SVPR AP Z Imotski

apz-imotski

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA AP "Z" - Imotski
21260 IMOTSKI, Kralja Zvonimira bb

Mobitel: +385 98 36 39 26

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconU utorak, 28.svibnja 2013.g., u Grudama, prostorije Autoherca d.o.o. sa početkom u 13:40 sati održan je dugoočekivani sastanak Sindikalnih predstavnika i Uprave poduzeća, nažalost bez uspjeha.

Na sastanku su bili prisutni od strane Poslodavca gospoda Miro Palac takozvani vlasnik poduzeća, Ivan Kraljević upisani vlasnik poslovnog udjela u sudskom registru, Jozo Martić direktor, Lujo Šućur pravnik, gospođica Snježana Rebić voditelj komercijalnih poslova, a Sindikalni predstavnici bili su gospoda Anto Jelić predsjednik USVPR Hrvatske, Zoran Vidović član UVSVPR Hevatske, Gojko Radeljić predsjednik SVPR APZ–Imotski, Dragoja Grbić dopredsjednik SVPR APZ–Imotski, Ilija Kraljević dopredsjednik SVPR APZ–Imotski, Vlade Bušić predsjednik nadzorne komisije SVPR APZ–Imotski
Na navedenom sastanku nije vođen zapisnik iz razloga jer je gosp. Palac rekao da je njegova riječ svetinja i što se dogovorimo to će i biti.
Nakon uvodnih riječi gosp. Ante Jelića predsjednika USVPR Hrvatske, gosp. Mire Palca i direktora Društva gosp. Joze Martića, uslijedio je prijedlog predstavnika Sindikata kao platforma za riješavanje nastalih problema u Auto poduzeću Z.d.o.o. Imotski i to:
1. Priznavanje Sindikata kao socijalnog partnera od strane Poslodavca i uspostava dijaloga.
2. Povlačenje nezakonito donesenih Pravilnika i i zajednička izrada novih Pravilnika.
3. Zajedničko utvrđivanje potrebnog broja radnika na svim radnim mjestima, zajedničko utvrđivanje liste tehnološkog viška ako se zajednički utvrdi da postoji
    tehnološki višak i zajednički dogovor o načinu zbrinjavanja.
4. Povlačenje odluka otkaza ugovora o radu Gojku Radeljiću i Zdenki Bilopavlović,
5. Formiranje radne skupine za izradu Pravilnika i svih sporazuma između Poslodavca i Sindikata.
Nakon pročitanih prijedloga od strane Sindikalnih predstavnika uslijedile su optužbe od strane predstavnika Uprave prema Sindikalnim predstavnicima i ako je prije sastanka dogovoreno da neće biti nikakvih prozivanja ko je kriv za što.
Unatoč pokušajima da se sastanak nastavi i da se donesu zaključci, sastanak je prekinut.
Predstavnici Sindikata su preko USVPR Hrvatske u četvrtak 06. lipnja 2013.g. uputili u pisanom obliku Upravi APZ-Imotski dopis kojeg je potpisao predsjednik USVPRH gosp. Anto Jelić sa predloženim točkama sa sastanka u Grudama. Isto tako upućeno je i upozorenje Upravi APZ-Imotski, jer nakon navedenog sastanka takozvani vlasnik APZ-Imotski gosp. Palac počeo je vršiti pritisak na članove Sindikata da se izčlane iz Sindikata i to pod prijetnjom otkazom ako se ne izčlane i neodreknu sadašnjeg vodstva Sindikata. Nadalje takozvani vlasnik je i prema Sindikalnom vodstvu počeo vršiti pritisak da podnesu ostavke uz tvrdnju da ih članstvo ne podržava.

Upozorenje poslodavcu 04.06.2013

AUTO PODUZEĆE Z.d.o.o.
21260 Imotski, Kralja Zvonimira 75,
N/p gosp. Miro Palac
N/p Ivan Kraljević vlasnik poslovnog udjela
N/p Jozo Martić direktor

Zagreb, 04. lipanj 2013.godine

Poštovani,

Temeljem dobivenih informacija koje su došle u sjedište Udruge Sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, da ste nakon neuspješno održanog sastanka počeli preko pravne službe u poduzeću vršiti pritisak na članove Sindikata da se izčlane iz Sindikata uz prijetnju otkazom ako ne potpišu izčlanjenje.

Željeli bih Vas posjetiti da takve radnje nisu u skladu sa zakonskim odredba koje su propisane Zakonom o radu NN 149/09, 61/11, 82/12, sukladno Čl. 226. “Pravo na udruživanje“ i Čl. 227. “Dobrovoljnost članstva u udruzi“.
Nadalje, željeli bih Vas posjetiti isto tako da takvo postupanje predstavlja diskriminaciju u smislu posebnog zakona, a isto tako kažnjivo Kaznenom zakonu NN 125/11, 144/12,  sukladno Čl. 129. “Povreda prava na udruživanje“ i Čl. 138. “Prisila“

U nadi da će te zaustaviti započeto.


Sa poštovanjem.


Predsjednik USVPRH                                                                             
Anto Jelić

Platforma za sporazum 04.06.2013

Zagreb, 04. lipanj 2013.godine

Poštovani,

Kako Vam je poznato da smo u utorak, 28.svibnja 2013.g., u Grudama, prostorije Autoherca d.o.o. sa početkom u  13:40 sati održali sastanak, nažalost bez uspjeha.

Na sastanku su bili prisutni od strane Poslodavca gospoda Miro Palac, Ivan Kraljević vlasnik poslovnog udjela, Jozo Martić direktor, Lujo Šućur pravnik, gospođica. Snježana Rebić voditelj komercijalnih poslova, a Sindikalni predstavnici bili su gospoda Anto Jelić predsjednik USVPR Hrvatske, Zoran Vidović član UVSVPR Hevatske, Gojko Radeljić predsjednik SVPR APZ–Imotski, Dragoja Grbić dopredsjednik SVPR APZ–Imotski, Ilija Kraljević dopredsjednik SVPR APZ–Imotski, Vlade Bušić predsjednik nadzorne komisije SVPR APZ–Imotski 

Na navedenom sastanku uslijedio je prijedlog predstavnika Sindikata kao platforma za riješavanje nastalih problema u Auto poduzeću Z.d.o.o. Imotski:

1.    Priznavanje Sindikata kao socijalnog partnera od strane Poslodavca i uspostava dijaloga.
2.    Povlačenje nezakonito donesenih Pravilnika i i zajednička izrada novih Pravilnika.
3.    Zajedničko utvrđivanje potrebnog broja radnika na svim radnim mjestima, zajedničko utvrđivanje liste tehnološkog viška ako se zajednički utvrdi da postoji tehnološki višak i zajednički dogovor o načinu zbrinjavanja.
4.    Povlačenje odluka otkaza ugovora o radu Gojku Radeljiću i Zdenki Bilopavlović,
5.    Formiranje radne skupine za izradu Pravilnika i svih sporazuma između Poslodavca i Sindikata. 

Napominjemo da na navedenom sastanku nije vođen zapisnik.

Sljedom gore navedenog šaljemo Vam u pisanom obliku

PRIJEDLOG
Za riješavanje nastalih problema

1.    Priznavanje Sindikata kao socijalnog partnera od strane Poslodavca i uspostava dijaloga.

2.    Povlačenje nezakonito donesenih Pravilnika i i zajednička izrada novih Pravilnika.
Sindikat predlaže Poslodavcu da se doneseni Pravilnici povuku iz primjene jer se nije poštivala potrebna zakonska procedura prilikom donošenja istih. Napominjemo da se sindikat očitovo 17.svibnja 2013.g. na poziv Poslodavca. Pravilnike nije prihvatijo, te naveo razloge ne prihvaćanja tj. uočene nepravilnosti prilikom donošenja istih. Nadalje Sindikat je upozorio Poslodavca da će od nadležnog suda zatražiti da Pravilnik oglasi ništetnim, a i ovim putem upozoravamo Poslodavca da su se ispunili zakonski uvjeti za pokretanje postupka kod nadležnog suda jer se donose odluke bitne za položaj radnika temeljem istih.

3.    Zajedničko utvrđivanje potrebnog broja radnika na svim radnim mjestima, zajedničko utvrđivanje liste tehnološkog viška ako se zajednički utvrdi da postoji tehnološki višak i zajednički dogovor o načinu zbrinjavanja.
Sindikat predlaže Poslodavcu da zajednički utvrde potreban broj radnika za svako radno mjesto i ukupan broj zaposlenih u Društvu. Nakon točno utvrđenog broja radnika potrebnog za obavljanje poslova po radnim mjestima i ukupnog broja radnika u Društvu, ako se pokaže da trenutno ima više zaposlenih nego je potrebno, priedlaže se da se zajednički utvrde lista tehnološkog viška, poštujući zakonske odredbe, te da se zajednički donese plan zbrinjavanja.

4.    Povlačenje odluka otkaza ugovora o radu Gojku Radeljiću i Zdenki Bilopavlović i zaustavljanje donošenja odluka otkaza ugovora o radu bilo kojem radniku do donošenja novog Pravilnika.
  Sindikat predlaže da se povuku otkazi ugovora o radu Gojku Radeljiću i Zdenki Bilopavlović jer isti nisu doneseni sukladno zakonskim propisima. Nadalje traži se da se zaustave sve eventualne odluke otkaza ugovora o radu temeljem spornog pravilnika, osim onih za koje se utvrdi kao teže povrede radne obveze.

5.    Formiranje radne skupine za izradu Pravilnika i svih sporazuma između Poslodavca i Sindikata.
Sindikat predlaže Poslodavcu da se nakon donošenja odluke o povlačenju Pravilnika i spornih odluka o otkazu ugovora o radu formira zajednička radna skupina za izradu Pravilnika i svih ostalih sporazuma koji bi uslijedili između Poslodavca i Sindikata. Napominjemo da je Sindkat spreman odmah nakon povlačenja Pravilnika i spornih odluka o predložiti potreban broj predstavnika u radnu skupinu.

Napominjemo da smo spremni nakon prihvaćanja i potpisivanja sporazuma, zaustaviti započete aktivnosti i odustati od novih. U slučaju neprihvaćanja prijedloga i potpisivanja sporazuma aktivnosti se nastavljaju sukladno zakonskim odredbama.

Sa poštovanjem.
Predsjednik USVPRH
Anto Jelić

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.