SVPR PROMET Split

SVPR Promet SplitSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA PROMET - Split
21000 SPLIT, Hercegovačka 20

Mobitel: +385 99 24 44 216
Mobitel: +385 99 26 60 798

 

 

PRISTUPNICA

Ovdje možete preuzeti pristupnicu u DOCX ili PDF formatu. 

word-icon  pdf-iconSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA  
"PROMET" - SPLIT
HERCEGOVAČKA  20
Tel. 021/ 322-459, Mob/ 099-2444 216       


RUKOVODITELJ PROMETNOG SEKTORA g. ZOVKO ANTE

Predmet: Prijedlozi Sindikata vozača za korigiranjem predaje inkasa vozača i korigiranjem exploatacija

Poštovani, prije otprilike mjesec i pol dana održan je sastanak predstavnika Sindikata vozača (Bulić, Đerek) i predstavnika prometnog sektora (Zovko, Vukušić) na temu korigiranja predaje inkasa i exploatacija.

Sindikat vozača i prometnih radnika je predložio izmjenu pravilnika o predaji inkasa na način da i dalje ostaje obveza vozača da inkas predaje jedan put tjedno osim u slučaju,ako iz bilo kojeg razloga (bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust) vozač počne s radom u četvrtak ili petak da za taj tjedan nije obavezan predati inkas ili pak ako se dogodi slučaj da vozač nije jedan tjedan predao inkas, a prije toga je bio besprijekoran punu godinu dana u predavanju inkasa da se isti amnestira od uskrate inkasa.
Sindikat predlaže novi pravilnik iz razloga što je nekolicina kolega ostala uskraćena za isplatu inkasa, a u pravilu su kolege dolazile na posao poslje dopusta u polovici tjedna i nisu za taj tjedan predale inkas, mada su prije toga bili redovni i inkas bi predali odmah na početku sljedećeg tjedna, dakle nebi zadržavali inkas, i tako nanosili štetu poslodavcu, ipak su ostali uskraćeni za isplatu istog.

Također je bilo riječi i o korigiranju exploatacija na način  kako Vam je Sindikat pismeno predložio.

S obzirom da u međuvremenu nije bilo kontakata po pitanju ove dvije teme, tražimo da se razgovori nastave i da ćete uvažiti opravdanost zahtijeva Sindikata vozača i prometnih radnika.

S poštovanjem                                                                 
UPRAVNO VIJEĆE S.V.I.P.R-a
PROMET-SPLIT
Povjerenik
Bulić Teo

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.