Udruga sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske osnovana je 06.01.1994 godine na temeljima odluka o udruživanjem SVPR ZET – Zagreb, SVPR GPP Osijek te SVPR Promet Split.

Već tada Sindikat vozača u ZET –u broji mnoge aktivnosti u četiri godine teškog rada, odricanja, ratnih stradavanja ali i aktivnog učešća u današnje vrijednosti koje radnici uživaju. Sindikat vozača u ZET –u, je ujedno i prvi osnovani Sindikat (10.lipnja 1990.g.) u današnjim tvrtkama koji kroz ovu gransku udrugu sindikalno djelujemo.

Temeljna potreba za udruživanjem proistekla je iz sveopće nesigurnosti radnika zaposlenih u tvrtkama koje obavljaju usluge javnog prijevoza putnika, te potrebe usmjeravanja sindikalnih aktivnosti ka specifičnim problemima vozača, prometnih radnika i ostalih zaposlenika toga sektora.

ImageUdruživanjem na granskoj osnovi osnažila se pregovaračka pozicija pojedinačnih udruženih Sindikata što je rezultiralo osnivanjem Sindikata vozača i prometnih radnika i u drugim gradovima, te njihovom pristupanju ovoj sindikalnoj udruzi.

ZET ZagrebOd samog osnutka ova sindikalna udruga osigurava besplatnu stručnu pravnu pomoć članovima Sindikata u svim podružnicama i u svim situacijama vezanim za rad i iz rada u kojima im je pravna pomoć potrebna. Dakle, pravila koje smo utvrdili jasna je poruka svakom novom članu sindikata kao i novim članicama, da kroz sindikalnu pravnu zaštitu svaki član ostvaruje besplatni savjet, pravno zastupanje pred državnim institucijama kao i kod stegovnog postupka koji može poslodavac pokrenuti protiv radnika. Danas biti članom ove sindikalne udruge zalog je sigurnosti pravnih spoznaja za koje nas je poslodavac dosada previše puta nepotrebno kažnjavao ili iskorištavao. Temeljno pravo svakog člana sindikata mora biti obostrani interes uvažavanja pravnih vrijednosti kao i pružanje jamstva svakom članu davanja pomoći u trenucima kada je to istom najpotrebnija.

Tijekom proteklih godina ova sindikalna udruga bila je uključena u svim sredinama  gdje je sustavno rješavala nagomilane probleme koji su pogađali članove, služeći se svim oblicima sindikalne borbe, od suradnje sa državnim institucijama, preko pregovora sa poslodavcem, već spomenute stručne pravne pomoći do raznih oblika sindikalnih pritisaka uključujući i organizaciju prosvjeda dakako i štrajkova.

Osim potpisivanja Kolektivnih ugovora, te organiziranja štrajkova kao sredstva pritiska u ostvarenju prava i interesa članova, predstavnici sindikalne udruge organizirali su, te učestvovali na raznim tribinama, okruglim stolovima izravnim komunikacijama sa nadležnim državnim institucijama valjano koristeći medije temeljem čega se približava informacija prema svakom zainteresiranom članu. Zahvaljujući takvim aktivnostima problemi s kojima se suočavaju članovi naše sindikalne udruge postaju vidljiviji široj društvenoj zajednici što često olakšava rješavanje istih.

Jedna od najznačajnijih inicijativa ove sindikalne udruge, a čija se provedba izravno odražava na svakodnevni život i rad profesionalnih vozača i danas je zakonska odredba koja je sadržana u članku 287. stavak 5 Zakona o sigurnosti prometa na cestama prema kojoj se profesionalnim vozačima koji sakupi 9 kaznenih bodova kazna oduzimanja vozačke dozvole izriče se za onu kategoriju u kojoj su kategoriji bodovi učinjeni. Dakle, profesionalnom vozaču može se desiti da vrlo brzo učini pogrešku u drugim kategorijama gdje će mu se izreći primjerena kazna ali i određeni bodovi. Budući su ti isti vozači u većini slučajeva besprijekorni radnici upravljajući profesionalno sa vozilima ¨D¨ ili ¨H¨ kategorije te nisu u tim kategorijama učinili prekršaj, istim neće biti oduzeta vozačka dozvole već samo zabrana upravljanja u onoj kategoriji za koju je isti sakupio 9 kaznenih bodova.

GPP OsijekImageNa takav način željelo se razdvojiti amatersko upravljanje vozilima od onog svakodnevnog profesionalnog. Danas moramo istaći veliku odgovornost naših vozača tramvaja i autobusa, njihovu svijest i veliki stupanj profesionalnosti gdje je upravo rezultat zakonskih pretpostavki ali i odgovornosti prema obvezama ti isti vozači pokazuju. Svakako, jedan od značajnijih uspjeha bilo je jasan stav i očitovanje prema Odboru za zakonodavstvo Sabora Republike Hrvatske o zakonskoj odredbi neprekidnog upravljanja vozilima u javnom gradskom prijevozu putnika do 7 sati ili do 8 sati kada ima odmora najmanje od 2 sata. Tadašnji poslodavci pokušali su iskoristiti trenutak u sindikalnim previranjima te zatražili od navedenog odbora da se u postojeći zakon ugradi mogućnost neprekidnog upravljanja do 8 sati odnosno sa odmorom do 9 sati. Jasnim i ne dvosmislenim stavom predstavnici ove sindikalne udruge zaštitili su tada vozače od još većeg iskorištavanja što se do danas pokazalo opravdanim.

Osim rješavanja socijalnih i pravnih te drugih životnih problema svojih članova, pružanja izravne financijske pomoći članovima u određenim situacijama, danas se udruženi Sindikati bave i aktivnostima vezanim za nabavu proizvoda po povoljnijim cijenama za potrebe svakodnevnog života radnika, vodi se briga o zdravlju te kroz određene vidove rehabilitacije pokušava se odgovoriti i na složeno pitanje zdravlja naših članova. Naša sindikalna udruga organizira aktivni odmor, športska druženja i natjecanja u kojima sudjeluje zainteresirani radnici te se na taj način uspješno poboljšava i međuljudski odnosi, veća razumijevanja ali i bolji radni učinak.

Podsjećamo, da već dugi niz godina upućujemo članove na aktivni odmor, rehabilitaciju u razna lječilišta kao i organizirane destinacije aktivnog odmora. Uspješno surađujemo već 5 godina sa rehabilitacijskim centrom ¨KALOS¨ iz Vele Luke gdje naši članovi uživaju u aktivnom odmoru te stvarnim rehabilitacijama koje im se preporuča na odnosu valjane liječničke preporuke. Ostvarili smo određene mogućnosti plaćanja ali i sindikalno participiramo sa jednim dijelom učešća plaćanja taka da i na takav način pomažemo našim članovima koji za to imaju potrebu i određeni interes.

Promet SplitDo danas  u Udrugu sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske učlanjeno je 14 Sindikata vozača i prometnih radnika iz gradova Osijeka, Vinkovaca, Požege, Zagreba, Rijeke, Zadra, Šibenika, Splita, Imotskog i Sinja. U određenim kontaktima glede pridruživanja aktivno se razgovara s Pula Prometom iz Pule, AP Makarska i Makarske, Libertasom iz Dubrovnika ne zaobilazeći i druge sredine kao napr. Varždina, Čakovca Slavonskog Broda, Karlovca i Vukovara.

Danas pod službenim nazivnikom USVPRH udruženi su sljedeći Sindikati; - Sindikat vozača i prometnih radnika ZET- Zagreb, Sindikat vozača i prometnih radnika GPP - Osijek, Sindikat vozača i prometnih radnika Promet - Split, Sindikat vozača i prometnih radnika Polet - Vinkovci, Sindikat vozača i prometnih radnika Liburnija - Zadar, Sindikat vozača i prometnih radnika AP - Imotski, Sindikat vozača i prometnih radnika Panturist - Osijek, Sindikat vozača i prometnih radnika ATP - Šibenik, Sindikat radnika APP Požega,  Sindikat radnika Autotrans Grupe - Rijeka, Sindikat vozača i prometnih radnika Zagrebparking - Zagreb, Sindikat vozača i prometnih radnika AP – Sinj, Sindikat Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba i Sindikat vozača i prometnih radnika Autotrolej - Rijeka.

Navedeni Sindikati udruženi su na temelju valjanih odluka nadležnih tijela, kodeksom uvažavanja i izbora te djelujući na zajedničkoj platformi u kojoj moraju biti uvažavani  interesi svakog udruženog Sindikata bez obzira o broju ili reprezentativnosti sredine iz koje se dolazi. Na takav način otvoreni smo prema svakom novom pridruživanju gdje smatramo jedinom mogućom opcijom stvaranje jačine sindikalno organiziranih vozača, prometnih radnika, dakako uvažavajući ostale prateće službe, održavanja i administracije.

Cilj je, stvaranje jedne kompaktne granske sindikalne udruge koja kroz sindikalne aktivnosti može odgovoriti potrebama profesionalnih vozača, vozača koji obnašaju javni gradski, prigradski te međunarodni prijevoz putnika, odgovoriti na sva ona pitanja kojima su ti vozači opterećeni, zakidani na svojim radnim mjestima od pojedinih nadobudnih poslodavaca ili njima podređenim šefovima…

Budući, da je ova sindikalna udruga granskog ustroja, a čije je djelovanje usmjereno ka specifičnim interesima zaposlenih u tvrtkama koje se bave javnim prijevozom putnika, jačanje Udruge neminovno osnažuje i same Sindikate od kojih je utemeljena, dok istom razmjena znanja, iskustava, ideja i aktivnosti pospješuje učinkovitost svake od podružnica. "

Do danas, ova sindikalna udruga ostvarila je i međunarodne susrete. Na poziv hrvatske dijaspore u New Yorku ostvaren je kontakt sa sindikatom prometa koji je utemeljen na jednim drugim načelima i osnovama ali pod pretpostavkom interesa učlanjenih radnika. Ostvaren je kontakt sa Sindikatom prometa Francuske kao i Sindikalnom institucijom vozača u Parizu. Međunarodna sindikalna institucija prometa Europe, sa kojom je uspostavljen kontakt, redovito nas izvješćuje o novim momentima njihovih aktivnosti putem njihovog mjesečnika koje dobivamo iz Bruxellesa. Posjet gradovima Graza, Beča, Munchena, Meinza, Pariza, Budimpešte, Praga i sl. valjan je razlog upoznavanja sa mogućnostima, naprednim rješenjima koje su već primjenjive kako da se iste mogu konzumirati i u našim uvjetima…