Zajednički dopis tri sindikata ravnatelju HZHM ZG

Sindikati koji djeluju u HZHM ZG uputili su dopis ravnatelju HZHM ZG  doc.prim.dr.sc. Dubravku Huljevu koji prenosimo u cijelosti:

N/p ravnatelju doc.prim.dr.sc. DUBRAVKO HULJEV, dr.med.

Dopis

PREDMET:

Sanitetski i hitni prijevozi
  Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz u ili iz zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za siguran prijevoz bolesnika. Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je:
– nepokretna;
– teško pokretna;
– kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na temelju ispravno popunjenog naloga za sanitetski prijevoz.

"MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010 i 22/2011), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA
Članak 9.
U djelatnosti sanitetskog prijevoza ne smiju se obavljati poslovi iz djelatnosti hitne medicine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju katastrofe ili veće nesreće timovi i vozila sanitetskog prijevoza stavljaju se u funkciju izvanbolničke hitne medicinske službe".

Obzirom da se u zadnje vrijeme sve češće timovi sanitetskog prijevoza koriste za obavljanje djelatnosti hitne medicine uz napomenu "odobrio šef smjene" upućujemo Vam zamolbu da se pridržavate Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja sanitetskog prijevoza i ne kršite članak 9.

Sa štovanjem
Tomislav Šnidarić SZHMGZ
Natko Kulenović SSZSSH
Damir Petanjek HSSMSMT