SVPR AP Z Imotski

apz-imotski

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA AP "Z" - Imotski
21260 IMOTSKI, Kralja Zvonimira bb

Mobitel: +385 98 36 39 26

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-icon17.05.2013 - Sindikat vozača i prometnih radnika AP Z Imotski 13.svibnja 2013.g. poštanskim putem dobio je od Poslodavca “Obavijest“ u kojoj je navedeno da dostavlja prijedlog novog "Pravilnik o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova" i navedeni "Pravilnik o radu".

Uvidom u dostavljenu Obavjest i detaljnim pregledom Pravilnika vidljivo je da pravilnik nije donesen i dostavljen Sindikatu sukladno čl. 126 i čl. 149. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12). U Obavijest od strane Poslodavca navodi se da se traži mišljenje tj. očitovanje o prijedlogu (radna verzija) Pravilnika.
U dostavljenim Pravilnicima vidljivo je da su protokolirani u knjigu protokola Poslodavca dana 06.svibnja 2013.g da su objavljeni na oglasnoj ploči Poslodavca dana 10.svibnja 2013.g. čl. 32. Pravilnika, da stupa na snagu dana 17.svibnja 2013.g., ovjeren pečetom Poslodavca i potpisan od strane Direktora Društva.

U ovom slučaju Poslodavac s jedne strane navodi da dostavlja radnu verziju Pravilnika, uz istodobnu obavijest da je isti već objavljen na oglasnoj ploči Društva i da17.05.2013. stupa na snagu?!

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA
Auto poduzeće Z. d.o.o. Imotski
21 260 I m o t s k i, Kralja Zvonimira 75,
Gsm: +385 98 328–859; +385 99 262–26–11
MB: 01764039; OIB: 77677934511

Imotski, 17.svibnja 2013.g.

Predmet : Očitovanje o novom Pravilniku o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova

Sindikat vozača i prometnih radnika Auto poduzeća Z. d.o.o. Imotski (u daljnem tekstu Sindikat) 13.svibnja 2013.g. poštanskim putem evidentiran pod Br. 158/13 u knjigu poštanskih dostava u koju se potpisao predsjednik Sindikata gosp. Gojko Radeljić prilikom preuzimanja pošte od Uprave Auto poduzeća Z.d.o.o. (u daljnem tekstu Poslodavac) dobio je “Obavijest“ u kojoj je navedeno da dostavlja prijedlog novog Pravilnik o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova i navedeni Pravilnik (u daljnem tekstu Pravilnik).

Uvidom u dostavljenu Obavjest i detaljnim pregledom Pravilnika donijeta je odluka, te Sindikat daje mišljenje da se Pravilnik o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova u cijelosti ne prihvati – odbaci i to iz razloga:
I. Uvidom u dostavljenu Obavjest i detaljnim pregledom Pravilnika vidljivo je da pravilnik nije donesen i dostavljen Sindikatu sukladno čl. 126 i čl. 149. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12)
1. Uvidom u dostavljenu Obavijest od strane Poslodavca navodi se da se traži mišljenje tj. očitovanje o prijedlogu (radna verzija) Pravilnika.

2. U dostavljenom Pravilniku vidljivo je da je protokoliran u knjigu protokola Poslodavca dana 06.svibnja 2013.g. Br. 858/13, da je objavljen na oglasnoj ploči Poslodavca dana 10.svibnja 2013.g. čl. 32. Pravilnika, da stupa na snagu dana 17.svibnja 2013.g. čl. 33. Pravilnika, ovjeren pečetom Poslodavca i potpisan od strane Direktora Društva.

3. Uvidom u dostavljeni Pravilnik vidljivo je da je Poslodavac Pravilnik donio bez savjetovanja sa radničkim vijećem što je obveza sukladno čl. 126. st. 1. Zakona o radu koji glasi citiram: “O donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom“ i čl. 149. st. 1. Zakona o radu koji glasi citiram: “Prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezinog utjecaja na položaj radnika“, te čl. 149. st. 3. tč. 1. Zakona o radu koji glasi citiram: “Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito odluke o: donošenju pravilnika o radu“.
U ovom slučaju Poslodavac s jedne strane navodi da dostavlja radnu verziju Pravilnika, uz istodobnu obavijest da je isti već objavljen na oglasnoj ploči Društva i da17.05.2013. stupa na snagu?!
Iz toga je sasvim razvidno da Poslodavac želi samo formalno ispuniti pretpostavke propisane Zakonom o radu, dok mu u praksi do mišljenja Sindikata koje navodno traži uopće nije stalo.
4. Pravilnik ne može biti objavljen na oglasnoj ploči Poslodavca 10.svibnja 2013.g., a stupiti na snagu 17.svibnja 2013.g. jer nije sukladno čl. 126. st. 3. Zakona o radu koji glasi citiram “Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka ne može stupiti na snagu prije isteka roka od osam dana od dana objave“

II. U novom Pravilniku čl. 2. st. 3. navedeno je “Ustroj Društva u prometnoj i drugim jedinicama, potreban broj zaposlenika i suradnika, temelji se na planu i prograu Uprave Društva“ – poziva se
Poslodavac da u čl. 2. st. 3 doda “Uprava Društva plan i program o ustroju Društva u prometnoj i
drugim jedinicama, potreban broj zaposlenika i suradnika donjet će uz konzultacije i suglasnost sa radničkim vjećem ili Sindikalnim povjerenikom“.

