Udruga sindikata  vozača i prometnih radnika Hrvatske sastoji se od podružnica u udruženim sindikatima te udruženih sindikata koje djeluju po svim pitanjima značajnim za ekonomski, socijalni i kulturni položaj radnika.

Na tim osnovama odredujući se prema prijedlozima, mišljenjima i sugestijama članova uz usklađivanje njihovih interesa, utvrđivanjem svojih zahtjeva i inicijativa prema zajedničkim sindikalnim tijelima koji nastupaju prema poslodavcu, institucijama vlasti te drugim tijelima od interesa boljitka i položaja udruženih sindikata te svakog člana ponaosob.


Zajednička sindikalna tijela Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske su

 • Skupština Udruge sindikata,
 • Upravno vijeće Udruge sindikata,
 • predsjednik predsjedništva Upravnog vijeća Udruge sindikata,
 • predsjedništvo Upravnog vijeća Udruge sindikata,
 • Nadzorna komisija,
 • Stegovna komisija.

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

 • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
 • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
 • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
 • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
 • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

Aktivnosti USVPRH

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pristupanje

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

 • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
 • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
 • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
 • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
 • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.