Poštovani, kako imam informaciju da je u tijeku izrada nacrta izmjene kaznenog zakona u kojem bi se zbog prijetnji ili napada na profesore i zdravstveno osoblje kazneno gonili po službenoj dužnosti, molim Vas za informaciju o tijeku izrade prijedloga.

Kako napadi na vozače autobusa ,tramvaja i vozače taxi vozila nije ništa manje opasno po društvo i može imati velike posljedice na sigurnost putnika molimo Vas da nam omogućite da u kazneni zakon uđe i napad na vozače da se progoni po službenoj dužnosti.

Molimo Vas za informaciju kako dati navedeni prijedlog uz obrazloženje i kontakt osobu kojoj bi  mogli prezentirati argumente u navedenom prijedlogu. Ja sam predsjednik Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske  koja okuplja sve vozače tramvaja i autobusa te druge profesionalne vozače.

Anto Jelić Predsjednik USVPRH Kontakt mob 098 255083 ili navedeni i-mejl


**************************** Odgovor Ministarstva pravosuđa **********************************

Poštovani gospodine Jelić,

nastavno na Vaš prijedlog, obavještavamo Vas kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je stupio na snagu 30. svibnja 2015. godine pružena dodatna zaštita određenim kategorijama osoba, prvenstveno kroz izmjene kaznenih djela prisile i prijetnje.
 
Izmjenama se proširuje odredba o pokretanju kaznenog postupka po službenoj dužnosti za kaznena djela prisile i prijetnje i na situacije kada je djelo počinjeno prema odgovornoj osobi u obavljaju javne ovlasti, a izraz „odgovorna osoba“, u smislu Kaznenog zakona, podrazumijeva fizičku osobu koja vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe ili tijela državne vlasti.

Slijedom navedenog, zdravstveni i prosvjetni djelatnici navedeni su kao primjer odgovornih osoba koje bi potencijalno bile izložene nasilju, a sve kako bi se približio i pojasnio razlog izmjena.
Dakle, prvenstveno u svrhu navođenja primjera navode se pojedine, ali ne sve odgovorne osobe.
 
Naime, kada bi se izričito navodile potencijalno sve odgovorne osobe u odnosu na ostatak obrazloženja nerazmjerno bi se opteretio tekst i, što je još važnije, s obzirom na širinu značenja izraza odgovorna osoba u Kaznenom zakonu, otvorila bi se mogućnost da se pojedine kategorije osoba izostave.
 
Također, s obzirom na to da navodite „prijetnje ili napade“ na određenu kategoriju osoba, predmetne izmjene i dopune odnose se na kaznena djela prisile i prijetnje (članak 138. i 139. Kaznenog zakona), a kojim kaznenim djelima se ne štite život i tijelo osobe.
Naime, u Kaznenom zakonu propisana je cijela glava kaznenih djela protiv života i tijela koja sadrži niz kaznenih djela kojima se inkriminira tjelesno ozljeđivanje, između ostalih i kaznena djela teške tjelesne ozljede i osobito teške tjelesne ozljede (članak 118. i 119. Kaznenog zakona), a koja se progone po službenoj dužnosti.
 
S poštovanjem,

S poštovanjem,


Marijana Palec
Upravna referentica
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Aktivnosti USVPRH

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.