SVPR POLET Vinkovci

polet-logoSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA POLET - Vinkovci
32100 VINKOVCI, Trg kralja Tomislava 1

Mobitel: +385 98 58 22 99

 

 

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconPolet Vinkovci

Vrhovni sud RH ukinuo je presude Županijskog suda u Vukovaru i Općinskog suda u Vinkovcima u pravnom postupku tužitelja Milenka Hercega protiv poduzrća Polet d.o.o. Vinkovci.

Podsjećamo, Milenko Herceg tužio je Polet d.o.o. Vinkovci zbog neopravdanog izvanrednog otkaza Ugovora o radu koji je Milenku Hercegu uručen odlukom 214/09 od 06-03. 2009. godine.

Presudama nižestupanjskih sudova odbačena je njegova tužba kao neosnovana, no Vrhovni sud je utvrdio da niži sudovi nisu u potpunosti razmotrili činjenično stanje osobito u dijelu koji se odnosi na istinitost izjava objavljenih u tisku koje se tiču sigurnosti prometa a zbog kojih je i uslijedio izvanredni otkaz.

Predmet se vraća Općinskom sudu na ponovno razmatranje s naglaskom na utvrđivanje istinitosti tvrdnje o neispravnosti poletovih autobusa.

Zaključak iz Rješenja Vrhovnog suda Rh glasi:
"Samo utvrđenje nižestupanjskih sudova da su objavljeni članci pod naslovom: Naši autobusi su kamikaze - stari i dotrajali autobusi popravljaju se smao nužno, pa se vraćaju u promet. Najgore što se dogodi kriv je vozač", kao i članak pod naslovom "Ugrožena sigurnost Poletovih putnika" samo po sebi ne opravdava zaključak njižestupanjskih sudova o osnovanosti odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju.
Naime, tužitelj kao vozač autobusa sigurno nije osoba koja određuje novinske članke u novinama. Pri tome bi trebalo imati na umu da se tuženik bavi djelatnošću koja može ugroziti sigurnost putnika, pa ako je doista istina da su autobusi stari i dotrajali, odnosno tehnički neispravni, te se obavljaju samo nužni popravci i ako je tu istinu tužitelj iznio, teško se to može ocijeniti kao razlog za izvanredni otkaz.

Stoga će u anstavku postupka prvostupanjski sud otkloniti počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka na koje je ovaj revizijski sud ukazao"

Rješenje Vrhovnog suda o postupku tužitelja Milenka Hercega protiv poslodavca Polet d.o.o. Vinkovci

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.