dok nije jednog presudnog dana netko iz ZET-a rekao dosta, i završio s tim „švercanjem.“

    Kako se nijedan problem ne riješi odmah u poćetku, tako se i sadašnji model ne odlikuje načinom naplate, naime, prijevoznik je u instaliranju aparata valiatora pokušao uštediti na vrsti aparata i ponovno učinio grešku instaliranjem dviju vrsta valiatora, tako da putnik koji uđe u vozilo ne može svoju kartu ovjeriti, a često se zbog gužve ne može po vozilu kretati kako bi istražio, gdje se nalazi valiator na kojem bi ovjerio kartu, a posebno, ako je taj putnik stariji i teško se kreće, međutim, putniku i nije u cilju da takav uređaj pronađe.

    Stoga, se sve svodi na zaključak, da to nije bio dobar model štednje ka d su se ugradile dvije vrste valiatora, jer vrsta bez mogućnosti ovjere pojedinačne jednokratne karte svakodnevno proizvodi gubitak, i na tome se nije uštedilo.

    Svaki valiator je trebao imati sve vrste mogućnosti ovjere karte, kao što je i trebao biti instaliran kod svakih vrata na vozilu, tada bi naplata bila moguća i učinkovita.

    Kao primjer služi postupak koji se može vidjeti u tramvaju na glavnom kolodvoru, kad dođu vanjski putnici ili turisti u Zagreb, na kiosku kupe jednokratne karte i uđu u tramvaj i ugledaju valiator koji naravno nema opcije za ovjeru takove karte, pa oni sa tom kartom sa svih strana maze valiator kako bi obavili ovjeru, a kad uvide da im to ne uspijeva nastave putovanje bez ovjere, a karta normalno vrijedi i dalje jer njeno korišteenje nije niti nastupilo.

    Zamislite kako bi izgledalo putovanje putnika u Zagrebu kada bi svaki putnik po ulasku u vozilo morao doći do valiatora u tramvaju i autobusu, zašto bi se putnik, koji ima elektroničku kartu koja ima valjanost jednog mjeseca ili godine i ista je naplaćena kod prijevoznika, morao sa tom kartom gurati među ostalim putnicima da se registrira na valiatoru, zar nije logićno, da takav putnik oslobodi valiator putniku koji treba ovjeriti jednokratnu kartu, bez obzira dali je ona elektronička ili nije, stoga bi prijevoznik sam trebao donijeti takove zaključke, i pri tome razumijeti, da putnik sa godišnjom ili mjesečnom kartom je kontroloru čitljiv na uređaju i ima status ispravnog putnika sa valjanom kartom, dakle to se treba odraditi od strane prijevoznika i tada takovu odluku provesti u djelo, pa to i na Atron uređaju objavljivati umjesto da putnik na najavi sluša: što se prikazuje u kazalištu, Mimari, ili u Lisinskom.
     
Novim načinom uvođenja kontrole karata je zabilježena veća prodaja karata u vozilu, ali je u zadnje vrijeme u garaži Podsused ukinuta prodaja karata vozačima, pa su bili primorani kupovati karte na Črnomercu i na kiosku tiska, gdje su prodajna mjesta ZET-a i tiska ostala bez količine karata, i nastao je problem koji i danas egzistira.

    Stoga je nužno, ustvrdio je g. Štaba, da se prodaja karata vrati u pogon Podsused i to što prije, jer se na Črnomercu u našem objektu izvana nalazi jedan veliki red za karte od građana, a iznutra drugi red od vozača koji čekaju kupnju karata, a prodaju vrši samo jedan djelatnik.

- restoran  uskoro  u  funkciji  u  AP  Podsusedu:

    Do sada se problem restorana u AP  Podsusedu sporo rješavao, ali je na pomolu rješenje i uskoro otvaranje restorana u postojećoj prostoriji, a za otvorenje se planira nezvanično datum 01.04.2014.g., ali ne kao prvoaprilska šala.

- problemi  TV-a  i  hladnjaka  u  AP  Podsusedu:

    U  AP  Podsusedu je nedavno došlo do kontrole plaćanja TV pretplate od strane HRT-a  te je u s vezi sa tim problemom došlo do sklanjanja TV aparata iz prostorija vozačkog osoblja i prometnog ureda, nakon čega se problem rješava na način da se zauzima stav, da je u prostoriji prometnog osoblja TV prijemnik potreban, a možda i u još nekoj prostoriji, u koju svrhu će se plaćati TV pristojba koju će sufinancirati sindikat.

    Sličan problem se dogodio i sa hladnjacima, koji su uklonjeni iz preventivnih razloga prema mišljenju službe za zaštitu od požara, ali se to pitanje rješava na odgovarajući način, te se očekuje vračanje hladnjaka u funkciju ali na siguran način.

g. Podbojec  Željko:

    U svom izlaganju i odgovorima na razna aktualna pitanja je rekao, kako je zadovoljan sa uočenim pravilnim radom dispečera o raspoređivanju autobusa sa zimskim gumama na brdske linije, a potom je obrazložio svoje stručno mišljenje o problemu i rješenju problema na terminalu Črnomerec, koje rješenje je i ranije zagovarao.

    Kad je govorio o problemu črnomerca, posebno je naglasio da nema ingerencije nad koordinatorima, ali smatra da oni ne obavljaju svoju dužnost u cijelosti, a trebali bi biti u pomoći vozačima i vladati situacijom na terminalu, a po potrebi i postupati poduzimanjem radnji da se otklone postojeći problemi.

    Osobno je upoznat sa problemima na terminalu, koje stvaraju vozači Samoborčeka, Auto-turista, vozači vozila koja voze za Plivu, West Gate, kao i za autobuse od aerodroma Pleso koji se zaustavljaju na dijelu uz Ilicu gdje se nalazi peron linije 146 i 109.

    U cijelosti je upoznat sa problemom terminala u Zaprešiću, kao i da će rješavanje toga teško ići, jer Policija ne želi zatvoriti promet za ostale sudionike, a to bi bilo idealno rješenje problema.

    Glede problema koji nastaju kod vozača zbog kontrole karata u autobusu smatra da su vozači velikim dijelom za to krivi, poglavito za ponašanje putnika, međutim mišljenja je, da bi trebala biti oformljena radna skupina koja bi napisala proceduru rješenja problema postupanja u slučaju problema sa putnikom, što do sada nije učinjeno, ali je nužno.

     Komentirajući postupak vozača sa kartama, naveo je da ima saznanje na vozači na liniji Sljeme primjenjuju svoje modele plaćanja karata na način: da 3 osobe putuju za 20 kuna, ali da osuđuje takav model i ponašanje vozača, te bi se rado potrudio, da takovi vozači završe na birou.

    Osvrnuo se na problem glasnoće Atron uređaja u autobusu i rekao: da bi najbolje rješenje glasnoće bilo, da se nivo regulira automatski prema jačini buke u vozilu.

    O problemu pronalaska autobusa u ranoj službi na području garaže, naglasio je da zna za problem i da je nemoguće autobuse parkirati po nekom određenom redoslijedu zbog više razloga, a parkiranje ovisi o popunjenju slobodnih mjesta, zatim o završetku radova na autobusima koji su imali pisani kvar, dok je osnovni problem što je garaža građena za kapacitet od 150 autobusa, a sada ih ima 198 što je presudno za stanje koje je nastalo, a zglobni autobusi se moraju parkirati na način da mogu iz parkirnog mjesta izlaziti u promet prema gabaritu što iziskuje veću slobodnu površinu.

    Između ostalog je izrazio zadovoljstvo stanjem da se više ne uništavaju stanični relei, ali nije zadovoljan kada se iz knjige kvarova trgaju listovi u bilo koju svrhu, pa makar i u servisu ako je na listu bio pisan kvar, o kojem kvaru tada ne ostaje pisani trag.

