SVPR PROMET Split

SVPR Promet SplitSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA PROMET - Split
21000 SPLIT, Hercegovačka 20

Mobitel: +385 99 24 44 216
Mobitel: +385 99 26 60 798

 

 

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconNelojalna konkurencija

Dopis Sindikata vozača i prometnih radnika Promet Split pomoćniku ministra Mariu Maduniću u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, vezano za kršenje Zakona od strane nelojalne konkurencije privatnih prijevoznika:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA
I INFRASTRUTURE
UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE
n/p pomočnik ministra
gosp. Mario Madunić, mag.ing

Predmet: Zamolba za učestalijim nadzorom

Poštovani, obraćamo Vam se u svezi opetvanih problema koje se javljaju na linijama u pravcu Omiša i Trogira.

Kako smo Vas već obaviještavali o nepravilnostima na spomenutim pravcima, činjenica je da unatoč vršenju inspekcijskog nadzora prijevoznici Dare i Smodlaka svakodnevno krše zakon o prijevozu u cestovnom prometu, odnosno obavljaju prijevoz van izdatih dozvola od strane Županije.

Naime, predmetni prijevoznici i dalje obavljaju prijevoz na način da polaze 1-2 minuta prije polaznog vremena javnog komunalnog prijevoznika, a po informacijama kojima raspolaže S.V.I.P.R-a posebno se to odnosi na liniju prema Omišu, vozači istih su tako kordinirani da se ubacuju na trasu u bilo kojem momentu kada za to postoji potreba te na taj način usporavaju, ometaju i provociraju vozače komunalnog javnog prijevoznika.

Tako učestalim kršenjima zakona ne samo da krše zakon nego svojim bahatim ponašanjem, nelojalnim vožnjama, iriztraju ostale kolege i dovode u opasnost sigurno odvijanje prometa.

Zato se pitamo koliko dugo će se tolerirati nepoštivanje zakonskih propisa, bahato i iritantno ponašanje, omalovažavanje rada inspekcijskih službi i osoba koje su zadužene za provedbu istih.

Stoga od Vas tražimo da učestalije vršite inspekcijski nadzor sve dok se predmetni prijevoznici ne budu ponašali u skladu s izdatim dozvolama, u suprotnome Sindikat vozača i prometnih radnika biti će prisiljen organizirati sindikalne akcije, radi zaštite svojih prava.

S poštovanjem,
Split, 03.srpnja. 2017 godine
UPRAVNO VIJEĆE S.V.I.P.R-a
PROMET-SPLIT
Povjerenik
Bulić Teo

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

Search