Stiglo 1800 zaštitnih maski

U Centar je dostavljeno oko 1800 zaštitnih maski koje se trebaju i moraju osigurati za vozače i ostalo prometno osoblje. Maske se mogu prati i više puta upotrebljavti.

Molimo vozače i druge radnike da dojave ako se ne poštuje dogovor. Da se u autobusima koja nemaju mogućnost pranja ruku, ne osigura da u vozilu na izlazu ima sredstvo za detinfekciju ruku za sve smjene, da se zaštitne maske ne dijele vozačima, da se ne dopunjuju sredtsva za zaštitu ruku i prostora na okretištima. Javite i SVPRZZ će reagirati.


VOZAČI KORISTITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SVE NAPUTKE O ZAŠTITI OD KORONAVIRUSA