    Na kraju svog izlaganja se osvrnuo na problem popunjenja radnih mjesta dispečera i kontrolora, jer dosadašnji odlaze u mirovinu, te je naglasio da ima puno urgencija kod njega u raznim vidovima od kojih ima i onih koji su neprimjerenog i prijetećeg sadržaja, ali naglašava da ti modeli ne mogu zaživjeti, i da osobno mora odlučiti bez drugih utjecaja koji će djelatnici biti stručni za taj posao gdje je on odgovorna osoba.

g.  Smolčić  Stjepan:                                           

    G. direktor je pojasnio problem TV prijemnika, da će isti biti vraćeni na korištenje na svoja mjesta, ali da o tome neće ništa doći službeno, te naglasio da se sutra sastaje kolegij koji treba riješiti problematična stanja, a potom dati rješenja na znanje.

    Glede problema sa kontroliranjem karata, smatra dobrim rješenjem mobilnu kontrolu, ali je naveo da u sadašnjem stanju to nije moguće realizirati.

    O prljavštini autobusa, koja je nastala za vrijeme rada vozača, smatra da je potrebno da kod prijema službe svaki vozač treba u kritičnim slučajevima zatražiti od prethodnog kolege da prljavi autobus vrati u garažu, ili da ga sam očisti prije predaje, stoga dok se to ne počne dešavati, bit će takovih problema.

    O parkiranju autobusa u krugu garaže, smatra de se autobusi mogu parkirati prema tipu u određenom parkirnom polju, ali da su u tu svrhu namjeravali jednu zelenu površinu pretvoriti u parkirni prostor, ali su u nacrtu podzemnih instalacija pronašli da se to ne može izvesti zbog ugrađenih instalacija upravo na tom dijelu.

g. Bručić  Dragutin:

    Svojim javljanjem je obrazložio problem najave preko Atron uređaja koji pored informacije obveze putnika da ulaze na prednja vrata, ne sadrži bitan naputak o obvezi predočenja i logiranja putne karte, te takovu informaciju ocjenjuje nepotpunom i traži da takav naputak sadrži cjeloviti sadržaj.

g. Marković  Mirko:

    U svojoj diskusiji je obrazložio potrebu mobilne kontrole u slučajevima kad se u vozilu stvori problem naplate karte kod putnika, a putnik na normalan način ne surađuje sa vozačem ili kontrolnim osobljem.
    Pored toga je iznio potrebu za usklađivanjem voznih vremena na linijama  broj 110, 111, i još nekim, na kojima vozno vrijeme ne odgovara vremenu koje je potrebno za prometovanje trasom linije.

g. Šoštarko  Nenad:

    Kritizirao je ukidanje prodaje karata u AP  Podsusedu, gdje za to postoji stvarna osnovanost prodaje svakog dana u tjednu, a kao primjer je naveo nemogućnost kupnje karata u slučaju:

    Dogodi se slučaj, da je na liniju za Sljeme po rasporedu pisan vozač koji je zbog bolesti izostao toga dana, a to može biti i nedjelja, kada se po pravilu službe na njegovo mjesto upućuje vozač pričuve koji ne posjeduje karte za Sljeme, a niti ih može zadužiti prije odlaska na zadanu trasu.

    Stoga osnovano postavlja pitanje poslodavcu, ili nadležnoj službi ureda karata, da riješe postojeći problem, kao i ponovno vračanje prodaje karata u AP  Podsused, gdje bi po njegovu, i mišljenju ostalih, prodaja karata trebala trajno ostati.

g. Kolaković  Jure:

    U svojoj diskusiji iznosi problem ne mogućnosti parkiranja autobusa na sredini prostora terminala Črnomerec u slučaju kada vozač mora zbog osobnih potreba izlaziti iz autobusa, a to prema sadašnjem stanju zabrane izbivanja iz autobusa ne može dok se autobus nalazi u peronu.

