SVPR PROMET Split

SVPR Promet SplitSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA PROMET - Split
21000 SPLIT, Hercegovačka 20

Mobitel: +385 99 24 44 216
Mobitel: +385 99 26 60 798

 

 

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconNelojalna konkurencija

Dopis Sindikata vozača i prometnih radnika Promet Split pomoćniku ministra Mariu Maduniću u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, vezano za kršenje Zakona od strane nelojalne konkurencije privatnih prijevoznika:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA
I INFRASTRUTURE
UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE
n/p pomočnik ministra
gosp. Mario Madunić, mag.ing

Predmet: Zamolba za učestalijim nadzorom

Poštovani, obraćamo Vam se u svezi opetvanih problema koje se javljaju na linijama u pravcu Omiša i Trogira.

Kako smo Vas već obaviještavali o nepravilnostima na spomenutim pravcima, činjenica je da unatoč vršenju inspekcijskog nadzora prijevoznici Dare i Smodlaka svakodnevno krše zakon o prijevozu u cestovnom prometu, odnosno obavljaju prijevoz van izdatih dozvola od strane Županije.

Naime, predmetni prijevoznici i dalje obavljaju prijevoz na način da polaze 1-2 minuta prije polaznog vremena javnog komunalnog prijevoznika, a po informacijama kojima raspolaže S.V.I.P.R-a posebno se to odnosi na liniju prema Omišu, vozači istih su tako kordinirani da se ubacuju na trasu u bilo kojem momentu kada za to postoji potreba te na taj način usporavaju, ometaju i provociraju vozače komunalnog javnog prijevoznika.

Tako učestalim kršenjima zakona ne samo da krše zakon nego svojim bahatim ponašanjem, nelojalnim vožnjama, iriztraju ostale kolege i dovode u opasnost sigurno odvijanje prometa.

Zato se pitamo koliko dugo će se tolerirati nepoštivanje zakonskih propisa, bahato i iritantno ponašanje, omalovažavanje rada inspekcijskih službi i osoba koje su zadužene za provedbu istih.

Stoga od Vas tražimo da učestalije vršite inspekcijski nadzor sve dok se predmetni prijevoznici ne budu ponašali u skladu s izdatim dozvolama, u suprotnome Sindikat vozača i prometnih radnika biti će prisiljen organizirati sindikalne akcije, radi zaštite svojih prava.

S poštovanjem,
Split, 03.srpnja. 2017 godine
UPRAVNO VIJEĆE S.V.I.P.R-a
PROMET-SPLIT
Povjerenik
Bulić Teo

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.