SSV ATP Šibenik

atp-sibenik

STRUKOVNI SINDIKAT VOZAČA AUTOTRANSPORT - Šibenik
22000 ŠIBENIK, Draga 14

Mobitel: +385 98 33 74 54

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconAUTOTRANSPORT d.d.
Šibenik, Draga 14
Josip Burazer Pavešković, direktor

Predmet: Najava štrajka

Poštovani,
sukladno odredbi članka 269. Zakona o radu, Udruga sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske je dobila ovlaštenje od svojeg člana Sindikata vozača i prometnih radnika Autitransport Šibenik, da se obrati Vama kao poslodavcu u pokušaju mirnog rješavanja brojnih pitanja koja opterećuju svakodnevno odvijanje posla kao i kršenja radničkih prava, a to je prvenstveno nezakonito uskraćivanje isplata cjelokupnog iznosa plaća.

Pored toga loš i neodržavan vozni park koji je u takvom stanju da predstavlja opasnost kako za korisnike usluga prijevoza tako i za same radnike, prisiljavanje radnika na prekovremeni rad dulji vremenski period ne poštujući zakonske odredbe o radnom vremenu mobilnih radnika, nepriznavanje ostvarenih prava radnika kao neisplate dnevnica i slično.

Tražimo od poslodavca žurno:
isplatu neisplaćenih plaća,
žurno osigurati tehničku ispravnost svih vozila kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika,
sva neispravna vozila odmah povući iz upotrebe,
onemogućiti nezakoniti prekovremeni rad i uskladiti poslovanje s odredbama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

Sve navedeno predstavlja zakonsku osnovu za provođenje štrajka, a kao pretpostavka tomu je prethodno provođenje postupka mirenja.

Mirenje provodi jedan od miritelja s liste koju utvrđuje Gospodarsko socijalno vijeće. Pozivamo Vas stoga da predložite koja osoba bi u ovom slučaju bila miritelj, te da se o tome nama pisano očitujete u roku od 24 sata.

Ukoliko se ne očitujete o osobi miritelja, tada ćemo mi Vama priopćiti ime miritelja koji će provesti zakonom propisan postupak mirenja.

Stoga Sindikat najavljuje poslodavcu ukoliko se ne provede postupak mirenja odnosno ukoliko ne uspije mirenje, da će biti organiziran štrajk koji će započeti 08. lipnja 2012. godine u 5:00 sati i trajati će dok poslodavac ne isplati svakom radniku nezakonito ustegnute plaće i ne uskladi poslovanje s gore navedenim zakonskim odredbama, te ne osigura tehničku ispravnost vozila.

Štrajk će započeti u Šibeniku u poslovnim prostorijama poslodavca.


UDRUGA SINDIKATA VOZAČA
I PROMETNIH RADNIKA HRVATSKE
Anto Jelić, predsjednik

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.