SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSkupština 2017

ODRŽANA 27. SKUPŠTINA SINDIKATA

U restoranu „Mali raj“ u Stenjevcu, 9. lipnja 2017. g. održana je 27. redovita izvještajna Skupština sindikata vozača i prometnih radnika.

Na Skupštini je nazočilo oko 300 članova Sindikata vozača i prometnih radnika, te mnogobrojni uzvanici i gosti.
Sindikat vozača i prometnih radnika je prvi sindikat osnovan u začetku stvaranja slobodne države hrvatske.

Inicijatori organiziranja modernog Sindikata, po uzoru na Europske sindikate su se sastajali kradom i po noći, te su kao mjesta sastanaka odabirali tramvaje i autobuse, kako bi izbjegli tadašnju vlast u zaustavljanju i sprečavanju ideje organiziranja radnika u Sindikat.

Sustavnim aktivnim sudjelovanjem u stvaranju i zaštiti prava radnika ZET-a, te participacijom u nacionalnoj razini, SVPR ZET zagreb je danas daleko najbrojniji i najmoćniji sindikat u ZGH.
Veliki odaziv članstva i gostiju je obveza za ostvarenje zacrtanih ciljeva sindikata.Na Skupštini su bili nazočni predstavnici društveno političkog života grada Zagreba i ZGH, između ostalih: Milan Bandić gradonačelnik Grada Zagreba, Ana Stojić Deban predsjednica Uprave ZGH, Bernard Mršo član Uprave ZGH, Zdenko Antunović, Ivan Dadić profesor sa fakulteta prometnih znanosti, Ljuba Romčević Žgela voditeljica ZET-a, Jasminka Pleić voditeljica poslovnog područja održavanja, Merica Klinžić voditeljica ekonomsko financijskih poslova, voditelji prometnih jedinica Željko Podbojec, Dinko Butković i Ivan Miličević, koordinatori Anita Atlija i Damir Kostanjski, zamjenik predsjednika HURS-a dr. Ivica Babić, predsjednik sindikata policijskih službenika, predsjednici sindikata iz gradova članica USVPRH, Darko Matijević, Ivo Kočet i Darko Kleinberger.

Nazočnost velikog broja uzvanika je dokaz uvažavanja i snage Sindikata vozača i prometnih radnika koji je bio i ostao  nositelj sindikalnih aktivnosti u Zagrebačkom holdingu i podružnici ZET-a

SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA SA UPRAVOM ZET-a

Održan je sastanak Predsjedništva sindikata proširenog sa predsjednicima IO sa Upravom podružnice ZET-a.
Na sastanku su ispred Uprave nazočili: voditeljica Ljuba Žgela,Ljubica Somborac, Paško Đirlić, Merica Klinžić, Jasminka Pleić, Dinko Butković, Željko Podbojec, Šimo Jurić, Ivan Miličević.

Predstavnici Sindikata su upozorili Upravu na sporost ili uopće ne rješavanje problema s kojima se susreću radnici ZET-a.
Zatraženo je da se pod žurno krene u mjerenje voznih vremena, posebice u autobusnom podsustavu, jer se sa kratkim voznim vremenima ne može ostvariti točnost polazaka, što izaziva revolt putnika usmjeren prema vozačima.

Pravna služba mora zaštititi vozače od medijske hajke, te je zatraženo da se pokrene sudski spor u zaštiti od korištenja slika ili drugog materijala u cilju omalovažavanja i „blaćenja“ prometnih radnika.

Dogovoreno je da se osigura puni doprinos svih u pripremi vozila, kako bi sva vozila sa klima uređajima bila ispravna i disponirana u promet, posebice pri iznimno visokim temperaturama.
Nećemo dopustiti da se „frizirira“ stanje sa rezervnim dijelovima i opremom kad je vidno da je nedostatak sredstava, opreme i rezervnih dijelova.

Praksa „čuvanja“ stolca mora prestati i jasno se moraju artikulirati problemi koje imamo u održavanju vozila.   
Vidno je da pojedinci u rukovodećoj strukturi nisu dorasli izazovima u organizaciji i vođenju poslova, te će Sindikat zatražiti  da svi oni koji nisu na visini zadataka prepuste mjesto drugima.

REALIZACIJA DOGOVORA

Nakon što je Sindikat vozača i prometnih radnika uputio dopis i na sastanku zatražio, te je dogovoreno da se u promet disponiraju sva vozila koja imaju klima uređaj, stiže potvrda da se dogovor poštuje u cijelosti.

Svi autobusi koji imaju klimu su u prometu, dok su u tramvajskom podsustavu na Trešnjevci svi tramvaji u prometu sa klima uređajima u Dubravi je još četiri ne klimatizirana tramvaja tipa ČKD.

U razgovoru sa voditeljem prometne jedinice u Dubravi, traži se rješenje da se i preostala četiri tramvaja bez klime nadomjeste klimatiziranim tramvajima.
Zatraženo je da se osigura promet sa "katicama" na liniji osam koje imaju klima uređaje i sa tim rješenjem u tramvajskom prometu ne bi bilo ni jednog tramvaja bez klima uređaja.

Sindikat vozača i prometnih radnika traži da svi radnici u pripremi vozila za promet daju svoj doprinos i da osiguraju što bolje uvjete za vozače.

POZIV ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

U Sindikat je stigao dopis Uprave ZGH o otvaranju kolektivnih pregovora u kojem stoji:
nastavno na Vaš dopis od 10.2.2017.g. kojim ste poslodavcu dostavili prijedlog izmjene čl..71. TKU-a za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. obavještavamo Vas da poslodavac ima namjeru započeti kolektivne pregovore s ciljem sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu ZGH d.o.o.

Slijedom navedenog ovim putem vas pozivamo da dostavite pisani sporazum o reprezentativnosti, potpisan od svih sindikata koji djeluju u ZGH, te pregovarački odbor.

Sindikati više nemaju pravo kalkulirati jer moramo riješiti čl. 71 i čl.69 koji govori o osnovici plaće.
Plaća radnika ZET-a nije rasla više od 7 godina i sindikati nemaju više opravdanja za statičnost, jer prošlo je vrijeme u kojem se štitila stečena prava, vrijeme je  za povećanje istih.

ZAUSTAVIMO LINČ

Svjedoci smo neviđene medijske hajke na vozača Marka Smoljića, kojoj su se na žalost priključili i neki naši radnici.

U ZET nije stigla prijava gospođe koja je „navodno“ doživjela navedenu situaciju, nego je po medijima sliku objavila osoba sumnjiva karaktera.
U ZET je stigao dopis gospođe koja je bila u autobusu i po izjavi iste nije bilo maltretiranja od strane vozača.
Odvjetnički ured koji zastupa Sindikat  pokrenuti će  sudski spor protiv neovlaštenog korištenja slike od strane putnika, te nanesene štete ugledu vozača, koji korektno obavlja svoj posao.
Nećemo dopustiti iživljavanje.

Slijedeći broj Sindikalnog glasnika biti će u početku rujna ili po potrebi
detaljne informacije u tajništvu na tel. 3651-516 i 517, te na web i facebook stranici

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.

Pristupnica SVPR ZET

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon