SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebPovelja o suradnji

 

Na temelju rješenja Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivne pregovore na razini poslodavca Zagrebački električni tramvaj (ZET) d.o.o., Zagreb (KLASA:006-04/18-07/23 URBROJ: 689/1-19-9) od 14.02.2019. god., dva (2) sindikata su reprezentativna za kolektivne pregovore i ZET-u (Sindikat vozača i prometnih radnika ZET Zagreb i Sindikat Zagrebačkog holdinga ZET Zagreb)

Povelju o suradnji između ta dva sindikata možete u cijelosti pročitati ovdje:

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

Facebook SVPR ZET

Search