SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSindikalni glasnik br.: 42. od 06.12.2017.

DOGOVORENI KOLEKTIVNI PREGOVORI

SASTANAK SINDIKATA I GRADONAČELNIKA

Nakon održanog sastanka Uprave ZGH i sindikata koji djeluju u ZGH  i postignutog dogovora  da se održi sastanak sindikata i gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića,isti je održan 4. 12.2017.g. u prostorima Zagrebačkog holdinga d.o.o. dvorana Sljeme. Prihvaćen je dnevni red koji je  predložen od strane sedam sindikata ZET-a i po istom je tekla rasprava .

Na sastanku je ispred Grada Zagreba bila nazočna Mirka Jozić- pročelnica za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, savjetnik gradonačelnika za financije Slavko Kojić i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, dok je  ispred Uprave ZGH bila predsjednica Uprave Ana Stojić Deban i Danijela Franić, član Uprave ZGH, te Marko Mikulić, Tomislav Bilić, Željka Šurbek Deduš i voditelji podružnica, te sindikati koji djeluju u ZGH.

  1. Otvaranje kolektivnih pregovora-  na zahtjev sindikata o otvaranju pregovora o izmjenama u TKU (povećanje plaća za 2018.g. i izmjena čl. 71.) gradonačelnik je zamolio sindikate da se ne poduzimaju aktivnosti u tom smjeru dok se ne donese proračun Grada Zagreba, te da se sa pregovorima krene iza 10. siječnja 2018.g. uz obećanje da se prava radnika neće smanjivati a za drugo se „bumo dogovorili  kroz pregovore“. Sindikati su prihvatili prijedlog Gradonačelnika te bi pregovori o politici plaća trebali krenuti sukladno dogovoru.
  2. Izdvajanje ZET-a iz ZGH – izlaganje o statusnoj promjeni ZGH i izdvajanju ZET-a, te osnivanju novog trgovačkog društva koje će biti izravno u vlasništvu Grada Zagreba iznijela je  Mirka Jozić. U izlaganju je navedeno da se ZET izdvaja sa svom imovinom koja je u sastavu osnovne djelatnosti ZET-a, no da odmaralište u V. Lošinju ostaje u sastavu ZGH. U daljnjem izlaganju stoji da je predmet na Trgovačkom sudu i za koji dan bi se trebalo dobiti rješenje. U razlozima izdvajanja se navodi veća mogućnost korištenja europskih fondova za obnovu voznog parka i renoviranje postojećih objekata i opreme, te prilagodba servisa i održavanja suvremenim potrebama. Sedam sindikata je dalo suglasnost na izdvajanje uz uvjet da i  odmaralište ostane u sastavu novoosnovanog društva ZET, što stoji u dopisu Upravi ZGH od 29.11.2017.g. koje možete pročitati na oglasnim pločama i na stranicama sindikata. Sedam sindikata ZET-a će poduzeti sve pravne radnje u zaštiti interesa radnika pa tako i ostanka odmarališta u ZET-u.
  3. Ostalo- u daljnjem tijeku sastanka sindikati su izlagali  probleme u svakoj od podružnica, te način i mogućnost rješavanja istih. Zbog obveza koje je imao gradonačelnik sastanak je ubrzo završen.
    p.s. Sindikat vozača i prometnih radnika  će zajedno sa ostalih šest sindikata  pokušati pravnim putem a i pritiskom na poslodavca osporiti izdvajanje bez V. Lošinja. U dopisu koji smo poslali jasno smo naglasili da prihvaćamo izdvajanje uz navedeni uvjet ( i ako je dopis savjetodavnog karaktera, što poslodavca ne obvezuje na prihvaćanje prijedloga, te se radnicima ne treba prodavati magla). Cilj Sindikata je zaštiti sve što je moguće zaštiti ali bit sindikalnog djelovanja su sigurnost radnog mjesta, poštivanje dostignute razine prava i osigurati plaću sukladno pozitivnim  kretanjima u gospodarstvu.

Budi član najbrojnijeg Sindikata, samo si tako siguran. Odlučuj o svojoj budućnosti

RADI POJAŠNJENJA

Kako se često može čitati u izjavama pojedinaca "koji sve znaju" da će izdvajanjem ZET-a radnici ostati bez prava iz TKU-a, da isti prestaje važiti nakon isteka jedne godine i puno toga, da bi se prestalo radnicima prodavati magla onih koji su ostali "sami" u ZET-u izdvojili smo članak 186 TKU-a koji je nedvosmislen jamac sadašnjih prava iz TKU-a. No Sindikat vozača i prometnih radnika želi zajedno s ostalih šest prijateljskih sindikata prava povećati i od toga nećemo odustati. U ne znanju se radnici pokušavaju obmanjivati kako bi se stekao pogrešan dojam o eventualno novo nastaloj situaciji u slučaju izdvajanja. Sedam sindikata ZET-a su složni i ne boje se bez obzira na razvoj događaja oko izdvajanja.

Članak.186.TKU-a

U slučaju podjele, spajanja, izdvajanja ili druge statusne promjene poslodavca, na radnike se do sklapanja novog Ugovora nastavlja primjenjivati odredbe ovoga Ugovora.
Odredbe ovoga Ugovora primjenjuju se i na radnike već osnovanih društava ovoga poslodavca, ukoliko su povoljnije za te radnike.

SASTANAK SEDAM SINDIKATA

Od Uprave ZGH stigao dopis u kojem se traži da se sindikati sporazume oko sindikalnih povjerenika koji će imati prava i obveze radničkog vijeća. Za sindikate je ovo krajnje čudan zahtjev iz saznanja da je u prijedlogu izdvajanje ZET-a iz ZGH. Sindikatu vozača i prometnih radnika je neprihvatljiva ideja o Radničkom vijeću jer isto ima samo savjetodavni karakter bez mogućnosti odlučivanja o bilo kojem aktu, predmetu ili socijalnom statusu radnika. Ne prihvatljivo je i dupliranje obveza sindikalnog povjerenika i radničkog vijeća a sve u cilju eliminacije sindikalnih povjerenika i njihovog djelovanja. U ZET-u su sindikati preuzeli ulogu radničkog vijeća i tako bi trebalo i ostati. Jedinstven stav oko ignoriranja dopisa do konačnog rješenja statusa ZET-a, zauzelo je svih sedam sindikata.

SASTANAK S RADNICIMA USPINJAČE

Održan je sastanak predsjednika Sindikata vozača i prometnih radnika sa radnicima uspinjače. Na sastanku su radnici upoznali predsjednika Jelića sa problemima s kojima se susreću u obavljanju svakodnevnog posla. Iskazali su potrebu za radnicom koja bi održavala prostore (čistačica teško bolesna) ispomoć za održavanje reda u vrijeme Adventa kada su velike gužve, nepravedna isplata pri prodaji karata i uvjete u kojima rade. Sindikat vozača i prometnih radnika je dogovorio da se jedna čistačica privremeno preseli na Uspinjaču i da se osiguraju radnici za održavanje reda, dok ostaje da se riješi pravedna raspodjela naknade za prodane karte i osiguraju bolji uvjeti rada. Na sastanku je uz radnike Uspinjače bio nazočan i Siniša Uglik.

RJEŠAVANJE KOEFICIJENATA ZA VOZAČE AUTOBUSA

Nakon zaprimljenih punomoći od strane vozača autobusa koji imaju manje koeficijente a već su više od jedne ili dvije godine u ZET-u, Sindikat vozača i prometnih radnika uz odvjetnički tim „Lozo&partneri“ poduzima radnje u rješavanju istih. Očekujemo da se problemi koeficijenata za vozače autobusa riješe dogovornim putem, te pozivamo sve ostale koji nisu potpisali punomoć da se jave u tajništvo radi potpisa. U koliko se ne postigne dogovor Sindikat vozača i prometnih radnika će pokrenuti sudski spor u zaštiti prava radnika (vozača autobusa).

 UPOZORENJE

Upozoravamo vozače tramvaja i autobusa da ne izlaze u promet sa tehnički neispravnim vozilima. Za sve što vam se dogodi preuzimate odgovornost. Nemojte davati izjave pri nezgodi ili nesreći u prometu, jer izjavu možete dati u periodu od 24 sata. Dođite u Sindikat i savjetujte se sa odvjetnikom.

Skupština USVPRH je u subotu u 18. sati u Stubičkim toplicama u hotelu „Matija Gubec“ Pozivaju se članovi da svojom nazočnošću uveličaju Skupštinu, te spoznaju  aktivnosti USVPRH
Podjela poklona za članove Sindikata vozača i prometnih radnika je predviđen za 20.12.2017.g.
Sindikat vozača i prometnih radnika je osigurao članove sindikata sa najvećim pravima u slučaju smrti, invaliditeta, teško bolesna stanja i dr. Članovi su osigurani od 0-24 sata iz sredstava članarine. Osigurana je besplatna pravna zaštita, povrat sredstava u iznosu od 50% za kazne u prometu, kazne po pravomoćnoj sudskoj presudi ( na radnom mjestu i bez utjecaja alkohola i crveno svjetlo) Osigurana je pozajmica od 5000 kn bez kamata i na period od 10-12 mjeseci, te mala pozajmica od 1000 kn. Sva prava su ostvariva jedanput godišnje izuzev smrtnog slučaja ili bolesti. Sva prava članovi Sindikata mogu vidjeti na oglasnim pločama ili na stranici Sindikata vozača i prometnih radnika.
detaljnije informacije u tajništvu na tel. 3651 516 i 517, te na web i facebook stranici

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon