SVPR POLET Vinkovci

polet-logoSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA POLET - Vinkovci
32100 VINKOVCI, Trg kralja Tomislava 1

Mobitel: +385 98 58 22 99

 

 

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconPolet Sjednica Upravnog odbora sindikata

Dana 23.07.2015. u prostorijama Polet d.o.o. u Vinkovcima održana je sjednica Upravnog vijeća Sindikata. Izvješće sa sjednice prenosimo u cijelosti:

IZVJEŠĆE

sa sjednice Upravnog vijeća ovog sindikata održane dana 23. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 09:00 sati u prostorijama Polet doo.

Upravno vijeće na inicijativu predsjednika Darka Šinjori održalo je navedenog dana sjednicu UV-a na kojoj je bio slijedeći

D n e v n i    r e d :
        
1. Izvješće sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
2. Upoznavanje članova UV sa potpisanim novim kolektivnim ugovorom
3. Rasprava i mišljenje članova UV o neodgovornom ponašanju uprave Poleta i daljnje aktivnosti u spriječavanju uništavanja istog
4. Podnošenje financijskog izvješća Nadzornoj komisiji
5. Aktivnosti vezane za prijem novih članova u sindikat
6. R a z n o .-

Prisutni članovi UV-a i Nadzorne komisije: Darko Šinjori, Petar Vujić, Jure Cota, Niko Mikulić, Ana Lacmanović, Mirko Matijašević, Dario Barišić, Denis Matak i Nikica Mišić.


Zaključci i odluke sa sjednice

Točka 1

Predsjednik UV-a je podnio izvješće sa prethodne sjednice koje je usvojeno od strane prisutnih.

Točka 2

Prisutni su upoznati sa upravo potpisanim kolektivnim ugovorom Polet doo Vinkovci, u čijem je potpisivanju sudjelovao i ovaj sindikat i to Darko Šinjori i Petar Vujić. U raspravi je zaključeno da potpisani kolektivni ugovor dosta dobar ali da treba pratiti provođenje istoga te vršiti stalni pritisak na poslodavca da se on u cijelosti poštuje.  

Točka 3

Pod ovom točkom dnevnog reda ukazano je na neodgovorno ponašanje uprave u vođenju Polet doo. Posebno je naglašena neodgovornost rukovoditelja putničkog prometa i mehaničke radionice. Po riječima predsjednika UV-a sindikata, svjedoci smo svakodnevno rezultata njihova rada i to u nepoštivanju zakona o radnom vremenu i odmorima vozača, te zakona o tehničkoj ispravnosti autobusa. Upravno vijeće ovog sindikata iz toga razloga je odlučilo poduzeti mjere kako bi se ovi problemi riješili, te se traži potpuna odgovornost rukovoditelja za svoj rad.

Točka 4

Predsjednik UV-a Darko Šinjori podnio je izvješće o financijskom poslovanju sindikata, koje je od strane prisutnih prihvaćeno. Vezano za zakonske obveze vođenja poslovnih knjiga ovaj sindikat je dogovorio sa jednim knjig. servisom vođenje knjiga kako bi poslovanje sindikata bilo u skladu sa Zakonom o udrugama, a uvid u poslovanje dostupan svim članovima sindikata.

Točka 5


Prisutni su zaključili da treba pojačati aktivnosti u svezi prijema novih članova u ovaj sindikat, kako bi sa više članova mogli biti jači u traženju i ostvarivanju prava radnika. Zaključak je i da će se ovaj sindikat boriti za sve zaposlene, te da će potpisivati ugovore o sindikalnim kreditima za sve zaposlene, a ne dijeliti ljude u Poletu kod sindikalnih nabavki kako to radi drugi sindikat.

Točka 6

Kako se pod ovom točkom nitko nije javio za raspravu, sjednica je završila u 10:40 sati.

Vinkovci, 23. srpnja 2015. godine

Polet Sjednica Upravnog odbora sindikata

Polet Sjednica Upravnog odbora sindikata

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.