    U tu svrhu je spomenuo slučajeve, kada koordinator napiše prijavu vozaču, ako je autobus ostavio u peronu dok je bio na WC-u  a na drugom mjestu na terminalu nije bilo mjesta za parkiranje autobusa, što smatra neprimjerenim, a pored toga je iznio problem preglasnog javljanja sa Atron uređaja o najavi stajališta ili o emitiranju drugih informacija, što smatra da se treba obavezno riješiti mogućnošću regulacije od strane vozača.

g. Latković  Roberto:

    U svom iznošenju problema koje svakodnevno primjećuje u trajanju službe kao vozač autobusa, iznio je nekoliko aktualnih problema koje po njegovu mišljenju treba otkloniti i stanje dovesti u red.
    To su prvenstveno slijedeći problemi:

- neurednost vozačkog prostora od prljavštine, mrvica, pepela od cigarete i neredovitog čišćenja,
- prljavo vjetrobransko staklo i bočna stakla oko vozača sa filmom prljavštine koja se preslikava od sunca i blještavila sa kolnika, ili od svjetlosnog izvora,
- na Atron uređaju nije usklađen sat prema kojem vozač ostvaruje polaske autobusa na liniji,
- vozača nitko od poslodavca ne štiti u slučaju konfliktnih situacija, za koje nije kriv vozač,
- vozač je konstantno izložen vrijeđanju i napadima od strane putnika, pa i pisanim prijavama,
- Centar za promet vozila ZET-a često ne odrađuje traženu akciju od strane vozača,
- vozači su na svom poslu konstantno degradirani i izloženi napadima putnika,
- vozači imaju problem kupnje karata nakon ukidanja prodajnog mjesta u garaži, a poglavito na području Zaprešića, Mažuranićevog trga, a zbog nestašice karata i na Črnomercu, posebno nedjeljom.

    Svoje probleme je opširno obrazložio i želi svoj posao odraditi maksimalno kvalitetno, ali traži da se poslodavac zauzme za zaštitu vozača koji su izravno izloženi prednje opisanim problemima.

g. Pintek  Mladen:

    U svojem obraćanju iznio je stanje čišćenja autobusa u garaži i naveo, da na čišćenju radi preko noći 4 do 6 čistačica, i da one tijekom svoje noćne smjene odrade 150 autobusa, da prilikom čišćenja očiste svu nečistoću koju primijete, kako u vozačkom, tako i u prostoru za putnike.

    Dopušta mogućnost, da je za tako veliki broj autobusa, koji tijekom noći trebaju biti očišćeni, premalo vremena koje se može utrošiti po autobusu, dok za stanje koje nastane u vremenu dok se vozač nalazi na liniji i koje zatekne naredni vozač koji od njega prima službu, navodi da je nastalo nemarnošću vozača nakon izlaska autobusa iz garaže.

    Za parkiranje autobusa je pojasnio, da je nemoguće sve autobuse parkirati prema tipu, jer je prije svega premali kapacitet slobodnog parkirališta, a zatim, oni autobusi koji su imali bilo kakav zahvat u radionici, ne mogu biti parkirani u red istog tipa autobusa jer su ta mjesta već popunjena i parkiraju se na ostale raspoložive lokacije, stoga moli vozače za razumijevanje i navodi, da se namjerno ne stvaraju problemi vozačima, parkiranjem autobusa u garažnom krugu, i na kraju je zamolio, da se ne trgaju listovi iz knjige kvarova, jer to stvara probleme, a svi listovi se trebaju sačuvati, te mogu u slučaju problema poslužiti i kao dokaz.

g. Batina  Tomislav:

    Iznio je problem uklanjanja TV prijemnika iz prostorija, te naglasio kako je iza tog postupka osobno prozivan od strane niza vozača na neprimjeren i uvredljiv način, da osobno sudjelovao u postupku ishodavanja uklanjanja TV prijemnika, što je čista neistina i demagogija, jer su pojedini vozači skloni širenju neistina i kleveta, što je izazvalo buru među ostalima, a što je najžalosnije, radilo se o čistoj neistini, a bilo je i vrlo ružnih i uvredljivih napisa.

