SVPR POLET Vinkovci

polet-logoSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA POLET - Vinkovci
32100 VINKOVCI, Trg kralja Tomislava 1

Mobitel: +385 98 58 22 99

 

 

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconIzvješće sa sjednice

Sindikat vozača i prometnih radnika Polet Vinkovci održao je 20.11.2015. sjednicu Upravnog vijeća.
Izvješće sa sjednice donosimo u cijelosti.

Izvješće sa sjednice upravnog vijeća održane 20.11.2015. godine

Prisutni članovi UV-a i Nadzorne komisije: Darko Šinjori, Petar Vuić, Niko Mikulić, Mirko Matijašević, Jure Cota, Dario Barišić i Denis Matak.

Predsjednik UV-a Darko Šinjori podnio je izvješće sa prethodne sjednice koje je usvojeno od strane prisutnih.

U daljnjem tijeku sjednice raspravljalo se o pregovaranju članova UV-a sa Upravom vezano za provođenjem odredbi kolektivnog ugovora.

Vezano za kolektivni ugovor i dalje se raspravljalo o problemu ne poštivanja istog, gdje je naglasak stavljen na radno vrijeme, to jest na neplaćanje prekovremenog rada. I dalje smatramo da obračun plaće nije u redu, a osobito za vozače koji rade duže nego je u kolektivnom ugovoru propisano i gdje piše da radni tjedan iznosi 40 sati. Ovaj sindikat će i dalje kroz sindikalne aktivnosti nastojati osigurati poštivanje i punu provedbu kolektivnog ugovora u cijelosti, jer jedino na taj način ćemo doći do ostvarivanja prava koja su propisana zakonom o radu i potpisana kolektivnim ugovorom.

Pod točkom 3. predsjednik UV-a Darko Šinjori predstavio je plan aktivnosti u nadolazećem razdoblju, gdje je naglasak stavljen na problem tehničkog održavanja i ispravnosti autobusa. U vezi toga tražit ćemo i dalje od Uprave društva potpuni angažman odgovornih za tehničku ispravnost autobusa.

Slijedeći i vjerojatno najveći problem koji se pojavljuje u društvu je zapošljavanje. Ovdje se radi u prvom redu o zapošljavanju gosp. Nikole Ilić, prvo u radionici, a zatim premještanju u putnički promet, a što ovaj sindikat smatra neodgovornim ponašanjem i omalovažavanjem ostalih djelatnika, a naročito vozača, te ćemo odgovornost tražiti od direktora društva. Vezano za ovaj problem predsjednik UV-a Darko Šinjori tražit će od mjerodavnih institucija da se istraži ovo zapošljavanje i da se izvrši uvid u diplomu i zvanje gosp. Nikole Ilić, dali on ispunjava uvjete za obavljanje ovako odgovorne funkcije u firmi. U sindikatu smatramo da je ovo zapošljavanje prije svega nemoralno (navedeni je korisnik vojne mirovine koju za „zamrznuo“) s obzirom na toliko broj nezaposlenih u državi, a potom i politikanstvo protiv kojeg se moramo boriti, jer nam ne trebaju podobni nego sposobni ljudi.

Kako se pod točkom četiri nitko nije javio za riječ, sjednica je završila sa radom u 11:00 sati.

Vinkovci, 20. studenog 2015. godine 

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.