SVPR AUTOTROLEJ Rijeka

Autotrolej claniceSINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA AUTOTROLEJ - Rijeka
51000 RIJEKA, Školjić 15


Mobitel: +385 98 18 23 297
Mobitel: +385 91 12 13 353

 

Aktivnosti SVPR AUTOTROLEJ RijekaAutotrolej (02)" by Orlovic Licensed under GFDL via Wikimedia Commons

K. D. Autotrolej d.o.o.
Rukovoditelj službe prometa
Nenad Mušić
 
Poštovani,
Obraćam Vam se sa zamolbom da nam osigurate minimalno 10 plaćenih minuta prije svake smjene te 5 minuta poslije smjene nakon koje autobus ide u garažu.

Navedena vremena su potrebna za obavljanje ostalih poslova vozača koji ne uključuju vožnju. A to su kupovanje akontiranih karata, davanje izjava u odjelu osiguranja, parkiranje autobusa poslije smjene, rasprema vozačkih tablica i tabela s oznakom linija, kontrolni pregled vozila prilikom ulaska u garažu, pregled službe rada za slijedeći radni dan…
           
Naš zahtjev temelji se na Zakonu o radu (članak 60. Stavak 1.)  Narodne novine 93/14, Zakonu o mobilnim radnicima (članak 4. Stavak 8.) Narodne novine 36/15 te po uzoru na ostala Komunalna društva koja se bave linijskim prijevozom putnika na udaljenostima do 50 km gdje ta dodana vremena rada iznose od 15 do 40 minuta.
U nadi za pozitivnim odgovorom srdačno Vas pozdravljam;  
Darko Špoljarić

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

  • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
  • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
  • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
  • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
  • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

FB USVPRH

FB SVPR ZET

FB SVPR Autotrolej Rijeka

Pravna služba

Pravni savjetnik USVPRH je BOŽENKO LOZO, odvjetnik iz Zagreba.

On zastupa članove svih Sindikata članica Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske, u sporovima proisteklim iz radnog odnosa.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć ili savjet, kontaktirajte tajništvo Sindikata za više informacija.