    Sam postupak uklanjanja TV prijemnika je uslijedio nakon dolaska HRT službenika u AP  Podsused koji je imao službeni nalog sa mogućnošću da prema potrebi uključi i inspektorat, kako bi utvrdio, dali u pogonu postoje TV prijemnici, a zatim i činjenicu da se za iste ne plaća pretplata HRT-u, dakle to je bio službeni postupak koji nije pokrenut mojom inicijativom, niti sam za istu znao.

    Pored toga, nakon dolaska HRT službenika, rukovoditelj je mudrom odlukom dao ukloniti prijemnike iz funkcije i sačuvati ih u pogonu, a ostali postupak za uspostavljanje plaćanja TV pretplate je ostao za odraditi na nivou podružnice ZET.

    Stoga, TV prijemnici će biti vraćeni na svoja mjesta, jer nema razloga da vozači u prometnoj sobi dok čekaju nastup službe, ne mogu gledati TV program u današnje vrijeme, kao i dispečeri u prometnom uredu gdje mogu pratiti vremensku prognozu, stanje niskih temperatura u zimi, izlijevanje kanal vodom i ostalo što je bitno za njihovu informaciju, kako bi mogli uputiti vozače na trasu gdje im neće prijetiti opasnost, kako za imovinu, tako i za putnike.

    Dakle, TV prijemnici će biti vraćeni na svoja mjesta, ali će se to obaviti u mojoj nazočnosti, kako bi mogao pored ostalih osobno svjedočiti tom činu i omogućiti svima, da saznaju pravu istinu, a ne da budem kriv za stanje koje nisam uzrokovao.     

g. Štaba  Stjepan:

    U završnom obraćanju se još osvrnuo na nekoliko bitnih problema, pa je odgovorio na pitanja oko usklađivanja voznih redova na pojedinim linijama gdje se to još nije dogodilo, a postoji potreba, pa je naglasio: da je taj problem zastao kod g. Kudeka u Centru za promet, kojemu je ta problematika uručena u pisanoj formi formata A-4.
    Napominje, da je dio tog problema već odrađen, ali za ostatak je očito, da ga netko u tom dijelu sprečava, stoga je zaključio da je potrebno da se osobno ode u Centar za promet i tamo razriješi taj problem.

    I kao zadnji problem naveo je činjenično stanje da neki autobusi u jutro ne mogu startati motor zbog slabe baterije, kada vozač zatraži pomoć u servisu.

    Po takovom traženju vozača, auto-električar sjeda na traktor i odlazi do autobusa gdje infuzijom pokreće motor autobusa, ali se u tom postupku odlaženja traktorom do autobusa, nedavno skoro dogodio sudar, kad je autobus u kretanju skoro naletio na neosvijetljen traktor, pri čemu je vozač traktora jedva izbjegao izravni sudar.

    Stoga je sadašnje stanje na traktoru, da isti nema osvjetljenja na prvom, a niti na stražnjem dijelu, kao niti kadioptera, a što bi moglo imati drastičnu posljedicu, te je prava sreća da se već nije nešto takovog dogodilo, zato je nužno, da se na traktor ugrade potrebna osvjetljenja, za koji nedostatak g. Pintek nije do sada imao saznanja.

    Obzirom da se više nisu javljali diskutanti, a dnevni red je iscrpljen, sa završnim govorom je g. Štaba završio sastanak zahvaljujući se nazočnima na odazivu i sudjelovanju u raspravi po temama.    
    

                                                          Predsjednik  I.O.  USVPRH  AP  Podsused:  _________________________
                                                                                                                              ( Štaba  Stjepan  v.r. )


    Zagreb,  19. ožujka  2014.g.

 

Sastanak IO AP Podsused

Sastanak IO AP Podsused

Sastanak IO AP Podsused

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon