SVPR PROMET Split

SVPR Promet SplitSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA PROMET - Split
21000 SPLIT, Hercegovačka 20

Mobitel: +385 99 24 44 216
Mobitel: +385 99 26 60 798

 

 

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA  
"PROMET" - SPLIT
HERCEGOVAČKA  20
Tel. 021/ 322-459, Mob/ 099-2444 216       


RUKOVODITELJ PROMETNOG SEKTORA g. ZOVKO ANTE

Predmet: Prijedlozi Sindikata vozača za korigiranjem predaje inkasa vozača i korigiranjem exploatacija

Poštovani, prije otprilike mjesec i pol dana održan je sastanak predstavnika Sindikata vozača (Bulić, Đerek) i predstavnika prometnog sektora (Zovko, Vukušić) na temu korigiranja predaje inkasa i exploatacija.

Sindikat vozača i prometnih radnika je predložio izmjenu pravilnika o predaji inkasa na način da i dalje ostaje obveza vozača da inkas predaje jedan put tjedno osim u slučaju,ako iz bilo kojeg razloga (bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust) vozač počne s radom u četvrtak ili petak da za taj tjedan nije obavezan predati inkas ili pak ako se dogodi slučaj da vozač nije jedan tjedan predao inkas, a prije toga je bio besprijekoran punu godinu dana u predavanju inkasa da se isti amnestira od uskrate inkasa.
Sindikat predlaže novi pravilnik iz razloga što je nekolicina kolega ostala uskraćena za isplatu inkasa, a u pravilu su kolege dolazile na posao poslje dopusta u polovici tjedna i nisu za taj tjedan predale inkas, mada su prije toga bili redovni i inkas bi predali odmah na početku sljedećeg tjedna, dakle nebi zadržavali inkas, i tako nanosili štetu poslodavcu, ipak su ostali uskraćeni za isplatu istog.

Također je bilo riječi i o korigiranju exploatacija na način  kako Vam je Sindikat pismeno predložio.

S obzirom da u međuvremenu nije bilo kontakata po pitanju ove dvije teme, tražimo da se razgovori nastave i da ćete uvažiti opravdanost zahtijeva Sindikata vozača i prometnih radnika.

S poštovanjem                                                                 
UPRAVNO VIJEĆE S.V.I.P.R-a
PROMET-SPLIT
Povjerenik
Bulić Teo

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

Search