SVPR AP Z Imotski

apz-imotski

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA AP "Z" - Imotski
21260 IMOTSKI, Kralja Zvonimira bb

Mobitel: +385 98 36 39 26

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconUpravno vijeće sindikata vozača i prometnih radnika
Auto poduzeće Z. d.o.o.
Kralja Zvonimira 75
21 260 Imotski

Na proširenom sastanku Upravnog vijeća sindikata vozača i prometnih radnika Auto poduzeće Z. d.o.o. održanom 13. studenog 2012. g. u Imotskom u 12:00 sati, po jedinoj točki dnevnog reda:

Očitovanje o PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI–SISTEMATIZACIJI dostavljenog od strane poslodavca 09. studenog 2012. g. na kojem su bili prisutni:
Gojko Radeljić predsjednik upravnog vijeća,
Ilija Kraljević dopredsjednik upravnog vijeća,
Mladen Gabelica tajnik,
Zlatko Perić član upravnog vijeća,
Jozo Rebić presjednik skupštine,
Vlade Bušić predsjednik nadzorne komisije,
Dragoja Grbić dopredsjednik upravnog vijeća (telefonski učestvovao u raspravi)
Nakon provedene rasprave o  PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI–SISTEMATIZACIJI donesena je ODLUKA i dato je ODOBRENJE predsjedniku upravnog vijeća, koji je i sindikalni povjerenik kod poslodavca da potpiše i dostavi poslodavcu OČITOVANJE o PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI–SISTEMATIZACIJI.

Z A K Lj U Č A K
O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI–SISTEMATIZACIJI

Predloženi PRAVILNIK se u cijelosti ne prihvaća–odbacuje kao manjkav, konfuzan i nedorečen, a prijedlog je uslijedio od strane poslodavca bez predhodne rasprave sa socijalnim partnerima–predstavnicima radnika kod poslodavca.

R A Z L O Z I     
NE PRIHVAĆANJA–ODBACIVANJA
PRIJEDLOGA  PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI–SISTEMATIZACIJI

U Prijedlogu, Glavi II čl. 3, 4 i 5 predlaže se da se rad Društva odvija po SEKTORIMA, te da se organizizacija provede kroz DVA SEKTORA.
Obrazloženje ne prihvaćanja–odbacivanja PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI-SISTEMATIZACIJI–Glava II

1.Prijedlogom Pravilnika u odnosu na postojeći nije se dobilo ništa kvalitetno novo;
-Stvaraju se sektori koji u pravnom smislu podrazumjevaju službe unutar sebe, čime se povećava postojeća organizaciona struktura.
-Proces rada organizira se na način da se istim brojem djelatnika ne postiže apsolutno  ništa, osim što će za posljedicu neminovno imati dezorganizaciju, sputavanje kreativnosti, poticajnog i kritičkog u radu unutar odjela i u navedenom sektoru.
-Postojeći voditelji službi se po prijedlogu ovog Pravilnika degradiraju u referente, što za posljedicu može imati navedeno u predhodnom stavku. Jedina dodirna točka odjela za   financijske i odjela za komercijalne poslove sa Sektorom općih, pravnih i kadrovskih poslova je navedena u prvoj točki opisa radnog mjesta voditelja sektora, od njih 20, i odnosi se na koordinaciju rada ova 2 odjela , iz čega proizlazi da je za koordinaciju rada između 2 referenta potrebno formirati SEKTOR!
-Po prijedlogu odjel za komercijalne i odjel za financijske poslove svodi se na po jednog referenta – referent nije odjel. Po opisu radnog mjesta referent odjela organizira proces rada u odjelu ; to znači da referent organizira proces rada sam sebi.
-Mišljenja smo da se za poslove u službi općih, pravnih i kadrovskih poslova za iznos od cca 100.000,00 kn godišnje uz daleko kvalitetniju obradu navedenih poslova može angažirati najkvalitetniji odvjetnički ured u Republici Hrvatskoj, što znači da navedena služba u poduzeću može biti organizirana po potrebi.
U Prijedlogu, Glavi III čl. od 6 do čl. 24 predlaže se da se rad Društva odvija unutar  SEKTORU PROMETA, TEHNIKE I KOLODVORSKIH POSLOVA

Obrazloženje ne prihvaćanja–odbacivanja PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI-SISTEMATIZACIJI–Glava III

1. Zamišljena organizacija u SEKTORU PROMETA, TEHNIKE I KOLODVORSKIH POSLOVA je preglomazna, samim tim u ovom trenutku i neizvodiva jer bi se trebalo mnogo predradnji napraviti da bi ovakva zamisao mogla zaživjeti od naprimjer obezbjeđenja dovoljnog broja voznih jedinica, dovoljnom opskrbog goriva i vraćanjem povjerenja poslodavca prema radnicima ili obrnuto.
2.U PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI-SISTEMATIZACIJI predlagatelj nije niti na jedno radno mjesto predvidio BROJ IZVRŠITELJA što je bilo nužno da bi predloženi Pravilnik imao vjerodostojnost. Navedno da se broj izvršitelja određuje po potrebi može samo po sebi značiti da neće biti niti na jedno radno mjesto potrebe za izvršiteljima.
3.Drugi detalji u prijedlogu Pravilnika nisu niti razmatrani kao np. opis radnih mjesta jer smatramo da predlagatelj u dobrom dijelu nije niti upoznat sa stvarnim potrebama na pojedinim radnim mjestima, a samim tim i opisom radnih mjesta jer je u prijedlogu vidljivo da se na pojedinim radnim mjestima isprepliću obveze a samim tim i odgovornosti sa drugim radnim mjestima.

P R I J E D L O G Upravnog vijeća sindikata vozača i prometnih radnika – socijalnog partnera poslodavca

1.Da poslodavac IMENUJE RADNO POVJERENSTVO iz svih službi koja će učestvovati u kvalitetnoj obradi sveubohvatnog opisa poslova i doradi postojećog Pravilnika
2.U RADNOM POVJERENSTVU trebala bi biti zastupljena sva radna mjesta, a sačinjavali bi radnici iz postojićih službi:
- Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova
- Službe financijskih poslova
- Službe komercijalnih poslova
- Službe prometnih poslova
- Službe tehničkih poslova
- Predstavnika
- Službe blagajničkih poslova i dr.
3.Umjesto predloženih SEKTORA može se organizacija rada Društva organizirati na način kao i do sada uz kvalitetniji opis poslova i samu sistematizaciju radnih mjesta kao npr. :
- Financijska služba
- Komercijalna služba
- Prometna služba
- Tehnička služba
- Kolodvorska služba
- Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova da se organizira  po potrebi iz gore navedenih razloga koji su navedeni u obrazloženju o ne prihvaćanju–odbacivanju prijedloga Pravilnika vezano za Glavu II to. 3. st. 5.
4.Svaka služba imala bi svog voditelja koji bi izravno bio odgovoran direktoru.

Imotski,  15 studenog 2012. g.
Predsjednik UVSVPR  APZ d.o.o.
Gojko Radeljić

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.