SVPR ZET Zagreb

zet-logo

SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET - Zagreb
10000 ZAGREB, Ozaljska 105

Telefon: +385 1 36 51 516
Telefax: +385 1 36 51 517
Mobitel: + 385 98 25 50 83 

Sindikalna ponuda ZET ZagrebSindikalni glasnik br 36

 

OSIGURANJE ZA ČLANOVE SINDIKATA

Sindikat vozača i prometnih radnika je kroz jasno definirane ciljeve sindikalnih aktivnosti i odnosa prema svojim članovima postao daleko najbrojniji Sindikat u ZET-u i ZGH. Kako bi uz sigurnost članova na radnom mjestu i prava koja su zajamčena u  dosljednoj primjeni TKU-a, podigli razinu osjećaja sigurnosti u svim segmentima života i rada svakoga člana, donesena je odluka da se članovi Sindikata vozača i prometnih radnika dodatno osiguraju od:

„POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)“
Iznosi osiguranja su znatno veći od drugih osiguranja i u skladu su sa veličinom i brojnosti Sindikata vozača i prometnih radnika i sa dosadašnjim pristupom u svekolikoj pomoći za članove.

UGOVORENI OSIGURANI IZNOSI:

 • TRAJNI INVALIDITET 100%   -  360.000,00 KN
 • TRAJNI INVALIDITET USLIJED NEZGODE DO - 240.000,00 KN
 • SMRT USLIJED NEZGODE - 120.000,00 KN
 • SMRT USLIJED PROMETNE NEZGODE - 50.000,00 KN
 • SMRT USLIJED BOLESTI - 40.000,00 KN
 • TEŠKO BOLESNA STANJA - 30.000,00 KN
 • TROŠKOVI POGREBA - 20.000,00 KN
 • LOM KOSTI - 3.000,00 KN
 • DNEVNA NAKNADA ZA LIJEČENJE U BOLNICI USLIJED NEZGODE - 100,00 KN

Iz gore navedenih iznosa osiguranja razvidno je da se vodilo računa o starosnoj dobi članova i iznenadnim situacijama u kojima se svi možemo naći.
Teško bolesna stanja, stradanja na radnom mjestu ( servisi, radione, upravljajući vozilom i dr.) nastanak invalidnosti , lomovi i smrtna stradanja su na žalost dio naše svakodnevnice i nitko nije imun na ovakva događanja.

Kako bi bar u jednom dijelu ublažili nastala stanja i pomogli obiteljima stradalih  donesena je ovakva odluka. Donošenjem ove odluke prestaje važiti odluka od 14.10.2015.g. u pojedinim dijelovima.

Ostaju na snazi i Sindikat će isplaćivati za slijedeće slučajeve:

 • smrt člana obitelji (roditelj, supružnik, sukladno definiciji obitelji) člana Sindikata 2.000 kn,
 • smrt roditelja člana u zajedničkom kućanstvu  2.500 kn,
 • smrt djeteta u zajedničkom kućanstvu 4.000 kn,
 • rođenje djeteta 500 kn,
 • bolovanje svaka tri mjeseca,
 • 50% od iznosa plaćene kazne za prekršaj u prometu (radno mjesto),
 • 50% od iznosa plaćene kazne po pravomoćnoj sudskoj presudi (radno mjesto, bez utjecaja alkohola i drugih opijata, te crveno svjetlo), te kazne i troškove u cijelosti koje pokrene član u organizaciji Sindikata.

Član Sindikata ima pravo na veliku pozajmicu u iznosu od 5.000 kn jedanput godišnje i malu od 1.000 kn (nakon učlanjenja ), te druge pogodnosti kroz članstvo.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja je ugovoreno sa Croatia osiguranjem i vrijedi od 0- 24, te se ostvaruje neovisno gdje je i u koje vrijeme nastupila navedena okolnost. Sredstva utrošena za osiguranje članova Sindikat će racionalizirati kroz troškove rashoda i manje važnim stavkama. Detalje i način ostvarenja prava možete dobiti u tajništvu Sindikata.

Sindikat vozača i prometnih radnika vodi brigu o svojim članovima i ništa ne obećavamo a da nismo ili nećemo realizirati.

Mali  sindikat je samo sebi svrha, budi član najbrojnijeg sindikata


PLAĆA ZA 2018. SE MORA POVEĆATI

Sindikat vozača i prometnih radnika zajedno sa Sindikatom branitelja i radnika (Matijević), Sindikatom vozača i automehaničara (Vlašić), Sindikatom radnika JGPPRH (Kočet), Sindikatom vozača tramv. busa i servisera (Harni), Vozačkim sindikatom (Marić) i Vozačkim strukovnim sindikatom (Čermak)pokreće aktivnosti o povećanju plaća za 2018.g. i rješenje problema čl. 71 TKU-a.

Znali smo 2004 i 2005 godine u koordinaciji sindikata ( Jelić, Barišić,Glavina i Harni) ostvariti najveće povećanje plaća od 8,5% u 2004 i 7,5% u 2005 godini, (koordinaciju predvodio Jelić),te jedini u RH nismo dozvolili umanjenje plaće u vrijeme ekonomske krize i ovih sedam sindikata su spremni i sposobni osigurati i povećanje plaća za 2018.g. kroz kolektivne pregovore.

Iz saznanja o rastu troškova života, rastu BDP-a i porastu prosječnih plaća u Gradu Zagrebu, nemamo prava više čekati i bez obzira na razvoj događaja nećemo odustati od zacrtanih i dogovorenih ciljeva.

Pozivamo sve radnike ZET-a da se sindikalno organiziraju, jer u eventualnim sindikalnim aktivnostima ne članovi ne mogu sudjelovati.  Znamo što hoćemo i nitko nas neće zaustaviti u tome.

KOREKCIJA KOEFICIJENATA ZA VOZAČE AUTOBUSA

Sindikat vozača i prometnih radnika je uputio dopis voditeljici podružnice Ljubi Žgeli u kojem se traži povećanje koeficijenata za vozače autobusa sukladno aktima podružnice. U zahtjevu stoji da vozači autobusa koji su dulje od dvije godine u podružnici ZET-a moraju dobiti pripadajući koeficijent 2.40 a vozači koji su više od jedne godine moraju dobiti pripadajući koeficijent 2.30. Odvjetnički ured „Boženko&Partneri“ je u dogovoru sa vodstvom Sindikata vozača i prometnih radnika uputio dopis Upravi u kojem stoji da „u slučaju ne ispunjenja zahtjeva Sindikata vozača i prometnih radnika, odvjetnički ured će pokrenuti sudski spor u zaštiti i ostvarenju prava vozača, članova ovog sindikata“.

Pozivamo sve vozače koji imaju manje koeficijente a pripadaju gore navedenima da se obrate u tajništvo Sindikata ili svojim povjerenicima (AP Podsused- Batina, Štaba AP Dubrava- Ribić, Dumenčić), te u koliko se navedeno pravo ne ostvari temeljem zahtjeva Sindikata, biti će organizirani potpisi punomoći u  pokretanju sudskog spora u ostvarenju istih.

SASTANAK SA PARKIRAČIMA

Održan je sastanak parkirača iz AP Dubrava sa predsjednikom Sindikata vozača i prometnih radnika, gdje su parkirači iznijeli probleme s kojima se susreću u svakodnevnom obavljanju posla.

Izraženo je nezadovoljstvo sa koeficijentima bez bilo kakvih dodataka na otežane uvjete rada, te na nedovoljan broj parkirača i krivi raspored. Ispred Sindikata im je objašnjeno da su sindikati sa Upravom dogovorili radno mjesto "Parkirač" sa koeficijentom 2.00 ali je bio prijedlog Sindikata vozača i prometnih radnika da se istima u karti radnih mjesta i opisu poslova stavi i dodatak na otežane uvjete rada.
Karte radnih mjesta Uprava nije nikada dogovorila sa sindikatima nego je počela primjena koeficijenata bez bilo kakvih dodataka na uvjete teže od normalnih.

Sindikat vozača će kroz pregovore koji bi trebali i moraju uskoro uslijediti tražiti promjenu koeficijenata i dodatak na uvjete teži od normalnih.
Također od Uprave ZET-a će zatražiti da se primijeni dogovor sa Sindikatom vozača i prometnih radnika i da se pri svakom novom zapošljavanju zaposle novi parkirači,kako bi parkirači koji su se potpisali da žele,(parkirači iz AP Podsused su već prije potpisali) nakon stečenog iskustva mogli preći u promet. Aktivnosti Sindikata su usmjerene u tom pravcu i nema razloga da taj problem ne riješimo na zadovoljstvo parkirača, koji kvalitetno obavljaju svoj posao i žele ići u promet.

ZAHTJEV ZA ULAZ IZ SEMELJAČKE

Sindikat vozača i prometnih radnika je uputio dopis voditeljici podružnice u kojem se traži da se iznađe rješenje za mogućnost dolaska i odlaska  radnika u Dubravi iz Semeljačke ulice. Kako je to najbliži put do okretišta tramvaja i autobusa, tražimo da postavite sustav za kontrolu ulaza (češalj) ili da postavite osobu za kontrolu ulaza i izlaza radnika ZET-a na Semeljačkoj ulici.

PLAĆANJE TROŠKOVA SUDA

Kako su radnici ARZ-a izgubili sudski spor koji je pokrenuo SZGH i moraju platiti iznos veći od 6 300, 00 kn(svaki) svi radnici koji su u međuvremenu prešli u SVPRZZ, dobiti će pozajmicu da bi mogli navedeni iznos platiti na rate. Sindikat vozača i prometnih radnika svojim članovima u slučaju izgubljenog spora plaća iznos u cijelosti i radnici nemaju troškova

>> detaljne informacije u tajništvu na tel. 3651-516 i 517, te na web i facebook stranici <<   

Kako pristupiti?

Prema Statutu USVPRH svaki član Sindikata ima pravo:

 • sudjelovati u sindikalnom radu i aktivnostima,
 • birati i biti biran u sindikalna tijela, osim onih tijela u koja se član imenuje,
 • biti izvješćivan glede aktivnosti i odluka sindikalnih tijela putem svoje povjerenika.
 • inicirati aktivnost, davati prijedloge vezane za rad i programske ciljeve,
 • pravnu i materijalnu pomoć sukladno odredbama ovog Statuta.

Za pristupanje u članstvio sindikata potrebno je ispuniti pristupnicu pripadajućem sindikatu.

Facebook SVPR ZET

Search