SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSindikalni glasnik br 37

TRAŽIMO PREGOVORE

Iako je Pregovarački odbor sindikata koji djeluju u ZGH u više navrata zatražio otvaranje kolektivnih pregovora u izmjeni članka 71. TKU-a ( grupe složenosti) i u zadnjem dopisu je zatražena  izmjena članka 69. TKU-a koji govori o osnovici za izračun plaće, do danas nismo dobili bilo kakav odgovor.  

Sindikat vozača i prometnih radnika neće dozvoliti izbjegavanje pregovora, jer iz saznanja o pozitivnom poslovanju ZGH, porastu prosječne plaće u Gradu Zagrebu, rastu BDP i istovremeno rast troškova života su opravdani argumenti u zahtjevu za povećanjem plaća i rješavanjem čl. 71. TKU-a, koji bi omogućio radnicima podružnice ZET-a da dobiju pripadajuća rješenja i sva prava sa naslova radnog mjesta kojega obavljaju.

Sindikat vozača i prometnih radnika je imao snage da u 2004 i 2005.g. zajedno sa ostala tri sindikata (Barišić,Glavina i Harni) poveća plaću za 16% (najveće povećanje ikada)kada je koordinaciju četiri sindikata vodio Jelić i sigurni smo da imamo snage i iskustva u pregovorima da se plaće radnika ZGH povećaju i za 2018.g.

Svakodnevni rast troškova života, pozitivni ekonomski rast u RH, rast prosječne plaće u Gradu Zagrebu i pozitivno poslovanje ZGH su argumenti koji nam daje za pravo da krenemo u kolektivno pregovaranje za povećanje osnovice za izračun plaće. Sedam sindikata ZET-a ( Sindikat branitelja i radnika- Matijević, Sindikat UVA- Vlašić, Sindikat vozača tram. busa i servisera-Harni, Sindikat radnika JGPP- Kočet, Vozački strukovni sindikat- Čermak, Vozački sindikat- Marić i Sindikat vozača i prometnih radnika- Jelić) su zatražili sastanak Pregovaračkog odbora sindikata i svih sindikata koji djeluju u ZGH, kako bi jasno definirali stavove i aktivnosti sindikata u zahtjevima oko povećanja materijalnih prava  radnika ZET-a i ZGH.

Nije nam jasna pasivnost pojedinih sindikata u ZET-u, koji su u pisanju jako glasni ali ih nema nigdje kada je to potrebno. Sindikat vozača i prometnih radnika je spreman kao daleko najveći Sindikat u ZET-u i ZGH zajedno sa gore navedenim sindikatima učiniti sve i nećemo izbjegavati bilo što da bi ostvarili interese radnika ZET-a, koji nam sve više daju svoje povjerenje i postaju članovi ovog Sindikata.

SIGURNOST NA RADNOM MJESTU ALI I IZVAN NJEGA

Biti član Sindikata vozača i prometnih radnika je zalog sigurnosti na radnom mjestu i ostvarenje prava iz tog naslova.

Kako bi podigli razinu sigurnosti na ali i izvan radnog mjesta,članovi Sindikata su dodatno osigurani od „ POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) od 0-24 sata.

 • TRAJNI INVALIDITET 100% 360.000,00 KN,
 • TRAJNI INVALIDITET USLIJED NEZGODE DO 240.000,00 KN,
 • SMRT USLIJED NEZGODE 120.000,00 KN,
 • SMRT USLIJE PROMETNE NEZGODE 50.000,00 KN,
 • SMRT USLIJED BOLESTI 40.000,00 KN,
 • TEŠKO BOLESNA STANJA 30.000,00,
 • TROŠKOVI POGREBA 20.000,00 KN,
 • LOM KOSTI 3000,00 KN,
 • DNEVNA NAKNADA ZA LIJEČENJE U BOLNICI USLIJED NEZGODE 100,00 KN.

Te druga daleko najbolja prava: Smrt člana obitelji 2 000,00 kn, smrt roditelja u zajedničkom kućanstvu 2.500,00 kn, smrt djeteta u zajedničkom kućanstvu 4.000,00 kn, bolovanje 3 mjeseca - 200,00 kn, 6 mjeseci - 500,00kn i 12 mjeseci 1.000,00 kn, sindikat pokriva 50% od iznosa plaćene kazne za prekršaj u prometu (na poslu), 50% od iznosa plaćene kazne po pravomoćnoj sudskoj presudi (radno mjesto, bez utjecaja alkohola, opijata i crveno svjetlo), te Sindikat pokriva troškove u cijelosti sudskog spora koji pokrene član u organizaciji Sindikata. Član ima pravo po učlanjenju na veliku pozajmicu od 5.000,00 kn jedanput godišnje i malu pozajmicu od 1.000,00 kn, te druge pogodnosti kroz članstvo u Sindikatu

Mali  sindikat je samo sebi svrha, budi član najbrojnijeg sindikata


DOGOVOR NADZORA ČIŠĆENJA

Nakon što su članovi Sindikata vozača i prometnih radnika dostavili u Sindikat veliki broj pismenih primjedbi sa foto i video zapisima, gdje upozoravaju na loše čišćenje objekata i sanitarnih čvorova od strane privatne tvrtke, Sindikat je od Uprave ZET-a zatražio rješavanje problema.

Voditeljici je ukazano na zapuštene i neuredne otpremničke kućice i prljave sanitarne čvorove. Kako veliki broj radnika koristi navedene objekte postoji realna opasnost od pojave zaraze, zbog nehigijenskih uvjeta. Uslijedila je reakcija voditeljice i održan je sastanak predsjednika Jelića i Slobodana Mirosavljevića iz kontrolne službe ZET-a. Na sastanku je dogovoreno da se uputi dopis prema tvrtci koja vrši poslove čišćenja i održavanja objekata, da će se u slučaju daljnjeg nekvalitetnog čišćenja objekata, zatražiti raskid ugovora, te da se imenuje osoba koja bi nadgledala i kontrolirala čišćenje.

TKU SE MORA POŠTIVATI

Vidna je pojava kršenja Temeljnog kolektivnog ugovora u pojedinim pogonima i na štetu radnika. Sindikat vozača i prometnih radnika je upozoravao već ranije da se rješenja za korištenje godišnjih odmora moraju izdavati radnicima 15 dana prije korištenja godišnjeg.

Kada  se zbog potrebe organizacije posla godišnji mora pomjeriti, treba se nazvati radnik i po dogovoru sa istim eventualno pomjeriti godišnji odmor.

Nedopustivo je i krajnje neodgovorno da se u AP Dubrava u petak na službama objavi da se od ponedjeljka odgađaju godišnji odmori, bez bilo kakvog upozorenja ili razgovora sa vozačima. Također u V. Gorici se TKU tumači po nečijoj samovolji, jer se pokušalo osporiti pravo vozaču autobusa na dva uzastopna plaćena radna dana za davanje krvi, sukladno TKU. Brzom i kvalitetnom reakcijom Rukovoditelja prometne jedinice AP Podsused Dinka Butkovića ostvareno je pravo sukladno TKU.

Nitko nema pravo samovoljno tumačiti odredbe TKU-a i ako se pojavi nejasnoća postoji komisija za tumačenje koja će odgovoriti na postavljene upite. Svi u strukturi upravljanja moraju svoje aktivnosti podrediti što sigurnijem odvijanju  prometa.

RJEŠAVANJE PRIPADAJUĆIH KOEFICIJENATA

Nakon upućenog zahtjeva za usklađivanjem koeficijenata vozača autobusa i ostalih radnika koji imaju manje koeficijente od potrebnih sukladno organizaciji, zatražen je odgovor u što kraćem vremenskom razdoblju.

Odvjetnički tim „Lozo&Partneri“ je zatražio da se problem riješi ili će Sindikat vozača i prometnih radnika isti rješavati pravnim putem. U koliko u dogledno vrijeme ne dobijemo pozitivan odgovor, organizirati će se prikupljanje punomoći i pokretanje sudskih sporova.

KOREKCIJA VOZNIH VREMENA

Sindikat vozača i prometnih radnika je uputio dopis za korekcijom voznih vremena u autobusnom podsustavu, koja zbog kratkoće uzrokuju kašnjenja i izazivaju bije putnika prema vozačima. „U koliko se oglušite na zahtjeve Sindikata spremni smo poduzeti odlučne radnje i zatražiti sastanak sa Upravom ZGH i gradonačelnikom Grada Zagreba, kako bi ukazali na probleme koje Vi ne rješavate a koji utječu na sigurnost i kvalitetu prijevoza“ stoji u dopisu upućenog Pašku Đirliću.

PROSLAVA DANA NEOVISNOSTI

Udruga branitelja, Sindikat javnog GPPRH, Sindikat vozača i automehaničara i Sindikat vozača i prometnih radnika organiziraju proslavu u povodu Dana neovisnosti. Proslava je predviđena 7.listopada 2017.g. na donjoj žičari Sljeme s početkom u 11.sati. Podjela gljivarskog kotlića i kestena predviđena je za 13 sati. Pozivaju se članovi ovih sindikata na zajedničku proslavu .

PLAĆANJE TROŠKOVA SUDA

Kako su radnici ARZ-a izgubili sudski spor koji je pokrenuo SZGH i moraju platiti iznos veći od 6.300,00 kn (svaki) svi radnici koji su u međuvremenu prešli u SVPRZZ, dobiti će pozajmicu da bi mogli navedeni iznos platiti na rate. Sindikat vozača i prometnih radnika svojim članovima u slučaju izgubljenog spora plaća iznos u cijelosti i radnici nemaju troškova. Članovima se mora platiti izgubljeni sudski spor u organizaciji bilo kojeg Sindikata.

detaljne informacije u tajništvu na tel. 3651-516 i 517, te na web i facebook stranici

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

 • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
 • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
 • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
 • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
 • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon