RWE posebna ponuda za članove USVPRH

RWE je jedan od vodećih opskrbljivača električnom energijom i plinom u Hrvatskoj. Za naše kupce kreirali smo i niz proizvoda i usluga kojima značajno smanjuju potrošnju energenata (struja, voda, plin), a samim
time i iznos režijskih računa.

Ponudu za članove Sindikata možete vidjeti ovdje: