Sindikat ZHM Zagreb

hzhm

SINDIKAT ZAVODA ZA HITNU MEDICINU Grada Zagreba
10000 ZAGREB, Heinzelova 88

Mobitel: +385 95 91 07 530

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconZajednički dopis tri sindikata ravnatelju HZHM ZG

Sindikati koji djeluju u HZHM ZG uputili su dopis ravnatelju HZHM ZG  doc.prim.dr.sc. Dubravku Huljevu koji prenosimo u cijelosti:

N/p ravnatelju doc.prim.dr.sc. DUBRAVKO HULJEV, dr.med.

Dopis

PREDMET:

Sanitetski i hitni prijevozi
  Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz u ili iz zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za siguran prijevoz bolesnika. Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je:
– nepokretna;
– teško pokretna;
– kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na temelju ispravno popunjenog naloga za sanitetski prijevoz.

"MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010 i 22/2011), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA
Članak 9.
U djelatnosti sanitetskog prijevoza ne smiju se obavljati poslovi iz djelatnosti hitne medicine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju katastrofe ili veće nesreće timovi i vozila sanitetskog prijevoza stavljaju se u funkciju izvanbolničke hitne medicinske službe".

Obzirom da se u zadnje vrijeme sve češće timovi sanitetskog prijevoza koriste za obavljanje djelatnosti hitne medicine uz napomenu "odobrio šef smjene" upućujemo Vam zamolbu da se pridržavate Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja sanitetskog prijevoza i ne kršite članak 9.

Sa štovanjem
Tomislav Šnidarić SZHMGZ
Natko Kulenović SSZSSH
Damir Petanjek HSSMSMT

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.