MEDIA FORTIS - novosti za članstvo srpanj 2020.

Nakon ponovnog aktiviranja HROK-a u potrošačkom kreditiranju imamo nove pogodnosti za članove Sindikata iz tvrtke "MEDIA FORTIS" d.o.o.