Sindikat ZHM Zagreb

hzhm

SINDIKAT ZAVODA ZA HITNU MEDICINU Grada Zagreba
10000 ZAGREB, Heinzelova 88

Mobitel: +385 95 91 07 530

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconDopisi ravnatelju - zahtjevi SZHMGZ u 2016 godini

Sindikat Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
N/p ravnatelju doc.prim.dr.sc. DUBRAVKO HULJEV, dr.med.

PREDMET: Isplata božićnice za 2016-u u iznosu od 1.250,00 kn

Poštovani,
u ime Sindikata Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba upućujem Vam zamolbu za isplatu božićnice za 2016-u u iznosu od 1.250,00kn.
Naime, institut božićnice reguliran je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Sukladno sudskoj praksi, nakon prestanka važenja Kolektivnog ugovora, primjenjuju se pravna pravila do isteka tromjesečnog roka na koji je sklopljen ugovor.
Slijedom opisanog, nedvojbeno je da članovima SZHMGZ pripada pravo na isplatu božićnice, te Vas molim na pozitivnu odluku o isplati iste.
Također Vas molim da isplata bude u gotovini.

Sa štovanjem
Tomislav Šnidarić
predsjednik SZHMGZSindikat Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
N/r ravnatelj doc.prim.dr.sc. Dubravko Huljev dr.med.

Predmet: Isplata regresa za 2016 godinu

Poštovani,
Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, članak 60., ugovoreno je pravo zaposlenika na regres za korištenje godišnjih odmora. Odredbe TKU neposredno i obvezno primjenjuju se na sve radnike zaposlene u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Obzirom da Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi u postupku donošenja Državnog proračuna nisu pregovarali o visini regresa za 2016 godinu, zaposlenicima pripada regres u visini  zadnjeg isplaćenog iznosa, a to je 1.250,00kn .
Ugovoreni iznos potrebno je isplatiti najkasnije do 30.lipnja.tekuće godine, te Vas kao predstavnik članova Sindikata Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba pozivam na isplatu regresa članovima SZHMGZ.

Sa poštovanjem,
Tomislav Šnidarić
23.lipnja.2016.Sindikat Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
Heinzlova 88, Zagreb
n/p ravnatelja doc.prim..dr.sc. Dubravko Huljev

Predmet: Mini kamere za djelatnike HMP na skuteru

Dopis

Poštovani,
Obzirom da uskoro na prometnice izlaze djelatnici HMP na skuterima, molimo da razmotrite mogućnost ugradnje mini kamera na moto opremu vozača.
Cilj ovog projekta je borba protiv društveno neprihvatljivog ponašanja u prometu, a snimanje prometnica i prometa nije zakonom zabranjeno i mišljenja smo da bi kamera na kacigi ili ramenu djelatnika HMP na skuteru uvelike pomogle kako NZHMGZ u sistemu poboljšanja i napretka ovog projekta tako i u samoj sigurnosti djelatnika koji će biti izloženi raznim situacijama na cestama, a neupitno je koliko su ranjiviji i osjetljiviji od ostalih sudionika u prometu.
Prometna kultura nam je na nivou koji ne možemo mijenjati, ali
preko radia, televizije, dnevnih novina i ostalih medija možemo educirati i obavijestiti građane na pozornost i pažnju na skuter HMP u prometu.

S poštovanjem
Tomislav Šnidarić

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.