III. U novom Pravilniku čl. 2. st. 5. navedeno je “Pojedine poslove i radne zadatke, na osnovi ugovora o dijelu , mogu obavljati osobe koje nisu zasnovali radni odnos s Društvom (vanjski suradnik), pod uvjetima utvrđenim Zakonom ili Pravilnikom“ – poziva se Poslodavac da u čl. 2. st. 5. doda da “vanjske suradnike neće angažirati ako ima zaposlenih radnika koji mogu obavljati te poslove, to će se provesti preraspodjelom poslova“.

IV. Novim Pravilnikom poglavlje II. (unutarnji ustroj Društva) čl. 6. brisana su radna mjesta koja trenutno obavljaju određeni radnici, stoga se Poslodavac poziva da radna mjesta
1. Voditelj financijskih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova
2. Predstavnik
3. Kontrolor
vrate kao radna mjesta u novi Pravilnik, jer potreba za obavljanjem tih radnih mjesta nije prestala, pa ih poslodavac niti nema potrebu ukidati.
Traži se od Poslodavca da doneseni Pravilnik povuče iz primjene, prihvati navedene sugestije Sindikata i da prilikom izrade naovog Pravilnika i donošenja bilo koje odluke važne za položaja radnika, Poslodavac se savjetuje sa radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom sukladno čl. 126. i čl. 149. Zakona o radu.
Sindikat upozorava Poslodavca u slučaju da pristupi primjeni donesenog Pravilnika bez navedenih promjena da će od nadležnog suda zatražiti da Pravilnik oglasi ništetnim sukladno čl. 126. st. 6. Zakona o radu koji glasi “Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima“


SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA
Auto poduzeće Z. d.o.o. Imotski
21 260 I m o t s k i, Kralja Zvonimira 75,
Gsm: +385 98 328–859; +385 99 262–26–11
MB: 01764039; OIB: 77677934511

Imotski, 17.svibnja 2013.g.

Predmet : Očitovanje o novom Pravilniku o radu

Sindikat vozača i prometnih radnika Auto poduzeća Z. d.o.o. Imotski (u daljnem tekstu Sindikat) 13.svibnja 2013.g. poštanskim putem evidentiran pod Br. 158/13 u knjigu poštanskih dostava u koju se potpisao predsjednik Sindikata gosp. Gojko Radeljić prilikom preuzimanja pošte od Uprave Auto poduzeća Z.d.o.o. (u daljnem tekstu Poslodavac) dobio je “Obavijest“ u kojoj je navedeno da dostavlja prijedlog novog Pravilniku o radu i navedeni Pravilnik (u daljnem tekstu Pravilnik).

Uvidom u dostavljenu Obavjest i detaljnim pregledom Pravilnika donijeta je odluka, te Sindikat daje mišljenje da se Pravilnik o radu u cijelosti ne prihvati – odbaci i to iz razloga:

1. Uvidom u dostavljenu Obavjest i detaljnim pregledom Pravilnika vidljivo je da pravilnik nije donesen i dostavljen Sindikatu sukladno čl. 126 i čl. 149. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12)

2. Uvidom u dostavljenu Obavijest od strane Poslodavca navodi se da se traži mišljenje tj. očitovanje o prijedlogu (radna verzija) Pravilnika.

3. U dostavljenom Pravilniku vidljivo je da je protokoliran u knjigu protokola Poslodavca dana 06.svibnja 2013.g. Br. 859/13, da je objavljen na oglasnoj ploči Poslodavca dana 10.svibnja 2013.g. ovjeren pečetom Poslodavca i potpisan od strane Direktora Društva, te u čl. 113. navedeno citiram: “Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog oglašavanja na oglasnim pločama Poslodavca“.

4. Uvidom u dostavljeni Pravilnik vidljivo je da je Poslodavac Pravilnik donio bez savjetovanja sa radničkim vijećem što je obveza sukladno čl. 126. st. 1. Zakona o radu koji glasi citiram: “O donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom“ i čl. 149. st. 1. Zakona o radu koji glasi citiram: “Prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezinog utjecaja na položaj radnika“, te čl. 149. st. 3. tč. 1. Zakona o radu koji glasi citiram: “Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito odluke o: donošenju pravilnika o radu“.
U ovom slučaju Poslodavac s jedne strane navodi da dostavlja radnu verziju Pravilnika, uz istodobnu obavijest da je isti već objavljen na oglasnoj ploči Društva i da stupa na snagu osmi dan od objave?!
Iz toga je sasvim razvidno da Poslodavac želi samo formalno ispuniti pretpostavke propisane Zakonom o radu, dok mu u praksi do mišljenja Sindikata koje navodno traži uopće nije stalo.
Traži se od Poslodavca da doneseni Pravilnik povuče iz primjene, pristupi izradi novog Pravilnika i da prilikom izrade naovog Pravilnika i donošenja bilo koje odluke važne za položaja radnika, Poslodavac se savjetuje sa radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom sukladno čl. 126. i čl. 149. Zakona o radu.

Sindikat upozorava Poslodavca u slučaju da pristupi primjeni donesenog Pravilnika bez navedenih promjena da će od nadležnog suda zatražiti da Pravilnik oglasi ništetnim sukladno čl. 126. st. 6. Zakona o radu koji glasi “Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima“

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.